Dacă înțelegem greșit legământul sub care suntem cu Dumnezeu, vom crede că El este mulțumit de noi în unele zile și este supărat pe noi în alte zile. Câteodată ne vom simți calificați pentru favorul Lui, iar alte dăți vom simți că trebuie să îl câștigăm pentru că nu am respectat standardele Lui.

Acest tip de raționament dezvăluie o mentalitate care nu înțelege ce s-a schimbat atunci când Iisus a stat în locul nostru înaintea lui Dumnezeu și a luat întregul blestem pe care l-am meritat, astfel încât să putem primi toată binecuvântarea pe care El o merită. Înțelegerea schimbării legămintelor dezvăluie relația de care Dumnezeu vrea să ne bucurăm și mijloacele prin care suntem calificați pentru a primi favorul Lui.

Harul lui Dumnezeu nu are un început și nu are un sfârșit. Legământul harului este un legământ etern pe care Dumnezeu l-a încheiat chiar înainte de începerea timpului, și a fost încheiat între Tatăl și Fiul. Biblia spune că Iisus Hristos, Fiul, este Mielul înjunghiat înainte de întemeierea pământului. [simple_tooltip content=’şi i se vor închina toţi aceia care locuiesc pe pământ, al căror nume nu a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieţii Mielului celui înjunghiat.’](Apocalipsa 13:8[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’

18 ştiind că nu cu cele pieritoare, argint sau aur, aţi fost răscumpăraţi din felul vostru deşert de vieţuire moştenit de la părinţi,

19 ci cu sângele preţios al lui Hristos, ca al unui miel fără cusur şi fără pată;

20 El a fost cunoscut dinainte, în adevăr, mai înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat la sfârşitul timpurilor pentru voi,’]1 Petru 1:18-20)[/simple_tooltip]

Dacă Hristos este mielul înjunghiat înainte de întemeierea lumii înseamnă că Dumnezeu nu a intenționat niciodată să ne raportăm la El prin propria noastră neprihănire, ci a Lui. De aceea, chiar înainte de a ne crea, El a planificat deja o cale pentru a primi acea neprihănire prin jertfa înlocuitoare a lui Hristos, prin care El urma să ne ia nedreptatea și să ne dea neprihănirea Lui. Nu prin ceva ce am face vreodată. Nu prin fapte sau prin respectarea legii. Nu prin încercarea de a-I face plăcere lui Dumnezeu sau prin ascultare.

 

8Deci nu te ruşina de mărturia Domnului nostru, nici de mine, întemniţatul Său, ci suferă răul împreună cu Evanghelia, potrivit puterii lui Dumnezeu. 9El ne-a mântuit şi ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu potrivit faptelor noastre, ci potrivit propriului Său plan şi harului care ne-a fost dat în Hristos Iisus mai înainte de timpurile veacurilor, (2 Timotei 1:8-9)

Planul lui Dumnezeu a fost întotdeauna ca noi să ne raportăm la El prin propriul Său har, prin Hristos, și nu prin propria noastră neprihănire. Dumnezeu Și-a propus, înainte ca timpul să înceapă, să ne mântuiască și să ne aducă într-o relație cu El (o viață sfântă) prin har și niciodată din cauza a ceea ce am face.

 

Facerea Legământului Nu Are Nimic De-a Face Cu Tine

Noul Legământ este mai bun pentru că a fost făcut diferit – a fost făcut în afara ta și termenii legământului nu au avut nici o legătură cu tine. Dumnezeu a făcut legământul cu Fiul Său, Iisus. Iar apoi El te-a adus în acest legământ când te-a așezat în Hristos. Când ești așezat și poziționat „în Hristos,” tu devii co-moștenitor cu Hristos, iar El îți oferă drepturile depline ale statutului de fiu al Său. [simple_tooltip content=’Dar tuturor celor care L-au primit, le-a dat dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu:’](Ioan 1:12[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos, dacă, în adevăr, suferim împreună cu El, ca să fim şi glorificaţi împreună cu El.’]Romani 8:17[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’ca să-i răscumpere pe cei de sub lege, ca să primim înfierea.’]Galateni 4:5)[/simple_tooltip]

