14  Iisus, în puterea Duhului, S-a întors în Galileea; şi vestea despre El s-a răspândit în tot ţinutul din jur; [simple_tooltip content=’5 Şi, ducându-L sus pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului locuit.

6 Şi diavolul I-a spus: „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea aceasta şi gloria lor, pentru că mie mi-a fost dată şi o dau oricui vreau.

7 Deci, dacă Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.”

8 Şi Iisus, răspunzându-i, a spus: „Este scris: «Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti»”.

9 Şi L-a dus la Ierusalim şi L-a pus pe streaşina templului şi I-a spus: „Dacă eşti Fiu al lui Dumnezeu, aruncă-Te de aici jos,

10 pentru că este scris: «Va porunci îngerilor Săi pentru Tine, ca să Te păzească»

11 şi: «Te vor purta pe mâini, ca nu cumva să-Ţi loveşti piciorul de vreo piatră»”.

12 Şi Iisus, răspunzând, i-a spus: „Este spus: «Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău!»”

13 Şi diavolul, sfârşind orice ispită, a plecat de la El pentru un timp.

14 Şi Iisus, în puterea Duhului, S-a întors în Galileea; şi vestea despre El s-a răspândit în tot ţinutul din jur;

15 şi El îi învăţa în sinagogile lor, fiind glorificat de toţi.’](Luca 8:5-14)[/simple_tooltip]

 

Al treilea tip de pământ despre care Iisus a învățat în pilda semănătorului este astăzi caracteristica unei mari părți a trupului lui Hristos. Aceștia sunt credincioșii care au primit Cuvântul lui Dumnezeu și și-au luat angajamentul de a rămâne credincioși în persecuție, dar devin preocupați de treburile din această viață. Cuvântul semănat în inimile lor este sufocat și nu se produce roade. La fel cum buruienile dintr-o grădină vor fura toate substanțele nutritive și vor flămânzi plantele, tot așa grijile, cât și plăcerile acestei vieți, opresc Cuvântul din a da roade pentru că acestea au fost consumate de temerile și dorințele vieții de zi cu zi.

De-a lungul istoriei, biserica a crescut mereu ca mărime și putere în timpul persecuției. Acest lucru se datorează faptului că în timpul persecuției ne stabilim prioritățile corect. Ne dăm seama că viața noastră este în Iisus [simple_tooltip content=’Iisus i-a spus: „Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”’](Ioan 14:6)[/simple_tooltip], nu în lucruri [simple_tooltip content=’Şi le-a zis: „Luaţi seama şi păziţi-vă de orice lăcomie de bani, pentru că viaţa cuiva nu este în belşugul averilor lui.”’](Luca 12:15)[/simple_tooltip], și ne concentrăm toată atenția asupra Lui. Prosperitatea a fost mult mai dăunătoare pentru trupul lui Hristos din motivul exact menționat aici în acest verset. Dumnezeu vrea să-i binecuvânteze pe copiii Săi cu bogăție materială [simple_tooltip content=’Să strige de bucurie şi să se veselească cei care găsesc plăcere în dreptatea mea şi să zică neîncetat: „Mărit să fie Domnul, care Îşi găseşte plăcerea în pacea slujitorului Său!”’](Psalm 35:27[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’Căutaţi dar întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea vi se vor da pe deasupra’]Matei 6:33)[/simple_tooltip], dar o preocupare pentru aceste lucruri va sufoca Cuvântul lui Dumnezeu și îl va face neroditor.

Iisus a spus că în acest tip de persoane nici un fruct nu a fost adus la desăvârșire. Au manifestat niște roade, dar a fost întotdeauna prea puțin din ceea ce ar fi putut fi. Te simți frustrat pentru că abia reușești și nu experimentezi cu adevărat abundența pe care Iisus o are pentru tine? Examinea-ți stilul de viață și caută spinii! Vezi dacă grijile sau plăcerile din această viață sufocă Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă urmezi formula Lui pentru prosperitate găsită în [simple_tooltip content=’19 Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde molia şi rugina strică şi unde hoţii sparg şi fură;

20 ci strângeţi-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu strică, şi unde hoţii nu sparg, nici nu fură.

21 Pentru că unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta.

22 Lumina trupului este ochiul; deci, dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău va fi plin de lumină; dar,

23 dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Deci, dacă lumina care este în tine este întuneric, ce mare este întunericul!

24 Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni; pentru că, sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt, sau se va alipi de unul şi va dispreţui pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.

25 De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi pentru viaţa voastră, ce veţi mânca şi ce veţi bea; nici pentru trupul vostru, ce veţi îmbrăca. Nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?

26 Uitaţi-vă la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în grânare şi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte; nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?

27 Dar cine dintre voi, îngrijorându-se, poate să adauge un singur cot la statura lui?

28 Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Priviţi cu atenţie crinii câmpului cum cresc: ei nu trudesc, nici nu torc;

29 dar vă spun că nici chiar Solomon, în toată gloria lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia.

30 Iar dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, oare nu cu mult mai mult vă va îmbrăca pe voi, puţin-credincioşilor?

31 Deci nu vă îngrijoraţi, spunând: «Ce vom mânca?» sau: «Ce vom bea?» sau: «Cu ce ne vom îmbrăca?»,

32 pentru că toate acestea naţiunile le caută; pentru că Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi nevoie de toate acestea.

33 Căutaţi dar întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea vi se vor da pe deasupra.

34 Nu vă îngrijoraţi deci pentru ziua de mâine, pentru că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.’]Matei 6:19-34[/simple_tooltip], căutând mai întâi Împărăția Sa în fiecare domeniu al vieții, inima ta va fi un sol bun. Cuvântul va aduce roade și te vei bucura de toate binecuvântările pe care Dumnezeu vrea să ți le ofere.