Creștinii sărbătoresc Crăciunul pentru a comemora nașterea Domnului nostru Iisus, știind că El a venit să ne dea viața veșnică. Dar câți își dau seama că Iisus a venit să ne ofere darul necondamnării? Odată ce primim acest dar și vedem că Dumnezeu nu ne mai condamnă, atunci putem avea cu adevărat pace cu El în timp ce suntem încă pe acest pământ!

 

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său Fiu născut, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. (Ioan 3:16)

Este probabil cel mai cunoscut verset din Biblie. Cu toate acestea, nu mulți oameni cunosc versetul care vine după aceea. Și acest verset ne oferă motivul Crăciunului:

 

Fiindcă Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să condamne lumea, ci pentru ca lumea să fie salvată prin el. (Ioan 3:17)

Acesta este motivul pentru care îngerul Gabriel i-a spus Mariei: „… vei rămâne însărcinată în pântecele tău și vei naște un Fiu, și Îi vei pune numele Iisus.” (Luca 1:31). Știi că numele Lui înseamnă „Mântuitor” în ebraică? Numele Său ar fi putut fi „Judecător” sau „Legiuitor.” Dar din toate numele pe care El le-ar fi putut folosi, El a ales numele „Mântuitor” pentru că scopul venirii Sale era să ne mântuiască și să nu ne condamne.

 

Darul Necondamnării

Prin urmare, acum nu este nici o condamnare pentru cei în Hristos Iisus. (Romani 8:1)

Astăzi, Dumnezeu vrea să primești darul necondamnării. Acest cadou te va determina să umbli încrezător și să fii un adevărat succes. De asemenea, acest cadou te va salva și de o viață de stres, frică, neliniște și chiar boală. Aceasta pentru că tot ceea ce se întâmplă în sufletul tău – tărâmul emoțional și mental – îți va afecta corpul fizic dacă nu este tratat în mod corespunzător.

Medicii au început să-și dea seama că în zilele noastre majoritatea persoanelor suferă de boli psihosomatice. Aceste persoane nu ar suferi de condițiile lor fizice dacă ar fi știut cum să se ocupe de afecțiunile lor emoționale, cum ar fi frica, stresul și îngrijorarea.

Este interesant de știut că acest cuvânt „condamnare” în limba greacă înseamnă „sentință condamnatoare.” Stresul este o sentință condamnatoare. Durerea și boala sunt o sentință condamnatoare. Însă, acum nu există nici o sentință de condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus!

 

Ce Înseamnă Să Fii În Hristos Iisus

Acum, conform Romani 8:1, cine sunt cei care se califică pentru acest dar al necondamnării? Cei care sunt în Hristos Iisus! Și astăzi, tu ești în Hristos Iisus, nu în Iisus Hristos.

La prima vedere, s-ar putea să nu vezi diferența. „Iisus” este numele Lui omenesc, dar „Hristos” este titlul Său oficial. Înainte de a muri și a învia, El a fost Iisus Hristos. Dar după învierea Sa, El a devenit Hristos Iisus. „Hristos” este acum așezat în fața lui „Iisus,” deoarece reflectă natura Lui înviată. Și Dumnezeu vrea să știm că acum suntem vii în Hristosul înviat, Cel glorificat, care a spus: „Toată autoritatea Mi-a fost dată în ceruri și pe pământ” (Matei 28:18), după ce a înviat din morți!

Când crezi în Hristos și îți pui credința în El, Dumnezeu Tatăl te vede în Hristos Iisus. El te vede în Hristosul înviat, care este așezat la dreapta Sa. Tot ce este Iisus, tu ești. Și tot ce are El, tu ai. Biblia ne spune că „așa cum este El, așa suntem și noi în această lume.” (1 Ioan 4:17). Hristos care este așezat la dreapta Tatălui poate fi condamnat vreodată? Nu! Ei bine, nici tu nu poți, pentru că ești în El.

 

Nu A Face Drept, Ci A Fi Drept

Cu toate acestea, Romani 8:1 a fost atât de greșit înțeles. Există credincioși care cred că, „nu există acum nici o condamnare pentru cei care sunt în Hristos … atât timp cât fac ceea ce este bine.” Însă, criteriul prin care suntem îndreptățiți este prin ascultarea lui Hristos, nu prin faptul că facem ceea ce este bine sau nu facem ceea ce este rău.

