7speră toate, [simple_tooltip content=’1 Chiar dacă aș vorbi în limbile oamenilor și ale îngerilor, dar nu am dragoste creștină, devin ca o aramă sunătoare sau un chimval răsunător.

2 Și chiar dacă aș avea dar de profeție și înțeleg toate misterele și toată cunoașterea, și chiar dacă aș avea toată credința încât să mut munții, dar nu am dragoste creștină, nu sunt nimic.

3 Și chiar dacă aș împărți toate averile mele să hrănesc săracii, și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, dar nu aș avea dragoste creștină, nu mi-ar folosi la nimic.

4 Dragostea creștină este îndelung-răbdătoare și plină de bunătate; dragostea creștină nu invidiază; dragostea creștină nu se laudă, nu se îngâmfă,

5 Nu se poartă necuviincios, nu caută ale sale, nu se mânie repede, nu gândește să facă rău,

6 Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,

7 Suportă toate, crede toate, speră toate, îndură toate.

8 Dragostea creștină nu se sfârșește niciodată. Dar profeții dacă ar fi, se vor sfârși; limbi dacă ar fi, vor înceta; cunoaștere dacă ar fi, se va duce.

9 Căci cunoaștem în parte și profețim în parte;

10 Dar când vine ce este desăvârșit, atunci ce este în parte va fi desființat.

11 Când eram copil, vorbeam ca un copil, înțelegeam ca un copil, gândeam ca un copil; dar după ce am devenit bărbat, am înlăturat cele copilărești.

12 Căci acum vedem întunecat, ca într-o oglindă; dar atunci față în față; acum știu în parte, dar atunci voi cunoaște așa cum sunt și eu cunoscut.

13 Și acum rămân acestea trei: credință, speranță, dragoste creștină; dar cea mai mare dintre acestea este dragostea creștină.’](1 Corinteni 13:1-13)[/simple_tooltip]

 

Disperarea este un lucru îngrozitor. Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Unde nu există viziune poporul piere” (Proverbe 29:18). Lipsa de speranță este în spatele majorității, dacă nu chiar a tuturor, autodistrugerii pe care o vedem în viețile oamenilor de azi. Cei care nu au o credință puternică în viitor irosesc prezentul, fără a ține cont de consecințe. Obiceiurile distructive ale oamenilor își au rădăcina în disperare sau deznădejde. Iisus l-a folosit pe nebunul care a spus, „mănâncă, bea, veseleşte-te” [simple_tooltip content=’Și voi spune sufletului meu: Suflete, ai multe bunuri strânse pentru mulți ani; odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te.’](Luca 12:19)[/simple_tooltip] ca exemplu de cineva fără viziune pentru viitorul său. Cei care nu trăiesc cu un ochi asupra viitorului se îndreaptă spre dezastru.

De ce este cea mai mare parte a societății fără speranță? Pentru că dragostea lui Dumnezeu este sursa adevăratei speranțe și există o foamete autentică în lumea de azi pentru adevărul dragostei lui Dumnezeu pentru noi. În general, religia ne spune despre sfințenia lui Dumnezeu și despre nevrednicia noastră relativă, dar adevărata dragoste a lui Dumnezeu nu este o realitate în inimile majorității oamenilor – chiar și a majorității oamenilor creștini. Norocul și soarta nu generează speranță. Doar cunoașterea unui Dumnezeu personal și iubitor lucrează toate lucrurile pentru binele nostru [simple_tooltip content=’Și știm că toate lucrează împreună pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, celor chemați conform scopului Său.’](Romani 8:28)[/simple_tooltip], și ne oferă o speranță adevărată și de durată. Dragostea lui Dumnezeu speră totul.

Dumnezeu are un plan perfect pentru viața ta. Spre deosebire de unde te aflii acum, nu contează cât demult ai deviat de la drum, Dumnezeu are o cale perfectă trasată pentru tine și unde ar trebuie să fii [simple_tooltip content=’Pentru că eu cunosc gândurile pe care le gândesc față de voi, spune DOMNUL, gânduri de pace și nu de răutate, pentru a vă da un sfârșit așteptat.’](Ieremia 29:11)[/simple_tooltip]. El te iubește în ciuda a ceea ce ai făcut sau nu ai făcut. Pe măsură ce crezi acest lucru astăzi, speranța va răsări în inima ta.