Matei 16:13-15; Marcu 8:11-25; Luca 9:18-20

24Şi el, privind în sus, a spus: „Zăresc oameni, pentru că îi văd ca nişte copaci umblând.” 25Apoi Şi-a pus din nou mâinile pe ochii lui şi el a văzut limpede. Şi a fost vindecat şi vedea totul desluşit. (Marcu 8:24-25)

 

Era neobișnuit ca Iisus să se intereseze de rezultatele slujirii Sale, așa cum a făcut-o în versetul 23. Și mai neobișnuit a fost că Iisus a pus mâinile pe acest om a doua oară. Acesta este singurul exemplu din Noul Testament în care Iisus a trebuit să slujească acestei nevoi mai mult decât o dată, pentru a se manifesta o vindecare totală.

Mulți oameni cer lucruri de la Dumnezeu și apoi privesc la circumstanțele lor pentru a vedea dacă Dumnezeu a răspuns rugăciunilor lor. Aceasta înseamnă a umbla prin vedere și nu prin credință. Dacă nu pot vedea răspunsul lui Dumnezeu în tărâmul natural, ei se vor ruga din nou. Acesta nu este modul în care Iisus ne-a învățat să ne rugăm și să primim. Putem fi siguri că Iisus nu Și-a a pus mâinile pe acest om a doua oară pentru că El a crezut că Tatăl Său nu L-a auzit de prima dată. De vreme ce omul a primit o vedere parțială, este evident că puterea de vindecare a lui Dumnezeu a lucrat în el. Iisus nu-I cere din nou Tatălui Său vindecarea.

Prin duhul Său, Iisus știa că necredința împiedică o manifestare perfectă a puterii lui Dumnezeu în acest om, iar El pur și simplu i-a dat o altă doză de ungere a lui Dumnezeu. Satan poate îngreuna, dar nu poate să triumfe asupra cuiva care continuă să-i reziste.

Astăzi, crede că primești atunci când te rogi și apoi continuă să aplici puterea lui Dumnezeu, indiferent de ceea ce îți spun simțurile tale fizice. Mergi atât de departe încât poți confrunta orice este contrar cu ceea ce ai cerut și să-l depășești. Perseverența în rugăciune este cheia pentru a-l învinge pe Satan, nu pentru a-L convinge pe Dumnezeu. Dumnezeu a fost convins în momentul în care te-ai rugat voia și Cuvântul Său în credință!