Un lucru care ține mulți creștini în robie mai mult decât orice altceva este o lipsă de înțelegere a neprihănirii. De aceea, în fiecare zi a vieții tale pe acest pământ, Satan va încerca să te convingă că nu ai nici un drept la lucrurile lui Dumnezeu. El va încerca să te aducă din nou în robia păcatului pentru a-ți controla viața. Dar el nu va fi în stare să o facă dacă te vei trezi în fiecare zi la realitatea a cine ești cu adevărat în Iisus.

Pentru a vedea ceea ce identitatea dată de Dumnezeu poate face în viața ta, este necesar să te stabilești în adevărul despre neprihănire.

 

Nu Poți Câștiga Neprihănirea

Chiar neprihănirea lui Dumnezeu, care este prin credinţa lui Iisus Hristos pentru toţi şi peste toţi cei ce cred; fiindcă nu este diferenţă; (Romani 3:22)

 

Te lupți cu simțământul de a fi „suficient de bun” pentru Dumnezeu, pentru binecuvântările și favorul Lui? Poate că lucrezi pentru a trăi o viață neprihănită prin fapte și chiar pentru a te compara cu alții în speranța că vei găsi un loc în care vei simți într-un final că meriți să fii numit neprihănit.

În ciuda a ceea ce ai auzit sau ai crezut, adevărul e că neprihănirea este un dar gratuit.

Cei care nu înțeleg că neprihănirea vine de la Dumnezeu ca și dar, devin frustrați încercând să-și stabilească neprihănirea prin fapte bune [simple_tooltip content=’Căci fiind neştiutori despre neprihănirea lui Dumnezeu şi căutând să îşi stabilească propria lor neprihănire, nu s-au supus neprihănirii lui Dumnezeu.’](Romani 10:3)[/simple_tooltip]. Nu va funcționa. [simple_tooltip content=’Şi dacă este din har, atunci nu mai este din fapte; altfel, harul nu mai este har. Dar dacă este din fapte, atunci nu mai este har; altfel, fapta nu mai este faptă.’](Romani 11:6)[/simple_tooltip]. Trebuie să ne încredem complet în ceea ce a făcut Iisus pentru ca noi să obținem o relație corectă cu Dumnezeu. Orice încredere în bunătatea noastră va anula ispășirea pe care Hristos a făcut-o pentru noi [simple_tooltip content=’Hristos a devenit fără niciun efect pentru voi; voi toţi care sunteţi declaraţi neprihăniți prin lege, sunteţi căzuţi din har.’](Galateni 5:4)[/simple_tooltip].

Aceasta este condiția a milioane de credincioși astăzi. Ei primesc mântuirea punând credința totală în Hristos pentru iertarea păcatelor lor, dar apoi, după mântuirea lor, cred că Domnul continuă să se relaționeze față de ei pe baza faptelor lor. Acest concept nu este adevărat.

Coloseni 2:6 spune: „Așa cum L-ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în El.” Aceasta înseamnă că, dacă ai fost mântuit prin a-ți pune credința doar în harul lui Dumnezeu, atunci tu menții acea relație în același mod.

Neînțelegerea acestui adevăr este la rădăcina oricărei vină și condamnare. Singura incursiune al lui Satan în viața noastră este păcatul. Dacă înțelegem statutul nostru drept în fața lui Dumnezeu pe baza a ceea ce a făcut Iisus pentru noi, și nu prin acțiunile noastre, atunci puterea lui Satan de a condamna dispare.

 

Conștiința Păcatului Nu Este Voia lui Dumnezeu Pentru Tine

Aşadar, acum nu este condamnare pentru cei în Hristos Iisus, … (Romani 8:1)

 

Dacă ar fi să întrebi majoritatea creștinilor: „Ești neprihănit?”, ei ar spune: „Eu? Nu!” Încearcă să fie smeriți, și le este frică că lui Dumnezeu nu-I va plăcea dacă ar spune că sunt neprihăniți. De fapt, ei vorbesc din felul în care simt – din modul în care au fost instruiți – din ignorarea Cuvântului lui Dumnezeu cu privire la neprihănire.

De fiecare dată când începem a ne însuși neprihănirea lui Dumnezeu, Satan spune: „Îți aduci aminte de lucrurile urâte pe care le-ai făcut? Nu te aștepta ca Dumnezeu să uite toate acestea! Cine te crezi? Ești prea nevrednic să te apropii de Dumnezeu!”

Aceasta se numește conștiința păcatului – fiind concentrat pe condamnare și pe rezultatele negative, mai degrabă decât pe ceea ce Hristos a făcut pentru tine.