Pavel ne spune că promisiunile către Avraam au fost făcute unei singure [singular] Semințe, nu mai multor [plural] semințe [simple_tooltip content=’Iar promisiunile au fost rostite „lui Avraam şi seminţei lui“. Nu spune: „şi seminţelor“, ca multora, ci ca uneia: „şi Seminţei tale“, care este Hristos.’](Galateni 3:16)[/simple_tooltip]. Prin urmare, întrucât Iisus este moștenitorul de drept al binecuvântărilor lui Avraam, cei care sunt așezați în El sunt acum considerați în mod automat co-moștenitori cu Hristos ale acelorași promisiuni! În momentul în care ai credință în Iisus, ești permanent așezat în Cel care este „Sămânța” și moștenitorul de drept al lui Avraam. Tu ești botezat, îmbrăcat și acoperit cu Cel care are proveniența perfectă. [simple_tooltip content=’pentru ca binecuvântarea lui Avraam să ajungă la naţiuni în Hristos Isus, ca să primim, prin credinţă, promisiunea Duhului.’](Galateni 3:14[/simple_tooltip], [simple_tooltip content=’26 pentru că toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Iisus.

27 Pentru că toţi câţi aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos.

28 Nu este nici iudeu, nici grec; nu este nici rob, nici liber; nu este bărbat şi femeie; pentru că toţi sunteţi una în Hristos Iisus:

29 iar dacă voi sunteţi ai lui Hristos, sunteţi deci „sămânţa“ lui Avraam, moştenitori potrivit promisiunii.’]26-29)[/simple_tooltip]

Deoarece Iisus Se califică perfect pentru binecuvântările lui Avraam, la fel și cei care se găsesc în El! Promisiunea măreției și rodniciei; promisiunea unei mari recompense; promisiunea de protecție, justificare și asigurare abundentă; promisiunea stăpânirii pământului și privilegiul de a merge fără vină în Prezența Sa… toate aparțin celor care cred în Iisus. [simple_tooltip content=’2 Şi te voi face o naţiune mare şi te voi binecuvânta; şi voi face numele tău mare şi vei fi o binecuvântare.

3 Şi voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta şi voi blestema pe cel care te va blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.”’](Geneza 12:2-3[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’După aceste lucruri, cuvântul Domnului a fost către Avram într-o viziune, zicând: „Nu te teme, Avrame! Eu sunt scutul tău şi răsplata ta foarte mare.”’]15:1[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’1 Şi Avram era de nouăzeci şi nouă de ani; şi Domnul S-a arătat lui Avram şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul Atotputernic: umblă înaintea feţei Mele şi fii integru.

2 Şi voi încheia legământul Meu între Mine şi tine şi te voi înmulţi foarte mult.”

3 Şi Avram a căzut cu faţa la pământ; şi Dumnezeu a vorbit cu el, zicând:

4 „Eu sunt: iată, legământul Meu este cu tine şi tu vei fi tatăl unei mulţimi de naţiuni.

5 Şi numele tău nu se va mai chema Avram, ci numele tău va fi Avraam, pentru că te-am făcut tatăl unei mulţimi de naţiuni.

6 Şi te voi face foarte roditor şi voi face naţiuni din tine şi împăraţi vor ieşi din tine.

7 Şi voi întări legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine în generaţiile lor, ca legământ pentru totdeauna, ca să-ţi fiu Dumnezeu, ţie şi seminţei tale după tine.

8 Şi îţi voi da ţie şi seminţei tale după tine ţara locuinţelor tale temporare, toată ţara Canaanului, în stăpânire pentru totdeauna; şi Eu voi fi Dumnezeul lor.”’]17:4-8[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’Pentru că nu prin lege a fost făcută promisiunea către Avraam sau către sămânţa lui, că el va fi moştenitor al lumii, ci prin neprihănirea credinţei.’]Romani 4:13)[/simple_tooltip]

 

Întrucât Dumnezeu a făcut legământul cu Iisus, aceasta înseamnă, de asemenea, că relația ta cu Dumnezeu nu se bazează pe neprihănirea și performanța ta fluctuantă în păstrarea sau încălcarea legilor, ci pe neprihănirea lui Hristos și pe performanța Lui perfectă în dreptul tău.

Ca Miel al lui Dumnezeu, fără pată și fără cusur, Iisus a avut, de asemenea, o performanță perfectă. Deși a fost ispitit în toate felurile în care suntem și noi, El a fost fără păcat. Petru spune; „El nu a comis nici un păcat și nu a fost găsit nici o înșelăciune în gura Lui.” (1 Petru 2:22). În viața Sa, omul Hristos Iisus a îndeplinit perfect ascultarea de Lege. În moartea Sa, El a îndeplinit perfect plata pentru fiecare neascultare față de Lege.

