Har şi pace să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus. Aşa cum dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate lucrurile pentru viaţă şi evlavie, prin cunoaşterea celui ce ne-a chemat la glorie şi virtute (2 Petru 1:2-3).

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când primești revelație în cunoașterea lui Iisus, ea va cauza harul și pacea să fie multiplicate în viața ta. Va cauza ca tu să primești toate lucrurile care aparțin vieții și evlaviei.

Ce este harul? Este favorul nemeritat, necâștigat și nedatorat al lui Dumnezeu arătat nouă. Nu există nimic ce putem face să câștigăm harul lui Dumnezeu. Însă cu cât mai mult învățăm despre frumusețea și dragostea Domnului nostru Iisus, cu atât mai mult vedem lucrarea Lui perfectă de pe cruce și cu atât mai mult ne poziționăm pe noi înșine să primim înmulțire a harului lui Dumnezeu în viețile noastre.

Cu cât mai mult Îl cunoști pe Iisus, cu atât mai mult tu ești în stare să captezi aprovizionarea continuă a harului Său, vindecării și oricărei binecuvântări de care ai nevoie. Orice răspuns de care ai nevoie, fie că e fizic sau spiritual, este găsit într-o revelație a lui Iisus. Modul în care El îți furnizează este prin faptul că obții o revelație a Lui – ca și răspuns de care ai nevoie pentru situația ta actuală.

Versetul spune că de asemenea și pacea ne este înmulțită prin cunoașterea lui Iisus, Domnul nostru.

Cuvântul ebraic pentru „pace” este shalom, iar Lexiconul Ebraic descrie „shalom” ca și plenitudine, siguranță, soliditate (în corp), bunăstare, sănătate, prosperitate, pace, liniștire, seninătate, mulțumire, pace folosită în relațiile umane, pace cu Dumnezeu mai ales în relația noastră de legământ și pace de război. Imaginează-ți implicațiile depline a ceea ce înseamnă să experimentezi pacea-shalom a lui Iisus în viața ta! Viața ta va fi liberă de regrete, anxietăți și îngrijorări. Și cât de sănătos, vibrant, energetic și puternic vei fi!

Toate aceste lucruri și orice altceva ce Dumnezeu ți-a dat deja îți sunt eliberate prin cunoașterea lui Iisus, Domnul nostru.

Biblia arată cum vei experimenta viața Lui când tu Îl vezi pe Iisus în Cuvânt. Iisus a spus aceste cuvinte extraordinare, „… Eu am venit ca oile Mele să aibă viață, și să o aibă din abundență.” (Ioan 10:10). De asemenea, El a spus, „… cuvintele pe care vi le spun Eu, sunt duh și sunt viață.” (Ioan 6:63). Cu alte cuvinte, tu permiți aprovizionării de viață a lui Iisus să curgă în viața ta când tu Îl vezi sau privești la El în Cuvânt. Acesta este întocmai modul în care ești transformat din slavă în slavă (2 Corinteni 3:18). Pe măsură ce continui să-L privești pe Domnul și gloria Lui, tu vei fi transformat – din boală în sănătate, din a cunoaște doar lipsa în a experimenta abundență, și din a avea o inimă neiertătoare în a avea o inimă bucuroasă și iubitoare.

Pe măsură ce pur și simplu privești la Iisus și gloria Lui, tu ești transformat în chipul Său din slavă în slavă. Tu devii din ce în ce mai mult ca Iisus. El devine tăria ta, înțelepciunea ta și sfințirea ta. El toarnă în tine dragostea, bucuria și pacea Lui, alungând orice frică din tine. Tu nu ești schimbat prin eforturile tale proprii, ci prin „Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18). Dacă citești contextul acestui verset, vei vedea că Pavel a scris de asemenea, „Duhul dă viață” (v.6) și „unde este Duhul Domnului, acolo este libertate.” (v.17). De aceea, când Îl vezi pe Iisus în Scripturi, tu Îl întâlnești pe Duhul Său, și Duhul Său îți împarte viață și libertate. Dacă ești bolnav, viața Lui va înghiți acea boală și te va infuza cu tărie. Dacă ești dependent de droguri sau pornografie, acele lanțuri vor fi sfărâmate și vei experimenta adevărata libertate!

Răspunsul tău nu este un lucru, un principiu sau o formulă. Este o Persoană, iar numele Lui este Iisus!