Iar când Irod a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, fiindcă demult dorea să-L vadă, pentru că auzise multe despre El; şi spera să vadă vreun miracol făcut de El. (Luca 23:8)

 

Când Pilat nu a găsit nici o vină în Iisus, L-a trimis înapoi la împăratul evreilor, Irod. Irod s-a bucurat pentru că de multă vreme voise să-L vadă pe Iisus făcând o minune. Întrebările pe care i le-a pus lui Iisus a făcut ca această dorință să fie evidentă, dar Iisus nu a spus și nu a făcut nimic în schimb. Minunile sunt o modalitate prin care Dumnezeu satisface nevoile celor care Îl caută în credință. Uneori El va demonstra capacitatea Sa supranaturală pentru a inspira credința în oameni [simple_tooltip content=’10 Dar, ca să ştiţi că Fiul Omului are autoritate pe pământ să ierte păcatele,” i-a zis paraliticului:

11 „Ţie îţi spun: «Ridică-te, ia-ţi patul şi du-te acasă!»”’](Marcu 2:10-11)[/simple_tooltip], dar El nu va face o minune pentru scepticii care Îl ispitesc și nu Îl doresc pe El [simple_tooltip content=’9 Şi L-a dus la Ierusalim şi L-a pus pe streaşina templului şi I-a spus: „Dacă eşti Fiu al lui Dumnezeu, aruncă-Te de aici jos,

10 pentru că este scris: «Va porunci îngerilor Săi pentru Tine, ca să Te păzească»

11 şi: «Te vor purta pe mâini, ca nu cumva să-Ţi loveşti piciorul de vreo piatră»”.

12 Şi Iisus, răspunzând, i-a spus: „Este spus: «Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău!»”’](Luca 4:9-12)[/simple_tooltip].

Un miracol este o intervenție supranaturală a puterii lui Dumnezeu asupra legii naturale. Vindecarea are loc în limitele legii naturale, în timp ce miracolele nu se limitează la legea naturală. O persoană cu febră mare care primește rugăciunea și apoi începe să se recupereze se confruntă cu o vindecare. Domnul a intervenit, dar în mod natural. Virusul, infecția sau orice altceva a fost mustrat, a părăsit corpul [simple_tooltip content=’Şi, aplecându-Se asupra ei, a mustrat febra şi febra a lăsat-o. Şi, ridicându-se îndată, ea le slujea.’](Luca 4:39)[/simple_tooltip], iar apoi procesul natural de vindecare pe care Domnul l-a construit în oameni a preluat controlul. Când se întâmplă ceva cu totul supranatural, cum ar fi reatașarea urechii paznicului și a fi instantaneu întreg [simple_tooltip content=’Şi Iisus, răspunzând, a spus: „Lăsaţi, până aici!” Şi, atingându-i urechea, l-a vindecat.’](Luca 22:51)[/simple_tooltip], acesta este un miracol. Aceasta a fost și o vindecare, dar a fost o vindecare miraculoasă.

Hrănirea celor cinci mii [simple_tooltip content=’19 Şi, poruncind mulţimilor să stea jos pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti, privind spre cer, a binecuvântat şi, frângând pâinile, le-a dat ucenicilor, şi ucenicii mulţimilor.

20 Şi toţi au mâncat şi s-au săturat; şi au ridicat prisosul de firimituri, douăsprezece coşniţe pline.’](Matei 14:19-20)[/simple_tooltip], mergând pe apă [simple_tooltip content=’Dar, la a patra strajă din noapte, El a pornit spre ei, umblând pe mare.’](Matei 14:25)[/simple_tooltip], mutarea unei corabii cu toți de la bord de partea cealaltă a mării [simple_tooltip content=’Voiau deci să-L primească în corabie; şi îndată corabia a ajuns la ţărmul spre care mergeau.’](Ioan 6:21)[/simple_tooltip] – toate acestea sunt minuni – și tu, fiind în Hristos, le poți face de asemenea! Astăzi ai autoritatea deplină a numelui lui Iisus, ceea ce înseamnă că orice a făcut El, poți face și tu. Atât timp cât inima ta este la locul potrivit și dorești ca o minune să-L dezvăluie cuiva pe Iisus, nu ar trebui să ai nici o ezitare să crezi în Dumnezeu pentru un miracol.