Matei 14:1-12; Marcu 6:14-29; Luca 9:7-9

Şi tetrarhul Irod a auzit despre toate cele care se făceau; şi era nedumerit, pentru că se spunea de către unii că Ioan a înviat dintre morţi, (Luca 9:7)

 

Poate unii au crezut că Iisus a fost Ioan Botezătorul înviat din morți, dar după cum se poate observa în mod clar, uitându-ne la relatarea lui Matei și, în special, la cea a lui Marcu, Irod a fost convins de acest lucru. El era sub condamnarea păcatului pentru care Ioan îl mustrase și pentru decapitarea lui, și se temea de Ioan și de Dumnezeul pe care Îl reprezenta. În general, ai putea spune că Irod a fost obsedat de Ioan din cauza vinovăției sale.

După cum este prezentat în [simple_tooltip content=’pentru că Irod se temea de Ioan, ştiindu-l om drept şi sfânt, şi-l ocrotea; şi, auzindu-l, stătea pe gânduri şi-l asculta cu plăcere.’]Marcu 6:20[/simple_tooltip], Irod l-a ascultat cu bucurie pe Ioan. Cert este că Ioan predica mesajul său preferat: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape.” Pentru ca Irod să-l audă cu bucurie, trebuie să fi fost sub o convingere profundă de la Dumnezeu. Dar Irod se temea mai mult de soția sa și de părerile celorlalți decât se temea de Dumnezeu. Nu era ca Festus, care i-a spus lui Pavel că a înnebunit pentru că a vorbit despre învierea din morți. Știa adevărul și era întristat – dar nu era o întristare evlavioasă. La final a ales moartea – moartea fizică a lui Ioan Botezătorul și propria moarte spirituală.

În aceste versete de mai sus, Irod nu a avut pace. El alesese să fie rău și a fost bântuit și chinuit tot restul vieții sale. În conformitate cu mentalitatea lumii, pacea este absența problemelor; dar scăpând de Ioan, acest lucru nu a fost o rezolvare a problemelelor lui Irod!

Pacea ta nu depinde de circumstanțe; depinde doar de Iisus, care este același ieri, astăzi și pentru totdeauna [simple_tooltip content=’Iisus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci.’](Evrei 13:8)[/simple_tooltip]. Astăzi poți avea o pace mare chiar și în mijlocul unor probleme îngrozitoare, deoarece credința ta este în El. „Tu îl vei ţine în desăvârşită pace, pe cel a cărui minte este fixată asupra Ta, pentru că el se încrede în Tine.” (Isaia 26:3). Ai încredere doar în El, și lasă ca pacea Lui să domnească în inima ta.