27Dar Iisus le-a vorbit îndată, spunând: „Îndrăzniţi; Eu sunt, nu vă temeţi!” 28Şi Petru, răspunzându-I, a spus: „Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape.” [simple_tooltip content=’22 Şi îndată El i-a obligat pe ucenicii Săi să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui de cealaltă parte, până va da drumul mulţimilor.

23 Şi, după ce a dat drumul mulţimilor, S-a suit pe munte, deoparte, ca să Se roage; şi, când s-a făcut seară, era singur acolo,

24 iar corabia era acum în mijlocul mării, bătută de valuri, pentru că vântul era împotrivă.

25 Dar, la a patra strajă din noapte, El a pornit spre ei, umblând pe mare.

26 Şi ucenicii, văzându-L umblând pe mare, s-au tulburat, spunând: „Este o nălucă!”; şi, de frică, au strigat.

27 Dar Iisus le-a vorbit îndată, spunând: „Îndrăzniţi; Eu sunt, nu vă temeţi!”

28 Şi Petru, răspunzându-I, a spus: „Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape.”

29 Şi El i-a spus: „Vino!” Şi Petru, coborând din corabie, umbla pe ape, ca să vină la Iisus.

30 Dar, văzând vântul puternic, s-a temut; şi, începând să se afunde, a strigat, spunând: „Doamne, scapă-mă!”

31 Şi îndată Iisus a întins mâna şi l-a apucat şi i-a spus: „Puţin-credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?”

32 Şi, când au intrat ei în corabie, vântul s-a potolit;

33 iar cei din corabie au venit şi I s-au închinat, spunând: „Cu adevărat eşti Fiu al lui Dumnezeu!”’](Matei 14:22-33)[/simple_tooltip]

 

Este important să analizăm afirmația lui Petru. Petru a fost copleșit când L-a văzut pe Iisus mergând pe apă, și a vrut să umble și el pe apă. Deși nu există nimic în neregulă cu dorința lui, cererea pe care a adus-o înaintea lui Iisus a fost complet greșită. El nu L-a întrebat pe Domnul dacă vrea ca el să meargă pe apă, și nici nu L-a întrebat dacă credința sa poate că facă față. În schimb, el a spus: „Dacă ești Tu, roagă-mă să vin la Tine pe apă.” Ce avea să-i spună Iisus?

„Nu sunt Eu. Nu veni.”

Nu există alte exemple de alte persoane care merg pe apă în Cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a avut un motiv întemeiat de a merge pe apă; cu toate acestea, Petru a vrut pur și simplu să vadă dacă el poate să o facă. Această istorisire ne arată că Dumnezeu ne va permite să facem lucruri care nu reprezintă voia Lui perfectă pentru noi.

De multe ori ne împiedicăm propriile rugăciuni prin modul în care Îi cerem lui Dumnezeu lucruri. Spunem: „Vrei să fac A sau B?” Poate că Domnul nu vrea să facem nici A, nici B. Ar trebui să-I oferim o a treia variantă – C, niciuna dintre cele două. Sau, chiar și mai bine, ar trebui să punem pur și simplu întreaga situație în mâinile Lui și să-L întrebăm ce vrea ca noi să facem.

Astăzi, te încurajez să ai încredere în înțelepciunea lui Dumnezeu și să-I permiți să selecteze opțiunile pe care să le alegi. S-ar putea să te împiedice din a te scufunda!