De aceea Iisus le-a spus atunci pe faţă: Lazăr este mort. (Ioan 11:14)

 

La început, Iisus a vorbit despre faptul că Lazăr dormea, dar acum El spune clar că Lazăr este mort. El a făcut aceasta pentru că, pentru mințile lor carnale, moartea era definitivă, dar somnul nu era. Când a spus: „Lazăr este mort,” părea o afirmație contrară a ceea ce urma să facă (să-l ridice pe Lazăr din morți), dar a continuat să spună în versetul 15, „Şi mă bucur pentru voi că nu am fost acolo, ca să credeţi.” Se referea la ridicarea lui Lazăr din morți, ceea ce a transformat afirmația Sa despre un fapt negativ (moartea lui) într-o mărturisire pozitivă a credinței (înviat din morți).

Mulți oameni au fost derutați de această problemă. Ei vor refuza să vorbească sau să recunoască orice situație care este contrară unei promisiuni pe care Dumnezeu le-a  dat-o/făcut-o. Este cu siguranță de dorit să evităm să vorbim despre problemele noastre și există un precedent scriptural pentru aceasta [simple_tooltip content=’20 Şi el l-a luat şi l-a dus la mama lui; şi a şezut pe genunchii ei până la amiază şi a murit…
26 Acum, te rog, aleargă în întâmpinarea ei şi spune-i: «Eşti bine? Este bine soţul tău? Este bine copilul?»” Şi ea a zis: „Este bine!”’](2 Regi 4:20,26)[/simple_tooltip]. În acest caz, Iisus a evitat să folosească un cuvânt pentru a descrie situația lui Lazăr care ar fi insuflat frică în inimile ucenicilor Săi, dar când nu au înțeles, El a declarat faptele naturale.

O mărturisire adevărată, pozitivă, nu neagă circumstanțele naturale. Refuzăm doar să lăsăm ca naturalul să aibă ultimul cuvânt! Vorbim adevărul spiritual – ceea ce a făcut Iisus – și ar trebui să urmăm exemplul Său. Prin urmare, nu este greșit să recunoaștem o problemă fizică, cum ar fi boala, atât timp cât recunoaștem, într-un grad egal sau mai mare, adevărul spiritual „prin ale cărui răni ați fost vindecați” [simple_tooltip content=’care a purtat El Însuşi păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru dreptate; prin ale cărui răni aţi fost vindecaţi.’](1 Petru 2:24)[/simple_tooltip].

Nu nega nici un fel de probleme care există în viața ta astăzi, ci neagă acestor probleme dreptul de a continua să existe în viața ta, mărturisindu-ți credința în Dumnezeu și în Cuvântul Său.