17Dar oricine are bunurile lumii acesteia și vede pe fratele său prins în nevoie și își închide adâncurile compasiunii față de el, cum rămâne dragostea lui Dumnezeu în el? [simple_tooltip content=’13 Nu vă mirați, frații mei, dacă vă urăște lumea.

14 Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte.

15 Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș, și știți că niciun ucigaș nu are viață eternă rămânând în el.

16 Prin aceasta pricepem dragostea lui Dumnezeu, pentru că El Și-a dat viața pentru noi și noi suntem datori să ne dăm viețile pentru frați.

17 Dar oricine are bunurile lumii acesteia și vede pe fratele său prins în nevoie și își închide adâncurile compasiunii față de el, cum rămâne dragostea lui Dumnezeu în el?

18 Copilașii mei, să nu iubim în cuvânt, nici cu limba, ci în faptă și în adevăr.

19 Și prin aceasta știm că suntem din adevăr și ne vom asigura inimile noastre înaintea Lui.’](1 Ioan 3:13-19)[/simple_tooltip]

 

Locuim într-o zonă cu unul dintre cele mai bogate depozite de aur din lume. Se estimează că există încă de două ori mai mult aur în pământ decât a fost minat vreodată. Avem mine de aur uriașe care activează astăzi. Acest lucru i-a determinat pe mulți oameni să încerce să exploreze cu speranța de a se îmbogăți nespus.

Îmi amintesc când unul dintre elevii mei, de la școala biblică, a venit alergând la mine și m-a rugat să mă grăbesc spre mașina sa. Avea patul camionului său plin cu „aurul” despre care era sigur că valorează milioane de dolari. Dar a fost doar pirită sau ceea ce numim „aurul prostului.” Nu m-am putut abține să nu râd, din moment ce aveam tone pe proprietatea mea. Cu toate acestea, era convins că a dat lovitura. Au trecut câteva săptămâni până când a spălat toată mizeria din camionul său.

Realul și falsul arată la fel, dar există întotdeauna o modalitate de a discerne ceea ce este prețios de ceea ce este obișnuit. Aurul se distinge prin modul în care reacționează la anumite substanțe chimice, cum ar fi acidul. Testul acidului pentru dragostea adevărată este acțiunea. Iisus a spus: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele” (Ioan 14:15), apoi El ne-a dat o nouă poruncă: „să vă iubiţi unii pe alţii; aşa cum v-am iubit Eu, tot aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.” (Ioan 13:34)

Este ușor să spui că iubești pe cineva, dar cum îl tratezi? Acesta este testul care distinge felul de dragoste al lui Dumnezeu de toate falsurile. Asigură-te că-L iubești pe Domnul, și pe ceilalți în Duh și în adevăr, și tratează-i așa cum ar face-o Iisus.