Unii vor spune: „Însă restul versetului 1 continuă să spună că darul necondamnării este doar pentru cei care umblă nu conform cărnii, ci conform Duhului. Acesta este criteriul pentru a te califica pentru darul necondamnării!”

„… care umblă nu conform cărnii, ci conform Duhului” nu este acolo în manuscrisul original. Această frază a fost adăugată de interpreții Bibliei. Și poți verifica acest adevăr în orice comentariu biblic de calitate. Prin urmare, singurul motiv pentru care nu ești condamnat este că ești în Hristos Iisus. Aceasta este singura cerință.

Deci, ce înseamnă: „Prin urmare, nu există acum nici o condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus”? Răspunsul se găsește în cuvântul „prin urmare.” (care mai este tradus ca și „așadar,” „deci,” „drept aceea”). Oriunde găsești cuvântul „prin urmare,” află din ce motiv este acolo.

Este acolo din cauza a ceea ce a scris apostolul Pavel în capitolul precedent. În Romani 7, Pavel a scris despre propriile sale lupte și despre modul în care a fost condamnat de lege, pe care o știa atât de bine ca și fariseu. El a spus: „Fiindcă binele, pe care îl voiesc, nu îl fac; ci răul, pe care nu îl voiesc, acela îl practic.” (Romani 7:19)

Așa că Romani 8:1 înseamnă ceva doar când ai greșit, deoarece atunci contează pentru tine darul necondamnării. Toți ne calificăm pentru acest dar, deoarece nu am reușit să păstrăm perfect toate cele Zece Porunci. Și Dumnezeu spune: „În Hristos, nu te condamn. Acum, nu te condamna singur. Du-te, și nu mai păcătui.” Dumnezeu este pentru tine să nu trăiești un stil de viață păcătos. Dar puterea de a face acest lucru vine atunci când primești darul necondamnării.

În general, biserica spune, „Dacă afirmi aceste lucruri, unii oameni ar putea lua acest dar și să înceapă să-l folosească pentru a trăi un stil de viață imoral!” Însă, adevărul este că oamenii care trăiesc un stil de viață imoral nu cred acest adevăr. Ei nu au primit cu adevărat acest dar. Mulți dintre ei sunt deja auto-condamnați și sunt sortiți să-și repete păcatul.

Dumnezeu nu spune că nu există nici o condamnare, bazat pe capriciul și fantezia Sa. El nu mătură totul sub covor. Dacă ar face aceasta, El ar fi nelegiuit. Nu, El trebuie să ne condamne păcatele. De aceea L-a trimis pe Iisus să sufere condamnarea pentru noi.

Astăzi, tu nu ești condamnat pentru că toate păcatele întregii tale vieți au fost deja condamnate în trupul altuia la crucea de pe Calvar. Iisus a purtat totul! Și toți avocații cunosc „the law of double jeopardy.” [La noi, se găsește în codul penal, la art. 16 alin. (1) lit. i)]: aceeași crimă nu poate fi pedepsită de două ori. Păcatele tale nu pot fi condamnate în trupul înlocuitorului tău, și apoi în propria ta viață!

 

El Te-a Eliberat De Legea Păcatului Și A Morții

Pentru că legea Duhului de viaţă în Hristos Iisus m-a eliberat de legea păcatului şi a morţii. (Romani 8:2)

Totul și toată lumea de pe pământ este supusă legii gravitației. Cu toate acestea, această lege este încălcată în fiecare zi pe aeroporturile din întreaga lume, deoarece există o lege care este mai mare decât legea gravitației. Ori de câte ori un avion decolează, legea aerodinamicii depășește legea gravitației.

La fel, există o singură lege care este mai mare decât legea păcatului și a morții. Singura modalitate de a fi eliberat de legea păcatului și a morții este atunci când legea Duhului de viață în Hristos Iisus este eliberată în viața ta.

Deci, cum este eliberată această lege? Observă că versetul 2 începe cu cuvântul „pentru.” Aceasta înseamnă că este legată de versetul precedent, versetul 1. Deci legea Duhului de viață este eliberată atunci când primești darul necondamnării în viaţa ta!