 

Duhul Sfânt arătând aceasta, că drumul în locul preasfânt nu era încă făcut cunoscut, în timp ce era încă în picioare primul tabernacol, care era o prefigurare pentru timpul de atunci, în care au fost oferite deopotrivă daruri şi sacrificii, care nu puteau desăvârşi în ce priveşte conştiinţa pe cel ce servea, (Evrei 9:8-9)

Adevărul este că Iisus te-a pus într-un statut drept cu Dumnezeu și te-a recreat prin Duhul lui Dumnezeu ca și cum păcatul nu ar fi existat niciodată, și ți-a dat o conștiință neprihănită. Această realitate te face confident înaintea lui Dumnezeu. Și odată ce ești confident înaintea lui Dumnezeu, tu poți sta împotriva diavolului și împotriva încercărilor.

 

Să ne apropiem cu o inimă adevărată, în deplină asigurare a credinţei, având inimile stropite, pentru curăţire, de o conştiinţă rea şi trupurile scăldate cu apă pură. (Evrei 10:22)

Ce este o conștiință rea? O conștiință rea este un simțământ perpetuu al conștiinței de păcat. O conștiință rea îți spune întotdeauna că nu te-ai rugat îndeajuns, nu ai citit îndeajuns… nimic nu este vreodată îndeajuns! Și nu este vocea Duhului Sfânt, ci sunt acuzațiile celui rău, storcându-ți credința lui Dumnezeu din tine.

 

Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel etern s-a oferit pe sine însuşi fără pată lui Dumnezeu, va curăţa conştiinţa voastră de faptele moarte, pentru a servi Dumnezeului cel viu? (Evrei 9:14)

Ce este o faptă moartă? O faptă moartă este orice faci gândindu-te că vei fi îndreptățit prin ea în afara crucii. Dacă te rogi, gândindu-te că rugându-te te pune într-o relație corectă cu Dumnezeu, aceasta este o faptă moartă. Însă dacă te rogi pentru că ești drept în fața lui Dumnezeu, există putere acolo.

Dacă crezi că studiind Biblia te face neprihănit înaintea lui Dumnezeu, ai eșuat. Nu va fi nici o revelație, deoarece tu nu ești martor cu Duhul adevărului. [simple_tooltip content=’Acesta este Cel ce a venit prin apă şi sânge, Iisus Hristos; nu doar prin apă ci prin apă şi sânge. Şi Duhul este Cel ce aduce mărturie pentru că Duhul este adevărul.’](1 Ioan 5:6)[/simple_tooltip] Însă dacă studiezi Biblia deoarece știi că ești neprihănit înaintea lui Dumnezeu, și este pentru tine scrisoarea de dragoste de la Cel care te-a făcut neprihănit, ea ți se va deschide înaintea ochilor tăi.

 

Noi avem această idee că Iisus este Marele Preot al mărturisirii noastre de păcate. Însă, nicăieri în cartea Evrei nu spune despre mărturisirea păcatelor. Într-adevăr, se spune că Iisus este Marele Preot al mărturisirii noastre, și vedem cum Duhul Sfânt dezvoltă acest adevăr.

 

De aceea, fraţi sfinţi, părtaşi ai chemării cereşti, luaţi aminte la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, Hristos Iisus, (Evrei 3:1)

Văzând atunci că avem un mare preot însemnat, care a trecut în ceruri, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ţinem strâns mărturisirea noastră. (Evrei 4:14)

Tu nu te poți ține strâns de mărturisirea păcatelor… deoarece odată ce mărturisești păcatul, asta-i tot.

 

Să ţinem strâns mărturisirea nădejdii noastre, fără clătinare; (căci credincios este cel ce a promis), (Evrei 10:23)

Ce este această mărturisire a nădejdii? Este mărturisirea „Isus Hristos, neprihănirea noastră.” [simple_tooltip content=’Dar datorită lui sunteţi voi în Hristos Iisus, care este făcut de la Dumnezeu pentru noi înţelepciune şi neprihănire şi sfinţire şi răscumpărare;’](1 Corinteni 1:30)[/simple_tooltip]. Pentru că în capitolele anterioare se spune că „legea nu a făcut nimic desăvârșit, ci aducerea unei speranțe mai bune a făcut aceasta…” [simple_tooltip content=’Fiindcă legea nu a făcut nimic desăvârşit, ci aducerea unei speranţe mai bune a făcut aceasta, prin care ne apropiem de Dumnezeu.’](Evrei 7:19)[/simple_tooltip] – aceasta este neprihănirea lui Dumnezeu.

