39De aceea nu puteau să creadă, pentru că din nou Isaia a spus: 40„Le-a orbit ochii şi le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii şi să nu înţeleagă cu inima şi să nu se întoarcă şi să-i vindec.” [simple_tooltip content=’37 Şi, deşi El făcuse atâtea semne înaintea lor, nu credeau în El,

38 ca să fie împlinit cuvântul profetului Isaia, pe care l-a zis: „Doamne, cine a crezut mărturisirea noastră? şi cui i-a fost descoperit braţul Domnului?”

39 De aceea nu puteau să creadă, pentru că din nou Isaia a spus:

40 „Le-a orbit ochii şi le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii şi să nu înţeleagă cu inima şi să nu se întoarcă şi să-i vindec.”’](Ioan 12:39-40)[/simple_tooltip]

 

Nimănui nu i-a fost refuzat vreodată posibilitatea de a accepta mântuirea [simple_tooltip content=’Pentru că harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire tuturor oamenilor, s-a arătat’](Tit 2:11)[/simple_tooltip]. Cuvântul lui Dumnezeu declară: „Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit.” (Romani 10:13); „Iată, Eu stau la ușă și bat: dacă cineva aude glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine.” (Apocalipsa 3:20); și „cel ce doreşte, să ia fără plată apa vieţii!” (Apocalipsa 22:17).

Marcu 6:5 spune: „Şi n-a putut să facă acolo nici o minune, în afară de faptul că Şi-a pus mâinile peste câţiva bolnavi şi i-a vindecat…” În acest caz, este evident că motivul pentru care Iisus nu a putut face miracole a fost nu pentru că El nu deținea puterea, ci pentru că a ales să nu folosească această putere împotriva voinței unei persoane. El nu a putut efectua lucrările puternice din cauza deciziei Sale de a ne menține libertatea de alegere.

Mai mult, acești iudei nu puteau să creadă deoarece L-au respins pe Iisus. Ei nu puteau crede pentru că au ales să nu creadă. „S-au împiedicat de piatră de poticnire” (Romani 9:32), care era Iisus.

Isaia nu a predestinat ca oamenii să nu fie mântuiți, doar a văzut că foarte puțini vor primi raportul (Isaia 53:1) despre Mesia. Aceștia ar fi feriți de cunoașterea mântuirii, deoarece L-au respins pe El „în care se găsesc toate comorile înțelepciunii și cunoașterii.” (Coloseni 2:3)

Astăzi, fii atent la ce alegi să primești și să respingi. Respinge orice gând sau cuvânt care se opune Cuvântului lui Dumnezeu, dar primește cu bucurie tot ce este rostit în numele și puterea lui Iisus. Atunci vei vedea, vei înțelege cu inima ta, vei fi schimbat și vei fi întregit.