Cel ce locuieşte în locul tainic al Celui PreaÎnalt și se odihnește la umbra Celui Atotputernic. (Psalm 91:1)

 

Există o grămadă de îngrijorări oriunde te-ai uita azi – la știri, în ziare, pe rețelele de socializare și, din păcate, și în media creștină de asemenea. Cu toate acestea, este important să nu lăsăm frica să ne cuprindă inimile. Ca și credincioși, nu avem nici o treabă în a ne hrăni fricile. Dacă mintea ta este plină de anxietăți poate că este momentul să îți evaluezi dieta mentală. La ce ai meditat, conștient sau inconștient? Asimilezi și crezi tot ceea ce vezi la știri, sau trăiesti prin ceea ce Domnul Iisus Hristos ți-a procurat la Calvar?

Pentru a înțelege inima lui Dumnezeu cu privire la tine, în pofida fricilor tale și mergând în protectia Sa, este important de observat punctul cheie din versetul de astăzi, al Psalmului 91. În ebraică, cuvântul a locui este yashab, care înseamnă a te așeza, a rămâne, a te stabili.  Observă că ceea ce Dumnezeau vrea ca tu să faci, pentru a te bucura de protecția Sa, este să te odihnești.  Protecția Sa, pacea, dragostea și alte binecuvântări se revarsă peste viața ta atunci când ești într-un loc al odihnei.

Meditează la ceea ce înseamnă  a te odihni sau a te așeza. Biblia spune că suntem așezați cu Hristos la dreapta Tatălui [simple_tooltip content=’şi ne-a înviat împreună şi ne-a aşezat împreună în cele cereşti, în Hristos Isus,’](Efeseni 2:6[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’care, fiind strălucirea gloriei Sale şi întipărirea Fiinţei Sale şi susţinând toate prin Cuvântul puterii Lui, după ce prin Sine Însuşi a făcut curăţirea de păcate, S-a aşezat la dreapta Măririi în cele înalte,’]Evrei 1:3)[/simple_tooltip]. Cuvântul „așezat” înseamnă că tu nu mai ești ridicat și lucrezi.

Sub Vechiul Legamânt, preotul trebuia să ofere sacrificiul la ora 9:00 AM, și să rămână în picioare pentru următoarele șase ore, până după sacrificiul de după-amiază, de la ora 15:00. Domnul nostru Iisus a fost crucificat la ora 9:00 AM, a rămas agătat pe cruce șase ore, până când a murit  la ora 15:00, împlinind astfel ambele sacrificii – cel de dimineață și cel de după-amiază [simple_tooltip content=’11 Şi, în adevăr, orice preot stă în picioare în fiecare zi, slujind şi aducând deseori aceleaşi jertfe care niciodată nu pot înlătura păcatele, 12 dar El, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu,’](Evrei 10:11-12)[/simple_tooltip]. Deoarece Iisus a fost sacrificiul final, slujba preotului s-a încheiat și el nu trebuie să mai stea niciodată în picioare. Pentru că Domnul nostru a declarat la Calvar – „S-a sfârșit!” [simple_tooltip content=’Deci, când a luat Isus oţetul, a spus: „S-a sfârşit!;” şi, plecându-Şi capul, Şi-a dat duhul.’](Ioan 19:30)[/simple_tooltip], noi acum suntem așezați în Hristos. Putem trăi în locul secret al Celui PreaÎnalt – un loc al păcii, al siguranței și al protecției – și putem fi eliberați de orice frică, deoarece sângele Domnului Iisus a plătit pentru fiecare binecuvântare de protecție, din [simple_tooltip content=’1 Cel care locuieşte în locul ascuns al Celui Preaînalt va rămâne la umbra Celui Atotputernic. 2 Spun despre Domnul: „Adăpostul meu şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred.” 3 Pentru că El te va salva din laţul păsărarului, de ciuma distrugătoare. 4 El te va acoperi cu penele Sale şi te vei adăposti subaripile Sale; adevărul Său este scut şi pavăză. 5 Nu te vei teme de groaza nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, 6 nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de pieirea care pustieşte în plină zi. 7 O mie vor cădea alături de tine şi zece mii la dreapta ta; dar de tine nu se va apropia. 8 Doar vei privi cu ochii tăi şi vei vedea răsplătirea celor răi. 9 Pentru că zici: „Domnul este adăpostul meu!“ şi faci din Cel Preaînalt locuinţa ta, 10 nici un rău nu ţi se va întâmpla şi nici o rană nu se va apropia de cortul tău. 11 Pentru că El va porunci îngerilor Săi pentru tine, ca să te păzească în toate căile tale: 12 ei te vor purta pe mâini, ca să nu-ţi loveşti piciorul de vreo piatră. 13 Vei păşi peste leu şi peste năpârcă, vei călca în picioare leul tânăr şi şarpele. 14 „Pentru că Mă iubeşte, îl voi salva, îl voi pune pe înălţime, pentru că a cunoscut Numele Meu. 15 Mă va chema şi îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi salva şi îl voi glorifica. 16 Îl voi sătura cu zile îndelungate şi-i voi arăta mântuirea Mea.”’]Pslamul 91[/simple_tooltip]!

Astăzi,  chiar dacă te confunți cu probleme financiare, insomnii, sau dacă ești acaparat de depresie și gânduri de sinucidere, descoperă un Dumnezeu care te iubește, și ale cărui mâini puternice și protectoare sunt peste întreaga ta viață și peste orice domeniu ce te îngrijorează.