54Şi, la ieşirea lor din corabie, oamenii, recunoscându-L îndată, [simple_tooltip content=’53 Şi, după ce au trecut dincolo, au venit în ţinutul Ghenezaretului şi au tras la mal.

54 Şi, la ieşirea lor din corabie, oamenii, recunoscându-L îndată,

55 au alergat prin tot ţinutul acela şi au început să aducă pe paturi pe cei care erau bolnavi, acolo unde auzeau că este El.

56 Şi oriunde intra, în sate sau în cetăţi sau în cătune, îi puneau pe cei bolnavi în pieţe şi Îl rugau ca numai marginea hainei Lui să o atingă; şi toţi câţi Îl atingeau erau vindecaţi.’](Marcu 6:53-56)[/simple_tooltip]

 

Cuvântul cunoaște poate însemna multe lucruri, de la „a percepe cu simțurile sau cu mintea,” până la o semnificație mult mai profundă a „unei experiențe amănunțite cu.” Atunci, această cunoaștere nu este doar intelectuală, ci o înțelegere personală, intimă. Iisus definește viața veșnică, ca fiind cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl, prin El. Viața veșnică este o relație intimă, personală cu Dumnezeu Tatăl și cu Iisus Fiul. Despre aceasta este măntuirea – despre această intimitate.

Iertarea păcatelor noastre nu a fost scopul mântuirii; a fost mijlocul prin care s-a atins obiectivul, care a fost intimitatea cu Tatăl. Iisus a murit pentru a procura iertarea pentru păcatele noastre, deoarece păcatele neiertate ne opresc de la o relație strânsă cu Tatăl. Păcatul a fost un obstacol care a stat între Dumnezeu și noi. Iisus a trebuit să Se ocupe de asta. Oricine vede mântuirea doar ca iertare a păcatelor și a merge în cer, ratează din viața eternă cu Dumnezeu.

Scriptura prezintă mântuirea ca modul în care oamenii păcătoși revin la pacea și armonia cu Dumnezeu. În schimb, ea a fost adesea prezentată ca o cale de a scăpa de problemele acestei vieți și, mai târziu, de judecata iadului. Este posibil să fii născut din nou cu acest tip de gândire, iar oamenii care se mântuiesc cu acea perspectivă să nu Îl văd pe Domnul decât ca pe cineva care să-i ajute în perioadele de criză. Ei nu intră niciodată în bucuria zilnică de a-L cunoaște intim.

Iisus a murit pentru tine, pentru că El te-a iubit [simple_tooltip content=’Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă eternă.’](Ioan 3:16)[/simple_tooltip] – o dragoste care tânjea să aibă comuniune intimă cu tine. Astăzi, explorează-ți relația cu El, și apoi spune-le prietenilor tăi necredincioși despre El. Cel mai probabil sunt sătui de religie și nici nu au fost mulțumiți de ceea ce oferă lumea. Spune-le că știi din proprie experientă că doar o relație intimă cu Tatăl le poate oferi ceea ce au nevoie pentru această viață și pentru viața viitoare.