Așadar, Iisus, prin performanța Sa perfectă, a fost socotit demn de a moșteni toate binecuvântările lui Dumnezeu, așa cum a fost promis în legământul legii și niciodată nu a mai moștenit sau a experimentat blestemul, urgia, mânia și judecata pe care Legea le-a cerut pentru neascultare. Plata Lui totală o dată pentru totdeauna pentru păcat de la Calvar înseamnă că El nu va mai gusta din pedeapsa aceasta niciodată.

Același lucru este valabil și pentru cei care se găsesc în El, care au fost declarați pentru totdeauna „sfinți” prin jertfa Sa [simple_tooltip content=’10 „voie“ prin care am fost sfinţiţi, prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna.

11 Şi, în adevăr, orice preot stă în picioare în fiecare zi, slujind şi aducând deseori aceleaşi jertfe care niciodată nu pot înlătura păcatele,

12 dar El, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu,

13 de acum aşteptând până când vrăjmaşii Lui vor fi puşi ca aşternut al picioarelor Lui.

14 Pentru că, printr-o singură jertfă i-a desăvârşit pentru totdeauna pe cei sfinţiţi.’](Evrei 10:10-14)[/simple_tooltip]. Și noi, datorită poziției noastre „în Hristos,” suntem moștenitori de drept ale binecuvântărilor lui Dumnezeu așa cum este descris în Legea mozaică, și niciodată a blestemelor sau judecăților! [simple_tooltip content=’13 Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-Se blestem pentru noi (pentru că este scris: „Blestemat este oricine este atârnat pe lemn“),

14 pentru ca binecuvântarea lui Avraam să ajungă la naţiuni în Hristos Iisus, ca să primim, prin credinţă, promisiunea Duhului.’](Galateni 3:13-14[/simple_tooltip]. Vezi Deuteronom 7:11-15 și 28:1-68 pentru câteva exemple specifice de binecuvântări făgăduite pentru ascultarea legământului și blestemele ulterioare promise pentru neascultare.)

Ceea ce Dumnezeu i-a promis lui Israel drept recompensă pentru ascultarea lor, este acum dreptul și moștenirea credinciosului Noului Legământ, datorită ascultării lui Hristos în dreptul nostru. Promisiunea unei vieți lungi și prospere; promisiunea binecuvântării Sale speciale și favorul asupra familiilor noastre, economiilor, investițiilor, bunurilor și sănătății; promisiunea „prosperității abundente” asupra tuturor lucrărilor mâinilor noastre, făcându-ne „capul, nu coada,” „în vârf, niciodată jos;” și promisiunea faptului că Dumnezeu Își găsește plăcerea în noi – poporul Său, porțiunea Lui și posesia Sa cea mai prețuită [simple_tooltip content=’Să umblaţi în toată calea pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru, ca să trăiţi şi să vă fie bine şi să vă lungiţi zilele în ţara pe care o veţi stăpâni.’](Deuteronom 5:33[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’18 Şi Domnul te-a primit astăzi ca să fii poporul stăpânirii Lui, cum ţi-a spus, şi ca să ţii toate poruncile Lui,

19 astfel încât să poată să te înalţe mai presus de toate naţiunile pe care le-a făcut El, în laudă şi în faimă şi în onoare; şi ca tu să fii un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, cum a spus.”’]26:18-19[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’11 Şi Domnul te va face să prisoseşti în bunătăţi, în rodul pântecelui tău şi în fătul animalelor tale şi în rodul ogorului tău, în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor tăi să ţi-o dea.

12 Domnul îţi va deschide vistieria Sa cea bună, cerurile, ca să dea ploaie ţării tale la timpul ei şi să binecuvânteze tot lucrul mâinii tale; şi vei da cu împrumut multor naţiuni, dar tu nu vei lua cu împrumut.

