34Atunci Maria i-a spus îngerului: „Cum va fi aceasta, fiindcă eu nu știu de bărbat?” [simple_tooltip content=’26 Iar în luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret,

27 La o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif, din casa lui David; și numele fecioarei era Maria.

28 Și îngerul a intrat la ea și a spus: „Bucură-te, cea privilegiată: Domnul este cu tine; binecuvântată ești tu între femei.”

29 Iar când l-a văzut, ea a fost tulburată de cuvintele lui și cugeta ce fel de salutare ar fi aceasta.

30 Și îngerul i-a spus: „Nu te teme, Maria; fiindcă ai găsit favoare la Dumnezeu.

31 Și iată, vei rămâne însărcinată în pântecele tău și vei naște un fiu și Îi vei pune numele Iisus.

32 El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; și Domnul Dumnezeu Îi va da tronul tatălui Său David.

33 Și va domni peste casa lui Iacob pentru totdeauna; și cât despre împărăția lui, ea nu va avea sfârșit.”

34 Atunci Maria i-a spus îngerului: „Cum va fi aceasta, fiindcă eu nu știu de bărbat?”

35 Și îngerul a răspuns și i-a zis: „Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea și Cel Sfânt care Se va naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.

36 Și iată, Elisabeta, ruda ta, a rămas și ea însărcinată cu un fiu la bătrânețea ei; și aceasta este a șasea lună pentru ea, care era numită stearpă.

37 Căci la Dumnezeu nimic nu va fi imposibil.”

38 Iar Maria a spus: „Iată, roaba Domnului; fie-mi după cuvântul tău.” Și îngerul a plecat de la ea.’](Luca 1:26-38)[/simple_tooltip]

 

Compară întâlnirea Mariei cu întâlnirea lui Zaharia, cu îngerul Gabriel, doar șase luni mai devreme. Îngerul Gabriel i-a spus lui Zaharia că va avea un fiu printr-o naștere miraculoasă, iar Zaharia l-a întrebat cum se poate așa ceva, pentru că atât el cât și soția sa depășeau vârsta fertilă. Necredința lui Zaharia l-a supărat pe îngerul Gabriel, iar el l-a amuțit până la nașterea fiului său. [simple_tooltip content=’18 Și Zaharia i-a spus îngerului: „Prin ce voi ști aceasta? Fiindcă eu sunt bătrân și soția mea este mult înaintată în anii ei.”

19 Și îngerul, răspunzând, i-a zis: „Eu sunt Gabriel, care stau în picioare în prezența lui Dumnezeu; și sunt trimis să vorbesc cu tine și să îți anunț aceste vești îmbucurătoare.

20 Și iată, vei fi mut și nu vei fi în stare să vorbești, până în ziua când se vor face acestea, pentru că nu crezi cuvintele mele, care vor fi împlinite la timpul lor.”’](Luca 1:18-20)[/simple_tooltip]

Maria i-a pus o întrebare similară, dar răspunsul îngerului Gabriel a fost mult mai amabil. Deoarece Dumnezeu nu este un părtinitor al persoanelor [simple_tooltip content=’Deoarece la Dumnezeu nu este părtinire.’](Romani 2:11)[/simple_tooltip], putem presupune că motivațiile inimii din spatele întrebărilor lor erau diferite. Zaharia i-a pus întrebarea din necredință, o declarație de dispreț decât o cercetare sinceră. Maria i-a pus întrebarea pentru a obține informații, nu pentru că nu credea ce a spus îngerul.

Când Dumnezeu ne spune ceva în Cuvântul Său, prin Duhul Său, sau chiar printr-un înger mesager, nu este nimic greșit în a pune întrebări. Întrebându-L pe Dumnezeu nu este greșit dacă ai o atitudine a inimii corectă. Până la urmă, dacă Maria nu l-ar fi întrebat pe îngerul Gabriel cum avea să fie conceput acest copil, ea ar fi putut presupune că va veni prin unirea naturală dintre Iosif și ea.

Cu toții avem probleme în înțelegerea căilor Domnului din când în când. El ne-a spus: 8„Fiindcă gândurile Mele nu sunt gândurile tale, nici căile tale nu sunt căile Mele, spune Domnul. 9Căci așa cum cerurile sunt mai sus decât pământul, tot așa căile Mele sunt mai înalte decât căile voastre și gândurile Mele decât gândurile voastre.” (Isaia 55:8-9). Astăzi, ai nevoie de înțelepciune, pe care numai Dumnezeu ți-o poate oferi. Nu-L deranjează să pui întrebări cât timp inima ta este în locul potrivit.