50Pentru că oricine va face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate sau soră sau mamă. [simple_tooltip content=’46 Iar pe când vorbea El încă mulţimilor, iată, mama şi fraţii Lui stăteau afară, căutând să-I vorbească.
47 Atunci cineva I-a spus: „Iată, mama Ta şi fraţii Tăi stau afară, căutând să-Ţi vorbească.”
48 Dar El, răspunzând, a spus celui care I-a vorbit: „Cine este mama Mea şi cine sunt fraţii Mei?”
49 Şi, întinzându-Şi mâna spre ucenicii Săi, a spus: „Iată mama Mea şi fraţii Mei.
50 Pentru că oricine va face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate sau soră sau mamă.”’](Matei 12:46-50)[/simple_tooltip]

 

Noi nu suntem doar moștenitori; suntem co-moștenitori împreună cu Hristos [simple_tooltip content=’Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos, dacă, în adevăr, suferim împreună cu El, ca să fim şi glorificaţi împreună cu El.’](Romani 8:17)[/simple_tooltip]. Ar fi minunat să moștenești orice măsură a gloriei și puterii  lui Dumnezeu, dar ideea că împărțim în mod egal cu Cel care a moștenit tot ceea ce este și are Dumnezeu este dincolo de orice înțelegere. Aceasta este o binecuvântare nemaipomenită, dar ne dă și o responsabilitate extraordinară.

În același mod în care un cec scris pentru două persoane nu poate fi încasat fără aprobarea ambelor părți, așa și co-moștenirea noastră cu Iisus nu poate funcționa fără cooperarea noastră. Nefiind conștienți de acest lucru, mulți creștini cred că Iisus va face totul. Tot ce trebuie să facă este să-L roage. Ei sunt conștienți de faptul că nu pot face nimic fără El, dar nu își dau seama că El nu va face nimic fără ei. Efeseni 3:20 spune: „Şi Celui care este în stare să facă toate peste măsură de abundent, peste tot ce cerem sau gândim, conform puterii care lucrează în noi.” Dumnezeu Își arată puterea Sa minunată prin noi.

Ideea că Dumnezeu va face peste măsură de abundent, mai presus de tot ceea ce cerem sau gândim – punct – nu este adevărată. El are o putere absolută și o autoritate finală; dar face, de asemenea, lucrurile în conformitate cu Cuvântul Său. El ne-a dat autoritate pe acest pământ [simple_tooltip content=’Şi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; şi ei să stăpânească peste peştii mării şi peste păsările cerurilor şi peste vite şi peste tot pământul şi peste orice târâtoare care se târăşte pe pământ.”’](Geneza 1:26)[/simple_tooltip], și El lucrează cu noi și prin noi. Măreția puterii Sale funcționează conform credinței pe care o exercităm în El și în Cuvântul Său. La acest principiu s-a referit Pavel când a declarat: „Pot totul în Hristos, care mă întărește.” (Filipeni 4:13)

Modul în care îți susții cecul ceresc pentru tot ceea ce privește viața și evlavia [simple_tooltip content=’După cum puterea Sa divină ne-a dat toate cele privitoare la viaţă şi evlavie, prin cunoştinţa Celui care ne-a chemat prin glorie şi virtute,’](2 Petru 1:3)[/simple_tooltip] este să crezi ceea ce a promis Dumnezeu în Cuvântul Său și să acționezi asupra lui ca și cum ar fi adevărat. Este! Iisus S-a semnat deja cu numele Lui pentru fiecare promisiune din Cuvânt și ești co-moștenitorul Lui. Nu tu Îl aștepți pe El, El te așteaptă pe tine.