27Unde este atunci fala? Este exclusă. Prin ce lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. [simple_tooltip content=’19 Știm însă că oricâte spune legea, le spune celor sub lege; ca fiecare gură să fie astupată și toată lumea să devină vinovată înaintea lui Dumnezeu.

20 De aceea prin faptele legii nicio făptură nu va fi declarată dreaptă înaintea lui; fiindcă prin lege este cunoștința păcatului.

21 Dar acum dreptatea lui Dumnezeu, fără lege, este arătată, fiind adeverită prin lege și profeți;

22 Chiar dreptatea lui Dumnezeu, care este prin credința lui Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred; fiindcă nu este diferență;

23 Fiindcă toți au păcătuit și nu ajung la gloria lui Dumnezeu;

24 Fiind declarați drepți în dar prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus;

25 Pe care Dumnezeu L-a pus în față să fie ispășire prin credința în sângele Lui, să declare dreptatea Lui, pentru trecerea cu vederea a păcatelor din trecut, prin îngăduința lui Dumnezeu;

26 Să declare dreptatea Lui în acest timp; ca el să fie just și justificatorul celui ce crede în Iisus.

27 Unde este atunci fala? Este exclusă. Prin ce lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței.

28 De aceea socotim că omul este declarat drept prin credință, fără faptele legii.

29 Este El doar Dumnezeul iudeilor? Nu este și al neamurilor? Da, este și al neamurilor;

30 Văzând că este un singur Dumnezeu care va declara drept prin credință pe cel circumcis și prin credință pe cel necircumcis.

31 Zădărnicim atunci legea prin credință? Nicidecum; ci confirmăm legea.’](Romani 3:19-31)[/simple_tooltip]

 

Pavel vorbește aici despre „legea credinței.” Credința este o lege. La fel cum există legi în lumea fizică, există și legi pe tărâmul spiritual. Neînțelegerea acestui lucru se află în centrul frustrărilor multor creștini. Ei nu înțeleg de ce Dumnezeu nu face ceva pentru a pune capăt situației lor jalnice sau că există legi  la care trebuie să învețe să se supună.

O persoană care sare de pe o clădire cu zece etaje nu ar trebui să se supere pe Dumnezeu atunci când cade. Legea gravitației, creată de Dumnezeu, o poate răni sau ucide dacă nu respectă acea lege și nu acționează în consecință. Gravitatea nu este ceva personal din partea lui Dumnezeu. Legea gravitației este o constantă pe care Dumnezeu nu o va anula pentru comoditatea noastră. Dacă El ar opri gravitația, astfel încât persoana care sare de pe clădirea cu zece etaje să nu fie rănită, vor exista alte morți din distrugerea mașinilor și a trenurilor. Aceasta face din gravitație o lege. Este constantă și universală.

La fel, există legi pe care Dumnezeu trebuie să le onoreze. El ne iubește și vrea să răspundă rugăciunilor noastre, dar El nu va încălca legile Sale pentru a o face. Există o lege a semănatului și seceratului în lumea fizică. Fermierul care nu seamănă nu ar trebui să se supere pe Dumnezeu atunci când cultura pentru care s-a rugat nu crește. El nu a cooperat cu legile stabilite de Dumnezeu. În același mod, mulți creștini nu cooperează cu legile lui Dumnezeu pentru prosperitate, vindecare, succes, și bucurie; totuși, ei nu pot înțelege de ce nu obțin rezultate pozitive.

Astăzi, fă o prioritate în a începe să înveți și apoi să funcționezi conform legilor spirituale ale lui Dumnezeu. Atunci, te vei bucura de binecuvântările pe care Dumnezeu vrea să le ai.