5„Mai înainte de a te întocmi în pântece, te-am cunoscut; şi mai înainte de a ieşi tu din pântece, te-am sfinţit şi te-am pus profet pentru naţiuni.” [simple_tooltip content=’4 Şi cuvântul Domnului a fost către mine, zicând:

5 „Mai înainte de a te întocmi în pântece, te-am cunoscut; şi mai înainte de a ieşi tu din pântece, te-am sfinţit şi te-am pus profet pentru naţiuni.”

6 Şi eu am zis: „Vai, Doamne Dumnezeule, iată, eu nu ştiu să vorbesc, pentru că sunt un copil!”

7 Dar Domnul mi-a zis: „Nu zice: «Sunt un copil», pentru că vei merge la toţi aceia la care te voi trimite şi vei vorbi orice îţi voi porunci.

8 Nu te teme de ei; pentru că Eu sunt cu tine ca să te scap“, zice Domnul.

9 Şi Domnul Şi-a întins mâna şi mi-a atins gura. Şi Domnul mi-a zis: „Iată, am pus cuvintele Mele în gura ta.

10 Vezi, în ziua aceasta te-am pus peste naţiuni şi peste împărăţii, ca să smulgi şi să dărâmi şi să distrugi şi să surpi, să zideşti şi să sădeşti.”’](Ieremia 1:4-10)[/simple_tooltip]

 

Domnul i-a vorbit lui Ieremia că a fost chemat, sfințit și rânduit înainte de a se naște. Dar acest lucru nu a fost unic doar pentru Ieremia. Ioan Botezătorul [simple_tooltip content=’15 Pentru că va fi mare înaintea Domnului şi nu va bea nici vin, nici băutură tare; şi va fi umplut de Duh Sfânt chiar din pântecele mamei sale.

16 Şi pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor.’](Luca 1:15-16)[/simple_tooltip], Iisus [simple_tooltip content=’1 Ascultaţi-Mă, insulelor! Şi auziţi, popoare îndepărtate! Domnul m-a chemat din pântece; din pântecele mamei mele a rostit numele meu

2 şi mi-a făcut gura ca o sabie ascuţită. M-a ascuns sub umbra mâinii Sale şi m-a făcut o săgeată ascuţită; m-a ascuns în tolba Lui.

3 Şi mi-a zis: „Tu eşti robul Meu, Israele, în care Mă voi glorifica.”

4 Şi eu am zis: „În zadar m-am trudit, mi-am cheltuit puterea pentru nimic şi fără folos; totuşi dreptul meu este la Domnul şi răsplătirea mea la Dumnezeul meu.”

5 Şi acum, zice Domnul, care m-a întocmit din pântece ca să fiu robul Lui, ca să întorc la El pe Iacov (deşi Israel nu este încă strâns, voi fi glorificat înaintea Domnului şi Dumnezeul meu va fi puterea mea).”’](Isaia 49:1-5)[/simple_tooltip] și Pavel [simple_tooltip content=’Dar, când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul Său,’](Galateni 1:15)[/simple_tooltip] erau la fel – și la fel și tu!

[simple_tooltip content=’13 Pentru că Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele.

14 Te voi lăuda că m-ai făcut într-un mod uimitor şi admirabil. Minunate sunt lucrările Tale şi sufletul meu o ştie foarte bine.

15 Oasele mele nu au fost ascunse de Tine când am fost făcut în taină, ţesut ca o broderie, în locurile de jos ale pământului.

16 Ochii Tăi au văzut fiinţa mea neîntocmită şi în cartea Ta au fost scrise toate mădularele mele: zi de zi se formau când nu era încă nici unul.’]Psalmul 139:13-16[/simple_tooltip] dezvăluie cum te-a cunoscut Dumnezeu în pântecele mamei tale. Știa exact cum arăți înainte de a te naște. Înainte de a te forma, viața ta era scrisă în cartea Lui. Nu ești din întâmplare. Nu ai evoluat din maimuțe. Ai fost creat de un Dumnezeu iubitor, care are un scop specific pentru tine. El te-a creat cu daruri speciale pentru a-Și îndeplini scopurile în această viață. Dumnezeu are un plan pentru tine.

Cea mai mare oportunitate a ta pentru fericire și succes este în îndeplinirea scopurilor lui Dumnezeu pentru viața ta. Poți să folosești talentele Lui pentru a realiza alte lucruri, dar nu vei experimenta ungerea și binecuvântarea Sa asupra celorlalte eforturi, așa cum ai experimenta dacă I-ai dedica Lui acele abilități și lucrării Sale.

S-ar putea să te întrebi : Cum știu ce vrea Dumnezeu să fac? Răspunsul vine în a te oferi complet Lui. Când te predai cu totul lui Dumnezeu, El începe să miște circumstanțele într-o manieră care te conduce în planul Său perfect. Partea ta este să te predai, partea Lui este să dezvăluie. Dacă îți faci partea, El și-o va face pe a Lui. Atunci vei experimenta o nouă împlinire și o bucurie pe care numai cei din centrul voii Sale o pot cunoaște.