Nu este nici mărturisirea credinței, ci este mărturisirea nădejdii. Deoarece cuvântul din greacă pentru credință este pistis; însă în acest verset este folosit cuvântul elpis, care înseamnă nădejde, speranță. Nădejdea este o așteptare pozitivă… „Să ținem strâns mărturisirea că Iisus Hristos este neprihănirea noastră, pentru că Cel ce a promis este credincios.”

Ca să înțelegem ce a promis Dumnezeu, trebuie să ne uităm din nou la context. Cea mai recentă promisiune pe care a dat-o este promisiunea din versetul 17: „păcatele lor și nelegiuirile lor, Eu nicidecum nu Mi le voi aminti,” spune Dumnezeu. El este credincios acestei promisiuni.

Să ținem strâns mărturisirea nădejdii „Isus este neprihănirea mea,” pentru că Dumnezeu, care a promis, nu Își va aminti păcatele noastre. El este credincios și nu poate minți.

De ce spune să ținem strâns? Deoarece va fi o luptă în fiecare zi. Diavolul va veni și îți va aminti de ceva ce nu ai făcut corect sau ceva ce ai făcut greșit. Tu trebuie să lupți la toate acestea. Platoșa ta a neprihănirii este „Domnul Iisus este neprihănirea mea.” Nu este îndeajuns să o știi, tu trebuie să o spui.

Este timpul să accepți că având această conștiință a păcatului nu este voia lui Dumnezeu pentru tine, și este timpul să trăiești în conformitate cu această revelație a adevărului despre neprihănire. Ai fost păcătos – ai fost iertat. Tu ești acum lucrarea Lui, creată în Hristos Iisus!

 

Neprihănirea Este O Forță Puternică

…cu mult mai mult, cei ce primesc abundenţă de har şi din darul dreptăţii vor domni în viaţă prin unul, Iisus Hristos. (Romani 5:17, BTF)

 

Folosind însemnătatea din greacă, putem spune că versetul acesta poate fi formulat în felul următor: „Toți ce primesc abundență de favor nemeritat și din darul achitării de toată vina vor domni în viață prin Iisus Hristos.”

Neprihănirea este o forță puternică, iar acest verset o spune clar – primind neprihănirea ne împuternicește să „domnim ca împărați în viață.” Dar dacă nu domnim în viață, este pentru că noi nu primim darul achitării de toată vina noastră. Odată ce diavolul ne are în defensivă, el poate să jefuiască toată puterea lui Dumnezeu din tine. El știe că poate neutraliza puterea lui Dumnezeu dacă te poate pune în starea de vină, sub condamnare. El nu vrea ca noi să primim darul achitării de toată vina, ci să primim imputarea vinei.

Amintește-ți, tu ești un biruitor al lumii. Tu ești neprihănirea lui Dumnezeu. Deci, este timpul, prin credința în sângele lui Hristos, să începi a vorbi ca un biruitor, să acționezi ca un biruitor și să-i spui diavolului că este biruit.

Când stăm în neprihănirea lui Dumnezeu, avem dreptul să stăm fără teamă, știind că demonii trebuie să fugă în Numele lui Iisus, care a învins iadul și moartea pe cruce. Avem mai multă putere asupra vieții noastre ca neprihănirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos decât Satan a avut asupra noastră în timp ce eram în păcat.

 

Trezește-te la Neprihănire

Treziţi-vă la neprihănire şi nu păcătuiţi!… (1 Corinteni 15:34)

 

Fii conștient de faptul că ai fost făcut neprihănirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos și că ai fost așezat într-un statut drept cu El prin jertfa lui Iisus la Calvar. Când vei avea o revelație a adevărului despre neprihănire, aceasta va opri păcatul în viața ta.

Atât timp cât Satan te poate convinge că nu ai nici un drept la lucrurile lui Dumnezeu, el te poate ține în robie, iar păcatul îți va controla viața. Dar când te trezești la neprihănire, îți vei da seama că Satan este un dușman înfrânt, iar lupta s-a terminat.

Trezește-te la neprihănire … devino conștient de neprihănire! Ai fost bine pregătit să te ocupi de fiecare situație care îți vine în cale. Trebuie să domnești în viață ca și rege prin Iisus Hristos. Trebuie să trăiești în părtășie cu Tatăl. El a ales să îți dea neprihănirea Lui, capacitatea Lui și puterea Lui „pentru că mai mare este Cel care este în voi decât cel care este în lume” (1 Ioan 4:4).