Evanghelia harului este Evanghelia Noului Legământ. Această evanghelie este zidită pe Însuși Iisus Hristos, și nu pe o doctrină sau o teologie.

Aproximativ 90% dintre creștini nu sunt familiari cu evanghelia harului. Dacă ar fi să-i întrebi despre har, ei ar spune: „Da, sunt salvat prin har! Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul Său!” Însă faptele lor arată că harul lui Dumnezeu nu este suficient. Ei au început în har, dar acum depinde de ei să sfârșească în har. Începând în Duhul, acum ei încearcă să-și atingă scopul prin efort uman (Gal 3:3). În loc să arate ce înseamnă să fie mântuiți ei lucrează din greu pentru a rămâne mântuiți.

Știi tu că ești mântuit prin har șipăstrat prin har?

De aceea, aşa cum L-aţi primit pe Hristos Iisus Domnul, aşa să umblaţi în El(Col 2:6)

Așa cum L-ai primit pe El, în același mod ar trebui să continui a trăi în El – prin credință! Este credința în harul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit.

Există un simplu test de a te ajuta în a determina dacă mesajul evangheliei pe care îl crezi este aceeași evanghelie pe care Iisus a revelat-o și pe care Pavel a predicat-o.

Mă face această evanghelie să-mi fixez ochii exclusiv pe Iisus?

Mă face acest mesaj să mă concentrez pe mine sau mă face să-mi fixez ochii pe Autorul și Desăvârșitorul credinței mele? Scoate el în evidență ceea ce fac (sau nu fac), sau scoate în evidență lucrarea Lui încheiată de la cruce? Mă face el introspectiv și îngrijorat sau conștient de Hristos și mulțumitor?

Când Dumnezeu a introdus noul legământ al harului, El L-a trimis pe preaiubitul Său Fiu Iisus și nu un set de porunci. Și fiecare binecuvântare de care vei avea vreodată nevoie este inseparabil de persoana lui Iisus!

Orice ai nevoie, răspunsul tău se găsește în Iisus și lucrarea Lui încheiată. El este Cel care te binecuvântează cu neprihănire, sfințire, succes, victorie, favor, provizie, vindecare, înțelepciune și mult mai mult! (1 Cor 1:30-31). Dumnezeu L-a dat pe Iisus. El Însuși este chiar răspunsul pe care îl cauți la nevoia ta! Iisus Însuși este calea– salvarea ta în orice situație dificilă în care te afli! (Ioan 14:6).

De aceea Pavel a decis să nu știe nimic decât pe „Hristos și El crucificat” (1 Cor 2:2). Orice mesaj care nu-L revelează pe Isus va fi probabil un înlocuitor neputincios și o oportunitate risipită. Iisus este manifestarea supremă a caracterului și scopului lui Dumnezeu. Orice mesaj care Îl reduce pe Iisus insultă Duhul harului. Iisus este inegalabil și nimic nu se compară cu El.

Mă împuternicește această evanghelie să  biruiesc păcatul?

Există două moduri prin care te poți ocupa de păcat: (1) a predica legea sau (2) a revela harul. Un mesaj bazat pe lege va stârni firea pentru o schimbare a comportamentului prin forța umană. Această abordare este în mod inerent insuficientă deoarece scopul legii este de a stârni păcatul (Rom 7:5). Așadar, orice „succes” cu această abordare va duce doar păcate periculoase ca mândria, neprihănirea de sine și păcatul cu adevărat inevitabil al necredinței în harul unui Dumnezeu bun. În cele din urmă, legea este neputincioasă să se ocupe de păcat deoarece lasă inima neatinsă (Col 2:23). Mai rău, declanșează condamnarea și administrează moarte, exact așa cum a fost concepută să facă (2 Cor 3:7,9).

Harul declară că Iisus a biruit toate păcatele pe cruce (Evrei 9:26). Tu nu ești sfânt datorită comportamentului tău, ci a Lui (1 Cor.1:30). Mesajul harului se va ocupa de păcat într-un mod foarte practic prin căutarea de a revela identitatea ta adevărată în Hristos. Tu ești o nouă creație cu o nouă natură. Vechea ta natură a fost pironită pe cruce și tu nu mai ești robul păcatului (Rom.6:6,20). Dorințele tale sunt tratate prin a recunoaște cine ești tu în Hristos și a socoti vechiul tău eu ca și mort. Din nou, concentrarea este pe Iisus, nu pe tine.  Iisus a fost ispitit în toate lucrurile, și cu toate acestea a fost fără păcat. Pe măsură ce te odihnești în El, tu vei găsi har pentru a fi ajutat în vremea ta de nevoie (Evr 4:15-16).

Biblia este foarte clară; legea împuternicește păcatul (1 Cor 15:56) și doar revelația harului lui Dumnezeu ne poate învăța să spunem nu neevlaviei și poftelor lumești (Tit 2:12).

Eliberează această evanghelie pace și bucurie?

Împărăția cerurilor este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt (Rom 14:17). Dacă mesajul la care asculți nu-L revelează pe Iisus și neprihănirea Lui, atunci tu nu vei experimenta niciodată pacea și bucuria care vin împreună cu ea. Într-adevăr, totul este despre Iisus. El a luat păcatul nostru și ne-a dat neprihănirea Lui (2 Cor 5:21). Aceasta este ceea ce evanghelia revelează – o neprihănire de la Dumnezeu care este primită prin credință de la început și până la sfârșit (Rom 1:17). Când tu știi că Dumnezeu te-a făcut la fel de neprihănit ca și Iisus, tu vei fi împuternicit să domnești în viață (Rom 5:17).

Pavel a început fiecare dintre scrisorile lui cu fraza, „ Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl.” Numai o revelație a favorului lui Dumnezeu poate aduce pace adevărată. Cunoaște harul, cunoști pacea. Pacea lumească este temporară, însă pacea lui Dumnezeu – acel sentiment că totul lucrează împreună pentru bine deoarece tu aparții lui Iisus și favorul Său se odihnește peste tine – întrece orice înțelegere (Fil 4:7). Ea îți consolidează inima și mintea astfel încât în toate circumstanțele tu te vei găsi inundat cu mulțumire (Col 2:7). Indiferent de cât de gravă este încercarea, tu vei capabil să-ți găsești odihna – într-adevăr, chiar și bucuria – în brațele Lui puternice și iubitoare (Fil 4:4).

Dacă poți răspunde pozitiv la aceste întrebări atunci înseamnă că tu trăiești un har pur și nediluat!