44Împărăţia cerurilor este asemenea unei comori ascunse în ogor, pe care un om, găsind-o, a ascuns-o; şi, de bucuria ei, merge şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela. [simple_tooltip content=’44 Împărăţia cerurilor este asemenea unei comori ascunse în ogor, pe care un om, găsind-o, a ascuns-o; şi, de bucuria ei, merge şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela.

45 Din nou, Împărăţia cerurilor este asemenea unui negustor care caută perle frumoase;

46 şi, găsind o perlă de mare valoare, a mers şi a vândut tot ce avea şi a cumpărat-o.

47 Din nou, Împărăţia cerurilor este asemenea unui năvod aruncat în mare şi care a adunat de toate;

48 din care, când s-a umplut, trăgându-l pe ţărm şi stând jos, au adunat în vase pe cele bune şi au aruncat afară pe cele rele.

49 Aşa va fi la sfârşitul veacului: îngerii vor ieşi şi vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor drepţi;

50 şi îi vor arunca în cuptorul de foc: acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”’](Matei 13:44-50)[/simple_tooltip]

 

Ogorul este lumea, omul care cumpără comoara este Dumnezeu, iar comoara ești tu! Prețul pe care L-a plătit pentru tine a fost viața Fiului Său. Mai mult decât atât, în atot-știința Lui, Iisus a văzut că-L vei primi ca Domn și Mântuitor și „pentru bucuria care I-a fost pusă înainte,” El a îndurat Crucea [simple_tooltip content=’privind ţintă la Iisus, Căpetenia şi Desăvârşitorul credinţei, care, pentru bucuria pusă înaintea Lui, a răbdat crucea, dispreţuind ruşinea, şi şade la dreapta tronului lui Dumnezeu.’](Evrei 12:2)[/simple_tooltip]. El te-a cumpărat pentru Sine cu propriul Său sânge [simple_tooltip content=’Luaţi seama deci la voi înşivă şi la toată turma în care v-a pus Duhul Sfânt supraveghetori, ca să păstoriţi Adunarea lui Dumnezeu, pe care a cumpărat-o cu sângele Propriului Său Fiu.’](Fapte 20:28)[/simple_tooltip]. El a răscumpărat întreaga lume, dar nu toată lumea Îl va primi. Prin urmare, tu și biserica Sa sunteți ascunși în lumea de azi, ca o comoară extrem de valoroasă și rafinată, în mijlocul unui câmp sălbatic.

Dumnezeu Tatăl avea planul mântuirii elaborat chiar înainte ca El să creeze lumea. Majoritatea dintre noi nu am fi creat lumea și omenirea, dacă am fi cunoscut ce suferință și jertfă teribilă, ar costa acțiunea aceasta , dar Dumnezeu nu este o ființă umană. În judecata Sa (care ce este întotdeauna corectă), premiul a meritat costurile. Știa dinainte cine va accepta oferta Sa de mântuire. Scripturile învață că noi, credincioșii, am fost aleși în Hristos înainte de întemeierea lumii [simple_tooltip content=’după cum ne-a ales în El mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată înaintea Lui, în dragoste;’](Efeseni 1:4)[/simple_tooltip]. Atât de infinită este înțelegerea Lui. Suntem sfinți și fără vină pentru că El ne vede în Hristos.

Dumnezeu știa că vei deveni copilul Său chiar înainte ca El să îi facă pe Adam și Eva. El te acceptă pe deplin și te iubește. El nu te-ar respinge mai mult decât L-ar respinge pe Iisus, pentru că ești acceptat de Tatăl în El. Lumea poate să nu recunoască sau să înțeleagă cine ești, dar astăzi poți trăi cu îndrăzneală în realitatea că ești răscumpărat și iertat, și cu adevărat binecuvântat de Tatăl tău, Dumnezeu.