30Şi îndată Iisus, cunoscând în Sine că ieşise putere din El, întorcându-Se în mulţime, a spus: „Cine Mi-a atins hainele?” [simple_tooltip content=’25 Şi o femeie care de doisprezece ani avea hemoragie

26 şi care suferise mult de la mulţi doctori şi cheltuise tot ce avea şi nu-i folosise la nimic, ba încă îi mergea mai rău,

27 auzind despre Isus, venind prin mulţime pe dinapoi, I-a atins haina.

28 Pentru că spunea: „Dacă voi atinge numai hainele Lui, voi fi vindecată.”

29 Şi îndată izvorul sângelui ei a secat şi a cunoscut în trupul ei că a fost vindecată de boală.

30 Şi îndată Iisus, cunoscând în Sine că ieşise putere din El, întorcându-Se în mulţime, a spus: „Cine Mi-a atins hainele?”’](Marcu 5:25-34)[/simple_tooltip]

 

Era posibil ca Iisus să nu fi știut cu adevărat cine s-a atins pe El? Sigur că da!  Iisus era Dumnezeu manifestat în trup, dar mintea Lui fizică trebuia să crească în înțelepciune [simple_tooltip content=’Şi Iisus creştea în înţelepciune şi în statură şi în har înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor.’](Luca 2:52)[/simple_tooltip]. Aceasta înseamnă că Iisus a fost limitat în ceea ce priveste mintea Lui fizică, la fel ca noi. Prin Duhul Său, El a putut să extragă din mintea lui Dumnezeu la fel cum facem și noi. Când femeia nu a venit în față, de una singură, Iisus a observat cine era [simple_tooltip content=’Şi femeia, văzând că nu a rămas ascunsă, a venit tremurând şi, căzând înaintea Lui, a spus înaintea întregului popor din ce cauză Îl atinsese şi cum fusese vindecată îndată.’](Luca 8:47)[/simple_tooltip], dar acest lucru s-a întâmplat după ce a fost vindecată.

Semnificația acestui lucru este că Iisus nu a avut-o pe această femeie în vedere înainte ca puterea să iasă din El pentru a o vindeca. Acesta este modul în care majoritatea oamenilor simt că Dumnezeu face lucruri. Ei își aduc cererile înaintea Lui și cred că apoi El evaluează dacă au sau nu suficientă credință, sau dacă sunt suficient de sfinți pentru a primi binecuvântarea Sa. Dacă trec testul, Dumnezeu îi binecuvântează. Dacă nu, cererile lor sunt respinse. Nu este biblic.

Puterea lui Dumnezeu este guvernată de legi. El nu stabilește de la caz la caz cine și ce primește. El ne-a oferit tot ce avem nevoie, și dacă punem legile în mișcare, puterea Lui curge. Aceasta a făcut femeia cu problema sângerării. Ea a fost hotărâtă [simple_tooltip content=’5 Şi le-a zis: „Cine dintre voi, având un prieten, va merge la el la miezul nopţii şi îi va spune: «Prietene, împrumută-mi trei pâini,

6 pentru că un prieten de-al meu a venit la mine din călătorie şi n-am nimic să-i pun înainte»;

7 şi cel dinăuntru, răspunzând, va spune: «Nu mă supăra; uşa este deja închisă şi copiii mei sunt cu mine în pat; nu pot să mă ridic să-ţi dau»?

8 Vă spun: chiar dacă nu se va ridica să-i dea pentru că este prietenul său, totuşi, pentru stăruinţa lui supărătoare, se va ridica şi îi va da oricâte are nevoie.

9 Şi Eu vă spun: Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.

10 Pentru că oricine cere primeşte; şi cine caută găseşte; şi celui care bate i se va deschide.

11 Şi cine dintre voi, care este tată, dacă îi va cere fiul pâine, el îi va da o piatră? sau un peşte şi, în loc de peşte, îi va da un şarpe?

12 sau, de asemenea, dacă îi va cere un ou, îi va da un scorpion?

13 Deci, dacă voi, fiind răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl cel din cer va da Duh Sfânt celor care-L cer de la El?”’](Luca 11:5-13[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’1 Şi le-a spus şi o parabolă, ca să le arate că trebuie să se roage neîncetat şi să nu obosească,

2 zicând: „Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea şi pe om nu-l respecta.

3 Şi era o văduvă în cetatea aceea, şi ea venea la el, spunând: «Răzbună-mă faţă de împotrivitorul meu»!

4 Şi el n-a vrut pentru un timp, dar după aceea şi-a zis în sine: «Chiar dacă de Dumnezeu nu mă tem şi pe om nu-l respect,

5 totuşi, pentru că văduva aceasta îmi face supărare, îi voi face dreptate, ca să nu mai vină mereu să mă necăjească».”

6 Şi Domnul a spus: „Auziţi ce zice judecătorul nedrept!

7 Şi Dumnezeu nu-i va răzbuna pe aleşii Săi, care strigă către El zi şi noapte, deşi rabdă îndelung pentru ei?

8 Vă spun că le va face dreptate curând. Dar, când va veni Fiul Omului, va găsi El credinţă pe pământ?”’]18:1-8)[/simple_tooltip] și a vorbit cu credință spunând, „Dacă i-aş atinge hainele doar, voi fi sănătoasă.” [simple_tooltip content=’Pentru că spunea: „Dacă voi atinge numai hainele Lui, voi fi vindecată.”’](Marcu 5:28[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’23 Adevărat vă spun că oricine va zice muntelui acestuia: «Ridică-te şi aruncă-te în mare», şi nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se face, va avea orice va spune.

24 De aceea vă spun: Tot ce veţi cere rugându-vă, credeţi că aţi primit, şi veţi avea.”’]11:23-24)[/simple_tooltip]. Ea a acționat prin credința ei, și puterea lui Dumnezeu a vindecat-o [simple_tooltip content=’Aşa şi credinţa: dacă nu va avea fapte, este moartă în sine.’](Iacov 2:17)[/simple_tooltip].

Dacă prinzi un fir electric sub tensiune, compania de energie electrică nu va trimite un șoc electric special pentru a te electrocuta. Electricitatea era deja acolo, și tu ai acționat în legi naturale care au cauzat ca tu să fii electrocultat. Nu este ceva personal. La fel, există legi care guvernează fluxul puterii lui Dumnezeu. Astăzi, ia hotărârea că vei învăța din Cuvântul Său care sunt acestea, ca apoi să începi a primi tot ceea ce ai nevoie și tot ceea ce El vrea să îți ofere.