Știi că persoanele care se numesc „liberi-cugetători” nu sunt deloc liberi? Ei sunt legați de gânduri de frică, inferioritate, dorințe imorale și mândrie. Ei sunt legați de gânduri ale păcatului și nu pot înceta să gândească astfel de lucruri. De asemenea, îmbătrânesc foarte repede, și au dureri și boli. Ei sunt sub legea păcatului și a morții, deoarece sunt fără Hristos. Ei nu sunt în Hristos.

Doar atunci când ești în Hristos, ești liber să gândești, pentru că Hristos a venit să te elibereze. Și dacă Fiul te eliberează, vei fi cu adevărat liber! [simple_tooltip content=’Deci, dacă Fiul vă va elibera, veţi fi cu adevărat liberi.’](Ioan 8:36)[/simple_tooltip]. Există o libertate care vine atunci când știi că nu ești condamnat pentru că ești în Hristos. Și când primești darul necondamnării, eliberezi puterea de a depăși legea păcatului și a morții în viața ta!

 

Puterea De A Merge Și A Nu Mai Păcătui

În [simple_tooltip content=’1 Dar Iisus a mers la Muntele Măslinilor.

2 Şi dis-de-dimineaţă a venit din nou în templu şi tot poporul venea la El; şi El, stând jos, îi învăţa.

3 Şi cărturarii şi fariseii au adus la El o femeie prinsă în adulter şi, punând-o în mijloc,

4 I-au spus: „Învăţătorule, această femeie a fost prinsă chiar asupra faptului, săvârşind adulterul.

5 Iar Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe unele ca acestea: Tu deci ce zici?”

6 Şi spuneau aceasta ispitindu-L, ca să aibă de ce să-L acuze. Dar Iisus, plecându-Se, scria cu degetul pe pământ.’]Ioan 8:1-6[/simple_tooltip], Iisus era la templu când cărturarii și fariseii i-au adus la El o femeie care fusese prinsă chiar în adulter. Ei au încercat să-L testeze pe Iisus, întrebându-L dacă ar trebui să fie ucisă cu pietre, conform legii lui Moise.

Acum, ei încercau să-L prindă pe Iisus pentru că, dacă Iisus ar fi spus, „Omorâți-o cu pietre,” ei ar fi spus oamenilor: „Cum rămâne cu învățăturile Sale despre dragostea lui Dumnezeu, și afirmația că El a fost trimis în lume nu pentru a osândi, ci pentru a mântui.” Iar dacă spunea: „Nu o omorâți,” atunci L-ar fi acuzat că a încălcat legea.

Deci, ce a făcut Iisus? A scris pe pământ cu degetul Său. A făcut acest lucru nu pentru că nu a putut să răspundă. El a făcut acest lucru pentru a demonstra că El a fost Cel care a scris cele zece porunci, cu degetul Lui, pe cele două table de piatră în timpul lui Moise. [simple_tooltip content=’Şi, după ce a terminat de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.’](Exodul 31:18)[/simple_tooltip]

Apoi, Iisus a spus: „Acela care este fără păcat dintre voi, să arunce primul cu piatra în ea.” (Ioan 8:7). Și unul câte unul, cei care au auzit acest lucru au plecat, fiind condamnați de conștiința lor. Acum, să ne uităm la ce a făcut Iisus în continuare:

 

10Când s-a ridicat Iisus și nu a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, i-a spus: „Femeie, unde sunt aceia, acuzatorii tăi? Nimeni nu te-a condamnat?” 11Iar ea a spus: „Nimeni, Doamne.” Și Iisus i-a spus: „Nici Eu nu te condamn; du-te și nu mai păcătui.” (Ioan 8:10-11)

Multor creștini le place să citeze ultima frază, „du-te, și nu mai păcătui.” Dar nu eliberează puterea de a merge și a nu mai păcătui. Acest lucru se datorează faptului că legea Duhului de viață în Hristos Iisus este dezlănțuită pentru a te elibera de legea păcatului și a morții numai atunci când primești înainte de toate darul necondamnării. Acesta este motivul pentru care Iisus i-a oferit femeii darul necondamnării, înainte ca El să-i spună „să nu mai păcătuiască.”

