Matei 9:11-17; Marcu 2:16-22; Luca 5:30-39

36Și le-a spus și o parabolă: „Nimeni nu pune un petic dintr-o haină nouă la una veche; altfel și cea nouă se rupe și peticul ce a fost luat din cea nouă nu se potrivește cu cea veche. 37Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altfel, vinul nou va sparge burdufurile și se va vărsa și burdufurile se vor distruge.” (Luca 5:36-37)

 

De ce nu a acționat Iisus în conformitate cu tradițiile și așteptările religioase ale Vechiului Testament? (Matei 9:14; Marcu 2:18) Iisus a răspuns la această întrebare în aceste două pilde. El a spus că a venit să facă un lucru nou, care să nu se amestece cu modurile familiare ale Vechiului Legământ (Isaia 43:18-19; Ieremia 31:31-34; Evrei 8:7-13).

Un petic nou cusut pe o îmbrăcăminte veche s-ar micșora când ar fi spălat prima dată. Apoi s-ar desprinde de veșmântul vechi, care era deja micșorat, făcând gaura și mai urâtă. Acest lucru a ilustrat faptul că Iisus nu a venit să peticească Vechiul Legământ, ci să îl înlocuiască cu unul cu totul nou (Evrei 7:18-19).

Vinul nou, nefermentat, a trebuit să fie pus în burdufuri noi pentru a permite extinderea gazelor în acel burduf pe măsură ce vinul fermenta. Un burduf vechi pur și simplu s-ar fi spart din pricina gazelor produse de vinul nou. Legile Vechiului Testament nu s-ar putea plia suficient pentru a se acomoda cu adevărurile îndurării și harului Noului Testament (Evrei 10:1-10). Iisus ne-a eliberat complet de judecata legilor Vechiului Testament. (Romani 6:14; 7:1-4; 8:2; 10:3-4; Gal. 3:12-14, 23-24; 5:4; Filipeni 3:9). El a înlocuit trăirea exterioară după Lege cu trăirea prin harul lui Dumnezeu din noi.

Astăzi nu face aceeași greșeală pe care au făcut-o acești cărturari religioși și farisei (Luca 5:30), având încredere în propriile eforturi pentru a-ți produce neprihănirea în fața lui Dumnezeu. Iisus nu a venit să accepte actele tale de sacrificiu! El a venit să Se jertfească, pentru ca tu să fii liber de păcat și să ai o nouă viață prin har în El.