3Şi oricine are speranţa aceasta în El se curăţeşte, după cum El este curat. [simple_tooltip content=’1 Vedeţi ce dragoste ne-a dăruit Tatăl: să fim numiţi copii ai lui Dumnezeu; şi suntem. De aceea nu ne cunoaşte lumea, pentru că nu L-a cunoscut pe El.

2 Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu şi ce vom fi nu s-a arătat încă; ştim că, dacă Se va arăta El, vom fi asemenea Lui, pentru că-L vom vedea cum este.

3 Şi oricine are speranţa aceasta în El se curăţeşte, după cum El este curat.’](1 Ioan 3:1-3)[/simple_tooltip]

 

De fiecare dată când apostolul Pavel a predicat harul, a apărut întrebarea: „Spui că pot păcătui pentru că sunt sub har?” Pavel s-a ocupat de această întrebare de trei ori în scrierile sale [simple_tooltip content=’Şi de ce nu, după cum suntem defăimaţi şi după cum afirmă unii că spunem noi: „Să facem cele rele, ca să vină cele bune?” Condamnarea lor este dreaptă.’](Romani 3:8[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’1 Deci ce vom spune? Să rămânem în păcat, ca să prisosească harul? 2 Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în el?’]Romani 6:1-2[/simple_tooltip], [simple_tooltip content=’Atunci ce, să păcătuim, pentru că nu suntem sub lege, ci sub har? Nicidecum!’]15[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’Dacă însă, căutând să fim îndreptăţiţi în Hristos, am fost găsiţi şi noi înşine păcătoşi, este oare Hristos slujitor al păcatului? Nicidecum!’]Galateni 2:17)[/simple_tooltip], cu răspunsul răsunător, „Doamne ferește!” Cu siguranță, acest lucru nu a fost comunicat de Pavel, iar citirea Evangheliilor îți va arăta că, deși Iisus a fost compătimitor și milostiv cu păcătoșii, El a spus întotdeauna: „Du-te, și nu mai păcătui.”[simple_tooltip content=’Şi ea a spus: „Nimeni, Doamne.” Şi Iisus i-a spus: „Nici Eu nu te condamn. Mergi şi să nu mai păcătuieşti.”’](Ioan 8:11)[/simple_tooltip].

Biblia spune clar că orice persoană născută din nou, care are speranța învierii, caută să se purifice și să fie pură ca Iisus. Acest lucru nu înseamnă neapărat că îndeplinesc acest obiectiv. Există multe lucruri care pot face ca harul lui Dumnezeu să nu aibă nici un efect în viața lor și să rămână înrobiți de păcat. Dar este, de asemenea, un fapt al Scripturii de necombătut, că cei care sunt copiii lui Dumnezeu, și așteaptă cu nerăbdare acel moment în care Iisus vine să-i ia la înviere, doresc să trăiască o viață pe care El o va privi cu plăcere. Aceasta este una dintre caracteristicile distinctive ale adevăraților creștini.

Acesta este același raționament pe care l-a folosit Iisus când a spus: „Căci nu știți la ce oră vine Domnul vostru” [simple_tooltip content=’Vegheaţi deci, pentru că nu ştiţi în care ceas vine Domnul vostru.’](Matei 24:42)[/simple_tooltip]. Menținerea venirii Domnului în vizor afectează acțiunile noastre. Acei creștini, care nu trăiesc o viață curată, au uitat promisiunea din Cuvântul lui Dumnezeu că va veni ziua când vor sta în fața lui Iisus pentru a da socoteală pentru viața lor și pentru a primi recompensele Lui.

Astăzi, amintește-ți că această lume, și tot ceea ce te afectează, este temporar și va dispărea în obscuritate la apariția Domnului tău. Vei putea prioritiza mult mai ușor.