7îndură toate. [simple_tooltip content=’1 Chiar dacă aș vorbi în limbile oamenilor și ale îngerilor, dar nu am dragoste creștină, devin ca o aramă sunătoare sau un chimval răsunător.

2 Și chiar dacă aș avea dar de profeție și înțeleg toate misterele și toată cunoașterea, și chiar dacă aș avea toată credința încât să mut munții, dar nu am dragoste creștină, nu sunt nimic.

3 Și chiar dacă aș împărți toate averile mele să hrănesc săracii, și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, dar nu aș avea dragoste creștină, nu mi-ar folosi la nimic.

4 Dragostea creștină este îndelung-răbdătoare și plină de bunătate; dragostea creștină nu invidiază; dragostea creștină nu se laudă, nu se îngâmfă,

5 Nu se poartă necuviincios, nu caută ale sale, nu se mânie repede, nu gândește să facă rău,

6 Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,

7 Suportă toate, crede toate, speră toate, îndură toate.

8 Dragostea creștină nu se sfârșește niciodată. Dar profeții dacă ar fi, se vor sfârși; limbi dacă ar fi, vor înceta; cunoaștere dacă ar fi, se va duce.

9 Căci cunoaștem în parte și profețim în parte;

10 Dar când vine ce este desăvârșit, atunci ce este în parte va fi desființat.

11 Când eram copil, vorbeam ca un copil, înțelegeam ca un copil, gândeam ca un copil; dar după ce am devenit bărbat, am înlăturat cele copilărești.

12 Căci acum vedem întunecat, ca într-o oglindă; dar atunci față în față; acum știu în parte, dar atunci voi cunoaște așa cum sunt și eu cunoscut.

13 Și acum rămân acestea trei: credință, speranță, dragoste creștină; dar cea mai mare dintre acestea este dragostea creștină.’](1 Corinteni 13:1-13)[/simple_tooltip]

 

Oamenii se află într-o luptă constantă pentru a se simți bine cu ei înșiși, dar se pare că viața este plină de presiuni care îi conduc în mod repetat către și dincolo de capacitatea lor de a face față. Ei trec dincolo de ceea ce știu a fi granița unui răspuns adecvat. Efortul lor de a menține stima de sine își scuză acțiunile. Ei spun: „Există limite. Sunt doar un om. Cât poate suporta o persoană?” Cei care nu s-au conectat la sursa de energie nelimitată a lui Dumnezeu vor fi de acord cu ușurință și îi vor lăsa să continue cu atitudinile și acțiunile lor egoiste.

Adevărul este că acolo unde se termină limitele noastre, puterea lui Dumnezeu începe. El nu-Și abandonează copiii resurselor proprii. El trăiește în ei și El Și-a pus dragostea supranaturală și bucuria în ei, astfel încât să poată îndura toate lucrurile. Aceasta înseamnă că nu au nici o scuză credincioșii pentru a eșua și a renunța. Avem capacitatea lui Dumnezeu de a îndura toate lucrurile, deoarece avem dragostea Lui care nu dă greș niciodată.

Acest adevăr nu este menit să condamne; este un adevăr eliberator care te va face liber [simple_tooltip content=’Și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.’](Ioan 8:32)[/simple_tooltip]. Confortul temporar care vine din renunțare sau cedare va fi în curând înghițit de realitățile dure care apar dintr-un comportament necorespunzător. După cum a spus apostolul Iacov, „furia unui om nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu” (Iacov 1:20). Indiferent de cât de bine se poate simți să te lași în baza emoțiilor tale carnale, acea cedare nu-ți va aduce decât durere.

Astăzi, dacă te vei baza pe dragostea Lui, Dumnezeu te va împuternici cu abilitatea supranaturală, astfel încât nimic nu îți va fi imposibil. Poți schimba lucrurile care pot fi schimbate și poți suporta lucrurile care nu pot fi schimbate. Trăiește în dragostea Lui statornică.