13 Şi Domnul te va pune cap, iar nu coadă, şi vei fi numai deasupra şi nu vei fi dedesubt, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău, pe care ţi le poruncesc astăzi, ca să le păzeşti şi să le faci,’]28:11-13[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’Şi Domnul Dumnezeul tău te va face să prisoseşti în orice lucru al mâinii tale, în rodul pântecelui tău şi în rodul animalelor tale şi în rodul pământului tău, spre bine; pentru că Domnul Se va bucura din nou de tine spre bine, cum S-a bucurat de părinţii tăi,’]30:9[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’Pentru că partea Domnului este poporul Său, Iacov este sorţul moştenirii Sale.’]32:9)[/simple_tooltip]. Din cauza performanței perfecte a lui Iisus, aceste minunate promisiuni ale vechiului legământ sunt „Da” celor în Hristos. Dacă ești în Hristos, tu te califici pentru aceste binecuvântări!

 

De asemenea, în Noul Legământ, un set complet nou de promisiuni devin ale noastre!

Prin Evanghelia lui Iisus, Dumnezeu promite să ne ierte fărădelegile noastre și să nu Își mai amintească vreodată păcatele noastre. De fapt, nu numai că toate datoriile sunt iertate și șterse complet, dar contul nostru ceresc este creditat de asemenea cu neprihănirea perfectă a lui Hristos, ceea ce înseamnă că împărtășim același statut drept înaintea Tatălui ca și Iisus Însuși! [simple_tooltip content=’31 „Iată, vin zile“, zice Domnul, „când voi încheia un legământ nou cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda:

32 nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinţii lor, în ziua când i-am luat de mână ca să-i scot din ţara Egiptului, legământ al Meu, pe care ei l-au rupt, deşi Eu le eram soţ,” zice Domnul.

33 „Pentru că acesta este legământul pe care-l voi încheia cu casa lui Israel după zilele acelea,” zice Domnul: „Voi pune legea Mea înăuntrul lor şi o voi scrie în inima lor. Şi Eu le voi fi Dumnezeu şi ei Îmi vor fi popor.

34 Şi nu va mai învăţa fiecare pe aproapele său sau fiecare pe fratele său, zicând: «Cunoaşteţi pe Domnul», pentru că toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic al lor şi până la cel mai mare al lor,” zice Domnul. „Pentru că le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aminti de păcatul lor.”’](Ieremia 31:31-34[/simple_tooltip])

Ca urmare a „bunătății Sale veșnice,” exprimată prin suferința și jertfa Fiului Său, Dumnezeu promite să nu mai fie niciodată supărat pe poporul Său, să nu îndepărteze niciodată dragostea Sa neîntreruptă sau acest „legământ de pace” de la cei care stau justificați înaintea Lui datorită cunoașterii lor despre Hristos. Spre deosebire de legământul „învechit” al Legii, acesta este un ‘legământ etern‘ în care Dumnezeu promite că ‘nu va înceta’ să facă bine poporului Său [simple_tooltip content=’Va vedea din rodul muncii sufletului Său şi va fi satisfăcut. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel drept va îndreptăţi pe cei mulţi şi va purta nelegiuirile lor.’](Isaia 53:11[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’7 „Te-am părăsit pentru o scurtă clipă, dar te voi aduna cu mari îndurări.

8 În revărsarea mâniei Mi-am ascuns faţa de tine pentru o clipă, dar Mă voi îndura de tine cu o bunătate eternă,” zice Domnul, Răscumpărătorul tău.

9 „Pentru că aceasta este pentru Mine ca apele lui Noe, când am jurat că apele lui Noe nu vor mai trece peste pământ: aşa am jurat, că nu Mă voi mai mânia pe tine, nici nu te voi mai mustra.

10 Pentru că munţii se vor muta şi dealurile se vor clătina, dar bunătatea Mea nu se va muta de la tine, nici legământul Meu de pace nu se va clătina,” zice Domnul, Cel care Se îndură de tine.”’]54:7-10[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’Prin aceea că zice „nou,” a făcut vechi pe cel dintâi; iar ce este învechit şi îmbătrânit este aproape de dispariţie.’]Evrei 8:13)[/simple_tooltip].

 

Siguranța Noului Legământ

Iisus nu poate rupe niciodată partea Sa a legământului. De fapt, El a împlinit-o deja perfect în numele tău, accentuat de faptul că acum stă în ceruri [simple_tooltip content=’12 dar El, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu,

13 de acum aşteptând până când vrăjmaşii Lui vor fi puşi ca aşternut al picioarelor Lui.’](Evrei 10:12-13)[/simple_tooltip]. De asemenea, este completă în noi, deoarece El ne-a făcut desăvârșiți [simple_tooltip content=’Pentru că, printr-o singură jertfă i-a desăvârşit pentru totdeauna pe cei sfinţiţi.’](Evrei 10:14)[/simple_tooltip] și suntem așezați cu El în ceruri. [simple_tooltip content=’şi ne-a înviat împreună şi ne-a aşezat împreună în cele cereşti, în Hristos Iisus,’](Efeseni 2:6)[/simple_tooltip].

