41Și s-a întâmplat că, de cum a auzit Elisabeta salutul Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei; și Elisabeta a fost umplută cu Duhul Sfânt; [simple_tooltip content=’39 Iar Maria s-a sculat în acele zile și a plecat cu grabă în ținutul muntos, într-o cetate a lui Iuda.

40 Și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta.

41 Și s-a întâmplat că, de cum a auzit Elisabeta salutul Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei; și Elisabeta a fost umplută cu Duhul Sfânt;

42 Și a vorbit cu voce tare și a spus: „Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău.

43 Și de unde îmi este aceasta, ca mama Domnului meu să vină la mine?

44 Căci iată, de cum a ajuns sunetul salutului tău la urechile mele, pruncul a săltat în pântecele meu de bucurie.

45 Și binecuvântată este cea care a crezut, pentru că va fi o împlinire a lucrurilor care i-au fost spuse din partea Domnului.”

46 Și Maria a spus: „Sufletul meu preamărește pe Domnul,

47 Și duhul meu s-a bucurat în Dumnezeu, Salvatorul meu.

48 Pentru că a privit spre starea înjosită a roabei Sale; căci, iată, de acum încolo, toate generațiile mă vor numi binecuvântată,

49 Pentru că cel puternic mi-a făcut lucruri mari; și sfânt este numele Lui.

50 Și mila Lui este peste cei ce se tem de El din generație în generație.

51 A arătat putere cu brațul Lui; a risipit pe cei mândri în imaginația inimii lor.

52 A doborât pe cei puternici de pe tronuri și a înălțat pe cei de rând.

53 A săturat pe cei flămânzi cu bunătăți; și pe cei bogați i-a trimis fără nimic.

54 A ajutat pe servitorul său Israel, în amintirea milei Sale;

55 După cum le-a vorbit părinților noștri, lui Avraam și seminței sale pentru totdeauna.”

56 Și Maria a rămas cu ea cam trei luni; și s-a întors acasă.’](Luca 1:39-56)[/simple_tooltip]

 

După ce a auzit salutul Mariei, Ioan Botezătorul a sărit de bucurie în pântecele mamei sale [simple_tooltip content=’Căci iată, de cum a ajuns sunetul salutului tău la urechile mele, pruncul a săltat în pântecele meu de bucurie.’](v. 44)[/simple_tooltip]. Un făt de șase luni a experimentat o emoție nestăpânită, a sărit voluntar de bucurie și a fost de fapt umplut cu Duhul Sfânt.

Nu este o coincidență că omul pe care Iisus l-a numit cel mai mare dintre toți profeții Vechiului Testament a fost singurul om din Biblie care s-a umplut de Duhul Sfânt în pântecele mamei sale [simple_tooltip content=’Fiindcă vă spun: „Între cei născuți din femei, nu este profet mai mare decât Ioan Botezătorul; dar cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu, este mai mare decât el.’](Luca 7:28)[/simple_tooltip]. Ungerea lui Dumnezeu, care rupe fiecare jug, este pur și simplu prezența manifestată și lucrarea Duhului Sfânt [simple_tooltip content=’Și se va întâmpla în acea zi că povara lui va fi luată de pe umărul tău și jugul său de pe gâtul tău și jugul va fi distrus din cauza ungerii.’](Isaia 10:27)[/simple_tooltip]. Duhul Sfânt este partea Dumnezeirii care ne dă putere pentru slujire.

Dumnezeu nu ne cere să trăim pentru El. El ne cere să-L lăsăm să trăiască prin noi [simple_tooltip content=’Sunt crucificat împreună cu Hristos totuși trăiesc, dar nu eu, ci Hristos trăiește în mine; și viața pe care o trăiesc acum în carne, o trăiesc prin credința Fiului lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe Sine Însuși pentru mine.’](Galateni 2:20)[/simple_tooltip]. Viața creștină nu este o viață schimbată, ci o viață dată la schimb. Acest lucru poate fi realizat doar atunci când Duhul Sfânt ne conduce și ne împuternicește.

Nici măcar Iisus nu Și-a început lucrarea până când a fost uns cu Duhul Sfânt, și El a fost Fiul lui Dumnezeu fără păcat. Cât de mult trebuie să depindem de puterea Duhului Sfânt în viața de zi cu zi?

Astăzi, fii conștient de prezența Duhului Sfânt în tine și așteaptă-te ca El să te ghideze supranatural și să te împuternicească. Dacă ceri, vei primi [simple_tooltip content=’9 Și vă spun: „Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide.

10 Fiindcă oricine cere, primește; și cel ce caută, găsește; și celui ce bate, i se va deschide.

11 Dacă un fiu va cere pâine de la vreunul dintre voi care este tată, îi va da o piatră? Sau, dacă cere un pește, îi va da în loc de pește un șarpe?

12 Sau, de asemenea, dacă va cere un ou, îi va da un scorpion?

13 Dacă voi așadar, fiind răi, știți cum să dați daruri bune copiilor voștri; cu cât mai mult Tatăl ceresc va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer.’](Luca 11:9-13)[/simple_tooltip].