1Şi fariseii şi saducheii, apropiindu-se, I-au cerut, ispitindu-L, să le arate un semn din cer. [simple_tooltip content=’1 Şi fariseii şi saducheii, apropiindu-se, I-au cerut, ispitindu-L, să le arate un semn din cer.

2 Iar El, răspunzând, le-a spus: „Când se face seară, voi spuneţi: «Timp bun, pentru că cerul este roşu»;

3 şi dimineaţa: «Furtună astăzi, pentru că cerul este roşu-întunecat»; înfăţişarea cerului ştiţi să o deosebiţi, dar semnele timpurilor nu le puteţi deosebi?

4 O generaţie rea şi adulteră cere un semn; şi nu i se va da un alt semn, decât semnul lui Iona.” Şi i-a lăsat şi a plecat.’](Matei 16:1-4)[/simple_tooltip]

 

Saducheii erau o sectă evreiască (Fapte 5:17), atât de natură politică cât și religioasă, care s-au opus în cea mai mare parte fariseilor, în privința convingerilor doctrinare și politice. Saducheii au respins tradiția orală a fariseilor, care au făcut un munte de legislație împovărătoare, și au acceptat doar legea scrisă. Ni s-a spus că au crezut că nu a existat „înviere, nici înger, nici duh” (Fapte 23:8). De la Josephus aflăm că Saducheii credeau că sufletul piere cu trupul1 și nu poate primi nici penalități, nici recompense într-o viață ulterioară2.

Cea mai semnificativă mențiune a Saducheilor din Evanghelii se referă la întrevederea lor cu Iisus, în Ierusalim. Au încercat să-L prindă cu o întrebare iscusită cu privire la înviere. În răspunsul Său, Iisus i-a acuzat că nu cunosc Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu (Matei 22:29). A continuat apoi să citeze din Pentateuh (primele cinci cărți ale Bibliei) din Exodul 3:6 în sprijinul doctrinei învierii.

Saducheii s-au alarmat și au decis să ia măsuri (Ioan 11:47), mai ales după episodul în care Iisus a curățat templul, în Marcu 11:15-18. Ei au putut să se unească cu inamicii lor tradiționali, fariseii, cu scopul de a-L elimina pe Iisus. Ambele părți au lucrat împreună pentru arestarea Sa și a procesului de către Sanhedrin. Evident, acești lideri religioși au fost atât de captați de acțiunile externe, încât au ratat condiția păcătoasă a inimilor lor.

Iisus va reprezenta întotdeauna o amenințare pentru religie, deoarece religia este moartă și neputincioasă; dar Iisus este calea, adevărul și viața. El este singura cale către Tatăl și se ia după inime noastre. Astăzi, fii recunoscători că ai viața lui Dumnezeu în tine prin Iisus Hristos!

 

1 The Antiquities of the Jews, Cartea 18, Capitolul 1, Secțiunea 4.

2 The War of the Jews, Cartea 2, Capitolul 8, Secțiunea 14.