Din acel loc terminat, Iisus mediază acum această nouă relație a noului legământ dintre Dumnezeu și om. Sub vechiul legământ, preoții erau inferiori pentru că mureau și nu puteau oferi decât sacrificii temporare. Deci oamenii nu puteau să intre niciodată într-o relație perfectă cu Dumnezeu în timpul vieții lor, și mai ales în eternitate.

Hristos este superior, deoarece El a oferit un sacrificiu desăvârșit care a înlăturat o dată pentru totdeauna toate păcatele și este preot pentru totdeauna după rânduiala lui Melchizedek – adică are o viață indestructibilă și poate media legământul dintre Dumnezeu și om. Aceasta ne oferă siguranță absolută și încredere în relația noastră cu Dumnezeu – că El nu se raportează la noi în funcție de neprihănirea noastră bazată pe performanță, ci mai degrabă în funcție de neprihănirea lui Hristos care am devenit. [simple_tooltip content=’20 Şi, întrucât aceasta nu se face fără jurământ

21 (pentru că aceia au fost făcuţi preoţi fără jurământ, iar Acesta, cu jurământ, prin Cel care Îi zice: „Domnul a jurat şi nu-I va părea rău: «Tu eşti preot pentru eternitate!»”),

22 cu atât mai mult Isus a devenit garantul unui legământ mai bun.’](Evrei 7:20-22)[/simple_tooltip]

 

Modul în care lucrează Noul Legământ este că Dumnezeu Tatăl se leagă pe El Însuși de legământ printr-un jurământ, spunând: „Promit că nu Mă voi raporta niciodată la cei în Hristos prin neprihănirea lor, dar jur printr-un jurământ de legământ că Mă voi raporta întotdeauna la ei prin lucrarea terminată a lui Iisus.” [simple_tooltip content=’16 „Acesta este legământul pe care-l voi întemeia pentru ei, după acele zile,” zice Domnul: „Dând legile Mele în inimile lor, le voi înscrie şi în gândurile lor;”

17 şi: „nicidecum nu-Mi voi mai aminti de păcatele lor şi de nelegiuirile lor.”

18 Iar unde este iertare de acestea, nu mai este jertfă pentru păcat.

19 Având deci, fraţilor, îndrăzneală să intrăm în locurile sfinte prin sângele lui Iisus,’](Evrei 10:16-19)[/simple_tooltip]

Sub vechiul legământ, accentul este pus pe tine – Tu să nu… Tu să nu… Tu să nu… Este vorba doar despre performanțele tale, ascultarea, lucrarea ta. Dar, sub noul legământ, Dumnezeu spune: Îmi voi pune legile Mele în mințile lor… Voi fi Dumnezeul lor … Voi fi milostiv față de nedreptatea lor … Păcatele și faptele lor nelegiuite Eu nicidecum nu Mi le voi mai aminti.” Nu mai este că tu lucrezi pentru Dumnezeu, ci Dumnezeu lucrează pentru tine, în tine, prin tine!

Noul legământ funcționează doar din cauza unui singur lucru, iar acesta este ultima clauză a noului legământ – Evrei 8:12. În măsura în care ai o revelație a acestei clauze și a tuturor binecuvântărilor ei, cu acea măsură vei umbla în ea.

 

Pentru că voi fi îndurător faţă de nedreptăţile lor şi nicidecum nu-Mi voi mai aminti de păcatele lor şi de nelegiuirile lor. (Evrei 8:12)

 

  • Noul legământ funcționează ‘pentru că‘ Dumnezeu va fi milostiv față de nedreptatea noastră, iar păcatele și fărădelegile noastre El nicidecum nu și le va mai aminti!

Acest lucru scoate în evidență că a existat un timp în care Dumnezeu Și-a adus aminte de păcatele noastre, pentru a le pedepsi până la a treia și a patra generație [simple_tooltip content=’Să nu te pleci înaintea lor şi să nu le slujeşti; pentru că Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care cercetez nelegiuirea părinţilor în fii până la a treia şi a patra generaţie a celor care Mă urăsc.’](Exod 20:5)[/simple_tooltip].

