CREDINȚA ADUCE ÎNȚELEGERE

3Prin credinţă pricepem că lumile au fost întocmite prin Cuvântul lui Dumnezeu, astfel că cele văzute n-au fost făcute din cele care se arată. (Evrei 11:1-3)   În Evul Mediu, biserica a cerut acceptarea tuturor poruncilor și credințelor sale fără nici o...

DE CE ANUME TE ÎNDOIEȘTI?

5„Pentru că Dumnezeu ştie că în ziua când veţi mânca din el vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.” (Geneza 3:1-13)   Păcatul lui Adam și al Evei a fost necredința. Mâncatul din fructul interzis a fost doar acțiunea care a...

ÎNLOCUIND GÂNDURILE RELE

16dar acum doresc una mai bună, adică cerească; de aceea, Dumnezeu nu Se ruşinează de ei, ca să fie numit Dumnezeul lor, pentru că le-a pregătit o cetate. (Evrei 11:1-16)   Nu poți scăpa de gândurile negative, mustrându-le. Gândurile nedorite trebuie să fie...

NU PRIVI ÎNAPOI

15Şi, în adevăr, dacă şi-ar fi amintit de aceea din care ieşiseră, ar fi avut timp să se întoarcă; (Evrei 11:1-15)   Dacă Avraam și Sara ar fi fost conștienți de țara din care-au plecat, ei ar fi fost tentați să se întoarcă. Cu toate acestea, din moment ce nu au...

ISPITIT CA ȘI TINE

Fiindcă nu avem un mare preot care nu poate să simtă compasiune pentru neputințele noastre, ci în toate a fost ispitit asemenea nouă, totuși fără păcat. (Evrei 4:15)   Te-ai gândit vreodată la ispitele lui Iisus? Cum a putut El să sufere cu adevărat ispitele care...

MERGI PÂNĂ LA CAPĂT

14Şi a coborât şi s-a scufundat de şapte ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu. Şi carnea lui s-a făcut din nou cum este carnea unui copil mic, şi el a fost curat. (2 Împărați 5:1-14)   Când cineva a venit la Iisus pentru a fi vindecat, El a fost...