Pentru că am hotărât să nu ştiu nimic între voi decât pe Iisus Hristos şi pe El răstignit. (1 Corinteni 2:2)

 

Apostolul Pavel, în scrisoarea sa către biserica din Corint, a spus că a hotărât să nu ştie nimic între ei decât „pe Iisus Hristos şi pe El răstignit.” Cu alte cuvinte, Pavel, care a scris două treimi din Noul Testament, a avut mintea plină de Iisus şi de lucrarea Sa terminată.

Dumnezeu vrea să ai mintea plină de crucea lui Iisus. El te vrea conştient de cruce.

Ce înseamnă, însă, să fii conştient de cruce?

A fi conştient de cruce înseamnă a-L vedea pe Iisus, care te-a iubit atât de mult încât a murit de bună voie pentru tine pe cruce. A fi conştient de cruce înseamnă a privi la Iisus, care Şi-a oferit trupul Său pentru a fi pedepsit, pentru ca trupul tău să fie liber de orice pedeapsă.

A fi conştient de cruce înseamnă a-ţi fixa ochii asupra lui Iisus, care, la cruce, a asigurat eliberarea şi victoria ta. La cruce, toţi duşmanii tăi au fost învinşi. Toate bolile tale au fost distruse. Sărăcia ta a fost eliminată la cruce. Păcatele tale au fost şterse la cruce.

Când israeliţii au gustat amărăciunea apelor de la Mara, Dumnezeu i-a arătat lui Moise un lemn, pe care, acesta, l-a aruncat în apă şi apa s-a făcut dulce (Exodul 15:23-26). Lemnul reprezintă crucea, care a transformat apele cele amare făcându-le dulci. Astăzi, lemnul de la Calvar a transformat situaţia ta amară într-una dulce. Datorită crucii, te poţi aştepta să vezi situaţiile amare din viaţa ta devenind dulci.

Când israeliţii au fost muşcaţi de şerpi în pustie, Dumnezeu i-a spus lui Moise să înalţe un şarpe de bronz pe un stâlp. Stâlpul reprezintă crucea, iar bronzul vorbeşte despre judecată. Cei care priveau la şarpele de pe stâlp trăiau, pentru că îşi vedeau problema – şarpele mortal – pironită şi ucisă pe cruce (Numeri 21:6-9).

Astăzi, nici tu nu vei muri, ci vei trăi, când îţi vezi toate păcatele judecate la cruce şi, împreună cu ele, toate bolile, afecţiunile, durerile, eşecurile şi înfrângerile tale! La cruce, tot ceea ce este aducător de moarte în viaţa ta a fost înlăturat!