Deci cei care cred că propovăduirea necondamnării îi va determina pe oameni să păcătuiască mai mult, nu înțeleg pe deplin ceea ce a spus Iisus în Ioan 8:11. Singurul mod prin care oamenii pot merge și să nu mai păcătuiască – singura cale prin care oamenii să poată să fie împuterniciți în viața lor, să umble în pace, bucurie și credință, și să trăiască viața abundentă pe care Iisus a venit să ne-o ofere – este să înțeleagă că acum nu există nici o condamnare în Hristos.

 

Două Lucruri Ți Se Vor Întâmpla

Când îți dai seama și înțelegi că, „prin urmare, nu există acum nici o condamnare în Hristos,” ți se vor întâmpla două lucruri.

Primul lucru care se va întâmpla atunci când înțelegi că Dumnezeu nu te condamnă în Hristos este că vei înceta să te condamni pe tine însuși.

Atât timp cât crezi că Dumnezeu te condamnă, te vei condamna pe tine însuși. Iar corpul și mintea ta sunt atât de inteligente încât, în mod inconștient, cred că dorești să te pedepsești. Așa că vor spune: „Bine, este timpul să se pronunțe o sentință condamnatoare pe acest trup!” Și boala este produsă. Dar cu mult înainte ca simptomele să se manifeste în trupul tău, tu erai deja un război civil umblător.

Al doilea lucru care se va întâmpla când înțelegi că Dumnezeu nu te condamnă în Hristos este că vei înceta să-i condamnați pe ceilalți. Nu îi vei condamna pe cei care sunt și ei în Hristos pentru eșecurile lor. Chiar și lumea o vei privi prin ochi necondamnatori, deoarece o vei vedea așa cum o vede Iisus – ca niște oi pierdute care sunt fără păstor [simple_tooltip content=’Dar când a văzut mulțimile, I S-a făcut milă de ele, pentru că erau căzute de oboseală și risipite, ca niște oi neavând niciun păstor.’](Matei 9:36)[/simple_tooltip]. Și El a spus: „Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi.” (Ioan 10:11)

 

Umblă În Pace Și Fii Sănătos

Astăzi, singurul loc care este total în siguranță și protejat este în Hristos. Odată ce primești în inima ta darul necondamnării, meditează la el și dezvoltă-ți o mentalitate fără condamnare. Și vei începe să umbli în pace – aceeași pace în care a umblat Iisus mereu.

Iisus a fost mereu calm. El nu S-a grăbit niciodată. Putea chiar să doarmă într-o barcă care era în mijlocul unei furtuni. În incidentul din [simple_tooltip content=’35 Și în aceeași zi, după ce s-a făcut seară, El le-a spus: „Să trecem de cealaltă parte.”

36 Și după ce au trimis mulțimea, L-au luat așa cum era în corabie. Și erau cu El și alte corăbii mici.

37 Și s-a făcut o furtună mare de vânt și valurile băteau în corabie, încât aceasta era aproape să se umple.

38 Și El era la pupa corabiei, adormit pe o pernă; și ei L-au trezit și I-au spus: „Învățătorule, nu Îți pasă că pierim?”

39 Și s-a ridicat și a mustrat vântul și a spus mării: „Taci, liniștește-te!” Și vântul a încetat și s-a făcut o mare liniște.’]Marcu 4:35–39[/simple_tooltip], nu furtuna L-a trezit, ci strigătul ucenicilor Săi. Și când S-a trezit, El a spus vântului și mării: „Taci, fii liniștită!” Este nevoie de cineva care în interior este în pace, pentru a schimba un mediu ostil într-unul pașnic. De asemenea, El a calmat furtuna în inimile ucenicilor Săi, de unde a început totul. Poți avea aceeași pace pentru că ești în Hristos!

Pe măsură ce pășești în acea pace, vei descoperi curând că ești mai sănătos și că unele dintre problemele cronice pe care le întâmpinai în corpul tău au dispărut. Te vei trezi într-o zi și vei da seama că durerea a dispărut. De ce? Pentru că atunci când vei fi în pace cu Dumnezeu și cu tine însuți, corpul tău va fi în pace cu tine!

În timpul acestui Crăciun, ia-ți un moment și întreabă-te: De ce a venit Iisus? În ceea ce-L privește pe Iisus, tu ești motivul sezonului.

Ești nespus de favorizat și profund iubit! Crăciun fericit!