Cu toate acestea, astăzi, Dumnezeu spune cu o hotărâre accentuată: „Nicidecum!” (o negație dublă în greacă). „Nicidecum” înseamnă că Dumnezeu nu Își va mai aminti niciodată păcatele noastre împotriva noastră, deoarece El Și-a amintit (să pedepsească) toate păcatele noastre în trupul Fiului Său. Iisus a purtat pe cruce pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Acum, putem umbla în noul legământ și să-L auzim pe Dumnezeu spunând: „Păcatele și nelegiuirile voastre nu Mi le mai amintesc nicidecum.” Așadar, sub Noul Legământ avem acces îndrăzneț în sfânta sfintelor (intimitate absolută cu El) prin sângele lui Iisus.

 

  • Iisus, de asemenea, trăiește pentru a mijloci pentru noi. Sângele Lui vorbește în numele nostru că păcatele noastre sunt înlăturate și am fost făcuți neprihănirea lui Dumnezeu în El. Prin urmare, putem să ne raportăm cu îndrăzneală la Dumnezeu și să trăim continuu în prezența Lui.

 

31Ce vom spune deci faţă de aceste lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este împotriva noastră? 32El, care, în adevăr, nu L-a cruţat pe propriul Său Fiu, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va dărui, de asemenea, toate împreună cu El? 33Cine va aduce acuzaţie împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care îndreptăţeşte. 34Cine este cel care condamnă? Hristos este Cel care a murit şi, mai mult, a şi fost înviat, Cel care şi este la dreapta lui Dumnezeu, Cel care şi mijloceşte pentru noi. 35Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necaz sau strâmtorare sau persecuţie sau foamete sau lipsă de îmbrăcăminte sau primejdie sau sabie? (Romani 8:31-35)

 

  • Apoi, în plus, Duhul Sfânt este și Avocatul nostru – însemnând apărarea noastră legală. Atunci când Satan, sau legea, sau alți oameni (sau chiar tu) te acuză spunând; „Doamne, a încălcat această lege sau acea lege, cum Îl poți iubi? Cum Te poți raporta cu el?,” Duhul Sfânt spune: „Doamne, adu-Ți aminte, ai jurat și ai promis să nu Te raportezi la el prin performanța lui, neprihănirea sau deficiențele lui. Ai jurat să Te raportezi la el prin neprihănirea lui Hristos.” Caz încheiat!

 

14Pentru că, printr-o singură jertfă i-a desăvârşit pentru totdeauna pe cei sfinţiţi. 15Dar şi Duhul Sfânt ne mărturiseşte; pentru că, după ce a spus: 16„Acesta este legământul pe care-l voi întemeia pentru ei, după acele zile,” zice Domnul: „Dând legile Mele în inimile lor, le voi înscrie şi în gândurile lor;” (Evrei 10:14-16a)

 

În Noul Legământ, prezența împuternicită și înviorătoare a lui Dumnezeu devine porțiunea noastră privilegiată, atât acum cât și pentru toată eternitatea, și servește ca semn distinctiv celor care aparțin Lui. [simple_tooltip content=’26 Şi voi încheia un legământ de pace cu ei, va fi un legământ etern cu ei. Şi-i voi aşeza şi-i voi înmulţi şi voi pune locaşul Meu cel sfânt în mijlocul lor pentru totdeana.

27 Şi cortul Meu va fi peste ei; şi Eu le voi fi Dumnezeu, şi ei Îmi vor fi popor.

28 Şi naţiunile vor cunoaşte că Eu, Domnul, sunt Cel care sfinţesc pe Israel, când locaşul Meu cel sfânt va fi în mijlocul lor pentru totdeauna».”’](Ezechiel 37:26-28)[/simple_tooltip]

Și nu pentru că ne-am născut corect sau ne-am comportat corect – este pur și simplu pentru că noi credem corect. Așa cum a spus Iisus Însuși, îndeplinim lucrarea pe care Dumnezeu o cere de la noi atunci când „credem în Cel pe care El L-a trimis.” [simple_tooltip content=’Iisus a răspuns şi le-a zis: „Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, ca să credeţi în Acela pe care L-a trimis El.”’](Ioan 6:29)[/simple_tooltip]

