Și Iisus iubea pe Marta, și pe sora ei, și pe Lazăr. (Luca 11:5)

 

Este interesant de notat că mențiunea specială este făcută despre Iisus care o iubește pe Marta. Acest lucru este după incidentul înregistrat în Luca 10:38-42, unde Marta a fost prinsă de slujire în loc să se închine lui Iisus. El nu a mustrat-o, ci a sfătuit-o că prioritățile ei nu sunt în ordine. Când Domnul se ocupă de domeniile problematice din viața noastră, este întotdeauna în folosul nostru – nu al pedepsei – și nu ar trebui să o luăm ca o respingere. Acesta este un mod de a discerne corectarea lui Dumnezeu de acuzația diavolului: este o condamnare?

Dumnezeu ne corectează de păcat, dar El nu ne condamnă. Corecția este numai spre binele nostru, în timp ce condamnarea include pedeapsa. Satan îi condamnă pe creștini, dar el o face în mod ilegal, deoarece Romani 8:1 spune că: „Nu există prin urmare nici o condamnare pentru aceia care sunt în Hristos Iisus.” Dacă ne simțim condamnați, am primit condamnare și rușine de la diavol. Aceste lucruri nu sunt de la Dumnezeu.

Modul în care Domnul ne corectează este prin lucrarea interioară a Duhului Sfânt. Acest lucru se face întotdeauna într-o manieră pozitivă care ne încurajează să ne abatem de la păcat. Modul negativ al inamicului ne condamnă pentru păcat, ceea ce ne face să ne simțim prinși în el; dar Duhul Sfânt ne îndepărtează cu blândețe și fermitate de păcat și ne dă speranță și credință pentru a-l depăși complet.

Ești condamnat într-un anumit domeniu, sau poate în mai multe domenii din viața ta? Dacă da, ai permis să fii manipulat și să fii pus la pământ de diavol. Astăzi poți fi liber de orice condamnare, spunându-i pur și simplu inamicului să plece în numele lui Iisus și declarând că ești neprihănit prin sângele lui Iisus Hristos. Apoi continuă să umbli în puterea Duhului Sfânt. Dacă ești pe cale să păcătuiești sau dacă ai păcătuit, El te va anunța despre aceasta! Doar rămâi cu El, și El te va corecta  și te va feri de condamnarea diavolului.