37Căci la Dumnezeu nimic nu va fi imposibil. [simple_tooltip content=’26 Iar în luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret,

27 La o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif, din casa lui David; și numele fecioarei era Maria.

28 Și îngerul a intrat la ea și a spus: „Bucură-te, cea privilegiată: Domnul este cu tine; binecuvântată ești tu între femei.”

29 Iar când l-a văzut, ea a fost tulburată de cuvintele lui și cugeta ce fel de salutare ar fi aceasta.

30 Și îngerul i-a spus: „Nu te teme, Maria; fiindcă ai găsit favoare la Dumnezeu.

31 Și iată, vei rămâne însărcinată în pântecele tău și vei naște un fiu și Îi vei pune numele Iisus.

32 El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; și Domnul Dumnezeu Îi va da tronul tatălui Său David.

33 Și va domni peste casa lui Iacob pentru totdeauna; și cât despre împărăția lui, ea nu va avea sfârșit.”

34 Atunci Maria i-a spus îngerului: „Cum va fi aceasta, fiindcă eu nu știu de bărbat?”

35 Și îngerul a răspuns și i-a zis: „Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea și Cel Sfânt care se va naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.

36 Și iată, Elisabeta, ruda ta, a rămas și ea însărcinată cu un fiu la bătrânețea ei; și aceasta este a șasea lună pentru ea, care era numită stearpă.

37 Căci la Dumnezeu nimic nu va fi imposibil.”

38 Iar Maria a spus: „Iată, roaba Domnului; fie-mi după cuvântul tău.” Și îngerul a plecat de la ea.’](Luca 1:26-38)[/simple_tooltip]

 

Nașterea din fecioară nu poate fi explicată decât ca un miracol. Nu există nici o posibiltate ca o fecioară să aibă un copil, dar cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Biblia dezvăluie însă că există unele lucruri care sunt imposibile: [simple_tooltip content=’Pentru ca, prin două lucruri de neschimbat, în care este imposibil pentru Dumnezeu să mintă, să avem o mângâiere tare, noi, care am fugit la locul de scăpare ca să apucăm speranța pusă înaintea noastră;’]Evrei 6:18[/simple_tooltip] spune că este imposibil ca Dumnezeu să mintă; era imposibil ca Satan să-L țină pe Iisus în mormânt [simple_tooltip content=’El pe care Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I durerile morții, pentru că nu era posibil ca El să fie ținut de ea.’](Fapte 2:24)[/simple_tooltip]; este imposibil ca oricine care a fost născut din nou, complet iluminat și apoi Îl respinge pe Iisus Hristos să fie „născut din nou”, din nou [simple_tooltip content=’Fiindcă este imposibil pentru cei care au fost odată luminați și au gustat din darul ceresc și au fost făcuți părtași ai Duhului Sfânt,’](Evrei 6:4)[/simple_tooltip]; și cu siguranță este imposibil să-L mulțumim pe Dumnezeu fără credință [simple_tooltip content=’Iar fără credință este imposibil a plăcea Lui; fiindcă cel ce vine la Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că este un răsplătitor al celor ce Îl caută cu zel.’](Evrei 11:6)[/simple_tooltip].

Biblia Amplificată traduce acest verset ca: „Nici un cuvânt de la Dumnezeu nu va fi fără putere sau imposibil de îndeplinit.” Cu alte cuvinte, tot ceea ce Dumnezeu a promis în Cuvântul Său este posibil. Cuvântul Său nu numai că proclamă ceea ce El este dispus și capabil să facă dar, de asemenea, poartă puterea Lui de a-l realiza.

Cuvântul lui Dumnezeu devine o profeție care se împlinește singură atunci când este amestecată cu credință. Un singur cuvânt, „Vino,” de pe buzele lui Iisus, a avut suficientă putere în el pentru a-i permite lui Petru să meargă pe apă [simple_tooltip content=’Iar El a spus: „Vino!” Și coborând din corabie, Petru a umblat pe apă să meargă la Iisus.’](Matei 14:29)[/simple_tooltip]. Cuvântul îngerului Gabriel, adus Mariei, a avut puterea de a produce nașterea virgină. Când l-a crezut, credința ei a pus în mișcare Cuvântul lui Dumnezeu.

Ce ți-a vorbit Dumnezeu? Nu contează cât de imposibil ar părea. Singura întrebare este: „Doamne, este aceasta cu adevărat de la Tine?” Dacă da, atunci puterea necesară pentru îndeplinirea sarcinii este conținută în Cuvântul însuși. Amestecă-l cu credință, și nimic din ceea ce ți-a promis Dumnezeu nu este imposibil!