Ca urmare că ne-am pus încrederea noastră în Cel ‘care nu a avut nici un păcat (ci a devenit) păcat pentru noi, pentru ca în El să devenim neprihănirea lui Dumnezeu,’ acum putem ‘să ne apropiem de Dumnezeu cu libertate și încredere.’ [simple_tooltip content=’Pe Cel care n-a cunoscut păcat, L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu în El.’](2 Corinteni 5:21[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’în care avem îndrăzneală şi intrare cu încredere, prin credinţa în El.’]Efeseni 3:12)[/simple_tooltip]

Privilegiul accesului liber și neinhibat la prezența și provizia supranaturală a lui Dumnezeu este al nostru, pur și simplu pentru că suntem așezați și poziționați permanent „în Hristos.” În acest legământ etern și extrem de superior, Dumnezeu Însușite-a calificat‘ inconfundabil și ireversibil pentru a împărtăși bogățiile veșnice ale binecuvântărilor Sale promise. [simple_tooltip content=’mulţumind Tatălui, care ne-a învrednicit să avem parte de moştenirea sfinţilor în lumină,’](Coloseni 1:12)[/simple_tooltip]

 

Atunci când ești înrădăcinat în noul legământ al harului, tu vei experimenta un simț deosebit al încrederii și siguranței în Hristos. Când îți pui încrederea în favorul Său nemeritat și nu în acțiunile tale, tu nu vei simți ca și când faci în mod constant salturi ba înăuntrul, ba în afara favorului și acceptării Sale.

Din nefericire, unii creștini s-au întors sub vechiul legământ fără a realiza acest lucru. Aceștia simt uneori că Dumnezeu este de partea lor, iar alteori simt că Dumnezeu este foarte departe de ei. Uneori, simt că Dumnezeu este mulțumit de ei, dar alteori simt că Dumnezeu este mânios pe ei. Toate aceste sentimente se bazează în mod predominant pe propria lor evaluare a modului în care ei au executat, a modului în care ei se simt despre ei înșiși, și nu a modului în care îi vede Dumnezeu. Datorită faptului că nu există o bază scripturală a noului legământ pentru astfel de evaluări, aceștia sfârșesc prin a decide în mod arbitrar dacă merită sau nu binecuvântările și favorul lui Dumnezeu în viața lor, când de fapt ei au acces continuu la binecuvântările Lui pur și simplu datorită lui Iisus și a lucrării Lui terminate de pe cruce.

Întrebarea pe care trebuie să ți-o pui astăzi nu este dacă Dumnezeu este mulțumit de tine. Întrebarea pe care trebuie să ți-o pui este aceasta: Este Dumnezeu satisfăcut de crucea lui Iisus? Iar răspunsul este următorul: Este total satisfăcut! La cruce, găsești acceptarea ta. Acolo Iisus a strigat cu ultima Lui suflare „S-a sfârșit!” [simple_tooltip content=’Deci, când a luat Iisus oţetul, a spus: „S-a sfârşit!”; şi, plecându-Şi capul, Şi-a dat duhul.’](Ioan 19:30)[/simple_tooltip]. Lucrarea este completă. Întreaga pedeapsă pentru păcatele tale a fost purtată de Iisus pe cruce. Sfințenia lui Dumnezeu și dreptatea Lui sunt acum de partea ta! Dumnezeu nu te apreciază azi pe baza a ceea ce ai făcut sau nu ai făcut. El te apreciază pe baza a ceea ce a făcut Iisus. Este Dumnezeu mulțumit astăzi pe Iisus? În aceeași măsură în care Dumnezeu este mulțumit de Iisus, El este mulțumit și de tine.

Sună prea frumos ca să fie adevărat? Această veste bună te aduce în punctul să realizezi că realitatea noului legământ a fost dobândită cu un preț foarte mare. Însuși Fiul lui Dumnezeu a trebuit să fie zdrobit pe Calvar pentru ca această binecuvântare să devină o realitate în viața ta. Darul favorului Său nemeritat și a neprihănirii Lui este astăzi fără plată pentru tine doar din cauza faptului că Iisus a plătit prin trupul Său plata întreagă a acestui dar.

De aceea, nu lăsa pe nimeni să te amăgească să crezi că trebuie să plătești pentru păcatele tale. Nu lăsa pe nimeni să te înșele cu minciuna că mântuirea ta eternă în Hristos este nesigură și fragilă!