17Şi când şi-a venit în fire, a spus: Câţi angajaţi ai tatălui meu au pâine din abundenţă iar eu pier de foame! [simple_tooltip content=’11 Şi El a spus: „Un om oarecare avea doi fii. 12 Şi cel mai tânăr dintre ei i-a spus tatălui: «Tată, dă-mi partea de avere care îmi revine». Şi el le-a împărţit averea. 13 Şi nu după multe zile, fiul mai tânăr, adunând totul, a plecat într-o ţară îndepărtată şi acolo şi-a risipit averea, trăind în destrăbălare. 14 Iar după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în ţara aceea şi el a început să ducă lipsă. 15 Şi a mers şi s-a alipit de unul din cetăţenii ţării aceleia şi el l-a trimis pe ogoarele lui să pască porcii. 16 Şi dorea mult să se sature cu roşcovele pe care le mâncau porcii, şi nimeni nu i le dădea. 17 Dar, venindu-şi în fire, a spus: «Câţi argaţi ai tatălui meu au belşug de pâine, şi eu mor de foame aici!»’](Luca 15:11-17)[/simple_tooltip]

 

Cuvântul lui Dumnezeu ne arată clar că plata păcatului este moartea [simple_tooltip content=’Pentru că plata păcatului este moartea, însă darul de har al lui Dumnezeu este viaţă eternă în Hristos Isus, Domnul nostru.’](Romani 6:23)[/simple_tooltip]. [simple_tooltip content=’18 Pentru că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei neevlavii şi nedreptăţi a oamenilor, care înăbuşă adevărul în nedreptate. 19 Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu este arătat în ei, pentru că Dumnezeu le-a arătat – 20 fiindcă, de la creaţia lumii, lucrurile Sale nevăzute se văd, fiind înţelese de minte prin lucrurile făcute, la fel şi eterna Sa putere şi divinitate – încât ei să fie fără scuză.’]Romani 1:18-20[/simple_tooltip] dezvăluie că, chiar și cei care nu știu Cuvântul lui Dumnezeu au o cunoaștere intuitivă a binelui și a răului, și a judecații lui Dumnezeu împotriva păcatului. Prin urmare, pentru ca oricine sa trăiscă în păcat, așa cum este descris de acest fiu risipitor, trebuie să fie înșelați. Aceasta este exact ceea ce Biblia spune că este cazul în [simple_tooltip content=’în care dumnezeul veacului acestuia a orbit gândurile necredincioşilor, ca lumina Evangheliei gloriei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu, să nu strălucească pentru ei.’]2 Corinteni 4:4[/simple_tooltip]. Când Iisus a spus: „și-a venit în fire,” se referea la înșelăciunea înlăturată și la ochii spirituali ai fiului fiind deschiși.

Ca și în această istorisire a fiului risipitor, tragedia îi duce adesea pe oameni în înșelăciune și înapoi în simțurile lor. Nu este faptul că Dumnezeu trimite tragedia. Dumnezeu a vorbit prin profetul Ieremia: „Calea ta şi faptele tale ţi-au adus aceste lucruri asupra ta” [simple_tooltip content=’„Calea ta şi faptele tale au adus asupra ta aceste lucruri. Aceasta este nenorocirea ta; ce amară este, cum te pătrunde până la inimă!“’](Ieremia 4:18)[/simple_tooltip]. Cu toate acestea, situațiile tragice ilustrează clar că „nu ţine de omul care umblă să îşi îndrepte paşii săi” [simple_tooltip content=’Doamne, ştiu că nu în om este calea sa; nu ţine de omul care umblă să-şi îndrepte paşii săi.’](Ieremia 10:23)[/simple_tooltip], și ne pot determina să căutăm în altă parte pentru ajutor. Deși întoarcerea către Dumnezeu este întotdeauna benefică, loviturile grele nu sunt cel mai bun profesor.

Pavel a spus în 2 Timotei 3:6-17: „Toată scriptura este dată prin insuflarea lui Dumnezeu şi este folositoare pentru doctrină, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru educare în neprihănire, ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, deplin înzestrat pentru toate faptele bune.” Cuvântul lui Dumnezeu a fost dat pentru mustrare și corecție, iar dacă ne vom supune lui, putem „fi perfecti, bine înzestrați,” fără a fi nevoie să trăim mai întâi tragedia.

Astăzi poți fi învățat, corectat și instruit de Cuvântul lui Dumnezeu. În acest fel, poți lua decizii bune care vor evita eșecul și calamitatea și nu numai că îți vor oferi succes și bucurie, dar îi vor binecuvânta pe cei din jurul tău.