Învierea nu este pur și simplu o predică de Paști. Este motivul pentru care vestea bună este bună. Există doar un singur Iisus care salvează, eliberează, vindecă, scapă și dă o nouă viață, și acesta este Iisus Cel înviat, așezat la dreapta lui Dumnezeu.

  • Pruncul Iisus este o veste bună, dar nu este suficient de bună.
  • Iisus, prietenul păcătoșilor, este o veste bună, dar nu este suficient de bună.
  • Iisus murind pe cruce este cu siguranță o veste foarte bună, dar nu este suficient de bună. Un Iisus mort nu salvează pe nimeni.

Dacă Iisus nu ar fi fost înviat la o viață nouă, atunci tot ceea ce a făcut El ar fi fost zadarnic. Cum știm că moartea lui Iisus a fost un sacrificiu suficient? De unde știm că toate păcatele noastre – trecute, prezente și viitoare – au fost iertate veșnic?

 

„care a fost dat pentru greşelile noastre şi a fost înviat pentru îndreptăţirea noastră.” (Romani 4:25)

Sunt unii care învață că El a înviat, astfel încât noi să putem deveni neprihăniți. Versetul nu spune că El a înviat astfel încât, în viitor, noi vom putea deveni neprihăniți. Însă versetul spune, „când păcatele tale au fost purtate de El la cruce, și El a murit față de imputarea, vinovăția și toate consecințele păcatului, tu ai fost îndreptățit în El. Dumnezeu te-a declarat nevinovat; El te-a iertat. Dumnezeu te-a pronunțat neprihănit. Acum, în momentul în care Dumnezeu te-a pronunțat neprihănit, Dumnezeu L-a înviat pe Iisus din morți, fiindcă ai fost declarat neprihănit.

Îmi place [simple_tooltip content=’who was delivered up because of our offences, and was raised up because of our being declared righteous.’]The Young Literal Translation[/simple_tooltip] cum exprimă acest lucru: „care a fost dat din pricina ofenselor noastre și a fost înviat din cauza faptului că am fost declarați neprihăniți.” În momentul în care Dumnezeu ne-a declarat neprihăniți, El Și-a înviat Fiul din morți. Implicația este că, dacă nu am fi fost declarați neprihăniți [dacă acest lucru nu era stabilit înaintea lui Dumnezeu], Iisus nu ar fi fost înviat din morți.

Așa că, astăzi, când ne gândim la faptul că Iisus este înviat din morți, nu a fost doar pentru că a biruit moartea – cu toate că este extraordinar acest lucru. Adevărul principal este că învierea Lui este o declarație că tu ești achitat, iertat. Deoarece același trup – trupul lui Iisus – care a purtat toate păcatele noastre, tot blestemul nostru, toată judecata și vinovăția noastră, acum a înviat din morți și ne-a curățit de toate aceste lucruri.

Este pentru că Iisus a fost înviat din morți, tu ai fost îndreptățit și făcut neprihănit pe deplin de Dumnezeu. Aceasta este vestea bună. Dacă înțelegi acest lucru, tu vei umbla în puterea învierii.

O altă veste bună este că, în momentul nașterii din nou, aceeași putere a învierii care L-a înviat pe Iisus din morți a fost împărtășită duhului tău [simple_tooltip content=’19 şi ce este nemărginita mărime a puterii Lui faţă de noi, care credem, după lucrarea puterii tăriei Lui, 20 care a lucrat în Hristos, înviindu-L dintre morţi, şi L-a aşezat la dreapta Sa, în cele cereşti,’](Efeseni 1:19-20[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’Iar a Celui care poate să facă nespus mai mult decât toate câte cerem sau gândim noi, potrivit puterii care lucrează în noi,’]3:20)[/simple_tooltip]. Ai fost scos din domeniul morții într-o viață nouă plină de Duhul Sfânt și de putere.

Pentru că ai fost umplut de aceeași viață (greacă zoe) ca a lui Dumnezeu , acum ești liber să trăiești prin legea duhului de viață în Hristos, învingând legea păcatului și a morții [simple_tooltip content=’Pentru că legea Duhului de viaţă în Hristos Iisus m-a eliberat de legea păcatului şi a morţii.’](Romani 8:2)[/simple_tooltip].

De îndată ce îți dai seama că ești născut din Dumnezeu, umplut de viața Sa zoe, începi să înțelegi că aceeași putere care a lucrat în Iisus când a umblat pe acest pământ va lucra în tine. Puterea și eficacitatea ta vor începe să crească în măsura în care te concentrezi asupra vieții lui Dumnezeu din tine și meditezi asupra a cine ești tu în Hristos.

Ai primit viață supranaturală; stai în neprihănirea lui Dumnezeu; și ai dragostea lui Dumnezeu depozitată în inima ta. De fapt, ai primit mai mult decât suficient pentru a învinge orice inamic sau atac care ar putea veni vreodată împotriva ta.

 

3După cum puterea Sa divină ne-a dat toate cele privitoare la viaţă şi evlavie, prin cunoştinţa Celui care ne-a chemat prin glorie şi virtute, 4prin care ne-a dat promisiunile cele mai mari şi preţioase, ca prin acestea să vă faceţi părtaşi naturii divine, după ce aţi scăpat de stricăciunea care este în lume prin poftă. (2 Petru 1:3-4)

Toate lucrurile legate de viața zoe ți-au fost date. Pe măsură ce stai înrădăcinat ferm în viața lui Dumnezeu, tu posezi toată puterea de care ai nevoie pentru orice provocare cu care te confrunți sau orice lucrare pe care ești chemat să o  îndeplinești.

[simple_tooltip content=’10 Pentru că, în ceea ce a murit, a murit faţă de păcat odată pentru totdeauna; iar în ceea ce trăieşte, trăieşte faţă de Dumnezeu. 11 Tot aşa şi voi, socotiţi-vă pe voi înşivă morţi faţă de păcat şi vii faţă de Dumnezeu, în Hristos Isus.’]Romani 6:10-11[/simple_tooltip] spune, “Tot aşa [în acelaşi fel] în care El a murit pentru păcatul tău odată pentru totdeauna, tot aşa [în acelaşi fel] şi tu, socotește-te pe tine însuşi mort într-adevăr faţă de păcat, eliberat de imputarea păcatului. Nici o acuzație de păcat nu poate fi adusă împotriva ta. Ai acel fel de viață! Ai o astfel de atitudine – socotește-te, acționează în felul acesta – că tu ești o persoană care nu poate fi acuzată de păcat, ci o persoană care are însăși viața lui Dumnezeu în ea și trăiește pentru El.”

Pe măsură ce meditezi asupra semnificației Paștelui, ia-ți timp să îți amintești de Iisus, de dragostea Lui imensă pentru noi și lucrarea Lui perfectă, încheiată pentru noi la cruce. Află mai multe despre ea și experimentează puterea învierii și a vieții Domnului nostru Isus, astfel încât să poți umbla într-o măsură mai mare și mai mare a binecuvântărilor răscumpărării – sănătate divină, restaurare, pace și provizie.

De asemenea, reține că puterea învierii nu este doar în mâinile lui Iisus; este și în a ta. Revendică [însușește] autoritatea care îți aparține în mod legal și dă lumii ceva despre care să vorbească. Tu ai puterea!