10Iisus a răspuns și i-a zis: „Tu ești învățător al lui Israel și nu știi acestea?” [simple_tooltip content=’1 Între farisei era un om cu numele Nicodim, un conducător al iudeilor;

2 Acesta a venit la Iisus noaptea și I-a spus: „Rabi, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu; fiindcă nimeni nu poate face miracolele acestea pe care le faci Tu, decât dacă Dumnezeu este cu el.”

3 IIsus a răspuns și i-a zis: „Adevărat, adevărat îți spun: ‘Dacă un om nu este născut din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu.’”

4 Nicodim I-a spus: „Cum se poate naște un om, fiind bătrân? Poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască?”

5 Iisus a răspuns: „Adevărat, adevărat îți spun: ‘Dacă cineva nu este născut din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu.

6 Ce este născut din carne este carne; și ce este născut din Duhul este duh.’

7 Nu te minuna că ți-am spus: `Trebuie să fiți născuți din nou.’

8 Vântul suflă încotro voiește și auzi sunetul lui, dar nu poți spune de unde vine, nici încotro merge; tot așa este oricine care este născut din Duhul.”

9 Nicodim a răspuns și I-a zis: „Cum pot fi acestea?”

10 Iisus a răspuns și i-a zis: „Tu ești învățător al lui Israel și nu știi acestea?”

11 Adevărat, adevărat îți spun: ‘Vorbim ceea ce știm și aducem mărturie ce am văzut, dar nu primiți mărturia noastră.

12 Dacă v-am spus lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede dacă vă voi spune lucruri cerești?

13 Și nimeni nu s-a urcat în cer, decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul omului, care este în cer.

14 Și așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul omului;

15 Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață eternă.

16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu născut, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

17 Fiindcă Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să condamne lumea, ci pentru ca lumea să fie salvată prin El.

18 Cine crede în El, nu este condamnat; dar cine nu crede este deja condamnat, pentru că nu a crezut în numele singurului Fiu născut al lui Dumnezeu.

19 Iar condamnarea este aceasta, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.

20 Fiindcă oricine practică răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca nu cumva să i se mustre faptele;

21 Dar cel ce face adevărul vine la lumină, ca să îi fie arătate faptele, pentru că sunt lucrate în Dumnezeu.’”’](Ioan 3:1-21)[/simple_tooltip]

 

Nicodim era un om extrem de educat în lucrurile religioase, dar nu avea nici cea mai mică idee despre ce vorbea Iisus când acesta i-a spus, „dacă cineva nu este născut din nou nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu!” (v. 3)

Relația lui Nicodim cu Dumnezeu era pur academică. Știa multe despre Dumnezeu, dar personal nu Îl cunoștea pe Dumnezeu. Fiind Fiul lui Dumnezeu, Iisus a avut o relație intimă unică cu Tatăl, ceea ce l-a intrigat pe Nicodim. El a căutat să-L înțeleagă, iar Iisus i-a spus că același tip de relație este disponibilă și pentru el prin a se naște din nou.

Desigur, Nicodim L-a întrebat în versetul 4: „Cum poate fi născut un om bătrân? Poate el oare să intre a doua oară în pântecele mamei lui şi să fie născut?” Iisus a explicat că a fi una cu Dumnezeu spiritual nu se întâmplă decât atunci când duhul unei persoane este renăscut și regenerat prin locuirea puterii Duhului Sfânt în ea. El a spus: „Dacă cineva nu este născut din apă şi din Duh nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din Duh este duh.” (v. 5-6)

Lucrul numărul unu care diferențiază creștinismul de religie este experiența de a te naște din nou. Nu avem doar o modalitate sigură de a ajunge în cer; ne-am născut de sus. Avem Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care trăiește în duhurile noastre, și suntem în continuă comuniune cu Tatăl, Iisus și Duhul Sfânt. Viața noastră eternă nu este doar după ce trupurile noastre fizice mor; este calitatea vieții și binecuvântarea spirituală pe care o trăim din momentul în care ne naștem din nou.

Creștinismul este o relație, nu o religie. În calitate de credincios, ai privilegiul captivant de a avea o părtășie continuă cu Dumnezeu, Tatăl tău, și cu Iisus, Domnul și Mântuitorul tău, prin Duhul Sfânt care locuiește în interiorul tău. Astăzi, bucură-te că ești născut din nou.