24Și să ofere un sacrificiu conform cu ce este spus în legea Domnului: O pereche de turturele sau doi pui de porumbel. [simple_tooltip content=’21 Și când s-au împlinit opt zile pentru circumcizia copilului, I-au pus numele IISUS, care a fost dat de înger înainte ca ea să fi rămas însărcinată cu El în pântece.

22 Și după ce s-au împlinit zilele curățirii ei, conform legii lui Moise, L-au adus la Ierusalim, ca să Îl înfățișeze Domnului;

23 (Așa cum este scris în legea Domnului: Fiecare parte bărbătească ce deschide pântecele, va fi chemat sfânt pentru Domnul);

24 Și să ofere un sacrificiu conform cu ce este spus în legea Domnului: O pereche de turturele sau doi pui de porumbel.’](Luca 2:21-24)[/simple_tooltip]

 

Pasajul Vechiului Testament citat mai sus este din [simple_tooltip content=’6 Și când zilele curățirii ei sunt împlinite, pentru un fiu, sau pentru o fiică, să aducă un miel de un an, ca ofrandă arsă și un porumbel tânăr sau o turturea, ca ofrandă pentru păcat, la ușa tabernacolului întâlnirii, la preot;

7 Acesta să le aducă înaintea DOMNULUI și să facă ispășire pentru ea; iar ea să fie curățată de scurgerea sângerării ei. Aceasta este legea pentru cea care a născut parte bărbătească sau parte femeiască.

8 Și dacă nu este în stare să aducă un miel, atunci să aducă două turturele, sau doi porumbei tineri; unul pentru ofranda arsă și celălalt ca ofrandă pentru păcat; și preotul să facă ispășire pentru ea, iar ea să fie curată.’]Levitic 12:6-8[/simple_tooltip]. Acolo Domnul a poruncit ca un miel, și fie un porumbel tânăr sau o turturea, să fie aduse ca sacrificii prescrise. Dacă femeia nu putea oferi un miel, atunci doi porumbei tineri sau două turturele erau acceptate. Maria nu ar fi oferit ofranda mai mică dacă ar fi fost în puterea ei să ofere mielul. Acest lucru dezvăluie că Iosif și Maria nu erau prea buni din punct de vedere financiar, totuși Domnul i-a ales să fie părinții pământești ai singurului Său Fiu.

Domnul nu alege modul în care omul alege. Omul privește aspectul exterior, dar Dumnezeu privește inima [simple_tooltip content=’Dar DOMNUL i-a spus lui Samuel: Nu privi la înfățișarea lui, sau la înălțimea staturii lui, pentru că l-am lepădat; fiindcă DOMNUL nu se uită cum se uită omul, pentru că omul se uită la înfățișare, dar DOMNUL se uită la inimă.’](1 Samuel 16:7)[/simple_tooltip]. Maria și Iosif au fost aleși atunci când erau fără: fără faimă, fără poziție, fără bani. Dumnezeu le-a încredințat cel mai prețios cadou pe care l-a avut un cuplu care, cu siguranță, ar fi fost trecut cu vederea dacă Sanhedrinul ar fi numit comisie să conducă verificarea.

Dumnezeu nu Se uită după abilitate; El caută disponibilitatea. Când D. L. Moody a auzit un predicator spunând: „Lumea nu a văzut niciodată ce poate face Dumnezeu cu un om care i se dăruiește în totalitate,” el s-a gândit, „Prin harul lui Dumnezeu, voi fi acel om.” Acest om fără educație a zdruncinat trei continente pentru Dumnezeu – și tu poți aceasta, de asemenea. Dacă Dumnezeu a ales doi oameni buni, dar obișnuiți, care să-L aducă pe lume pe Fiul Său, atunci este sigur că El are planuri mari pentru tine. Astăzi, fă-te doar disponibil pentru El [simple_tooltip content=’26 Fiindcă vedeți chemarea voastră, fraților, că nu sunt mulți înțelepți conform cărnii, nici mulți puternici, nici mulți nobili.

27 Dar Dumnezeu a ales lucrurile prostești ale lumii ca să facă de rușine pe cei înțelepți; și Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari.

28 Și lucrurile josnice ale lumii și cele disprețuite, Dumnezeu le-a ales; și cele care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt;’](1 Corinteni 1:26-28)[/simple_tooltip].