Şi soarele s-a întunecat şi perdeaua templului s-a rupt prin mijloc. (Luca 23:45)

 

Perdeaua era de la tavan la podea, de la perete la perete și separa Sfânta Sfintelor de Locul Sfânt din Templu. Templul lui Solomon avea înălțimea de 14 metri [simple_tooltip content=’Şi casa pe care a construit-o împăratul Solomon pentru Domnul avea lungimea de şaizeci de coţi şi lăţimea de douăzeci şi înălţimea de treizeci de coţi.’](1 Împărați 6:2)[/simple_tooltip], dar Irod i-a crescut înălțimea până la 18 metri conform scrierilor lui Josephus, un istoric din secolul I. Prin urmare, în funcție de standardul pe care îl utilizezi pentru a converti cot-ul (unitate de măsură antică, egipteană), această perdea avea undeva între 18-28 metri înălțime.

Este semnificativ faptul că această perdea s-a rupt de sus în jos [simple_tooltip content=’Şi, iată, perdeaua templului s-a rupt în două, de sus până jos, şi pământul s-a cutremurat şi stâncile s-au despicat;’](Matei 27:51[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’Şi perdeaua templului s-a rupt în două de sus până jos.’]Marcu 15:38)[/simple_tooltip]. Nimeni nu a putut rupe perdeauna în acest mod. Cu siguranță Dumnezeu a fost cel care a rupt perdeaua. Este, de asemenea, semnificativ faptul că timpul în care această perdea a fost sfâșiată corespunde exact momentului în care a murit Iisus pe cruce.

[simple_tooltip content=’1 Deci şi cel dintâi avea, în adevăr, rânduieli pentru slujire şi pentru Sfântul Locaş din lume.

2 Pentru că a fost ridicat un cort, cel dintâi, care se numeşte Sfânta, în care erau şi sfeşnicul şi masa şi punerea înainte a pâinilor;

3 iar după perdeaua a doua, un cort care se numeşte Sfânta sfintelor,

4 având o tămâietoare de aur şi chivotul legământului acoperit peste tot cu aur; în el erau vasul de aur având mana, şi toiagul lui Aaron, care înmugurise, şi tablele legământului;

5 şi deasupra lui, heruvimii gloriei, umbrind scaunul îndurării, despre care nu este acum de vorbit în detaliu.

6 Iar acestea fiind rânduite astfel, preoţii intră întotdeauna în primul cort, împlinind slujbele;

7 dar în al doilea intră numai marele preot, o dată pe an, nu fără sânge, pe care-l aduce pentru el însuşi şi pentru greşelile poporului:

8 Duhul Sfânt arătând aceasta: calea locurilor sfinte nu era încă arătată, atât timp cât exista întâiul cort,

9 care este o asemănare pentru timpul de acum, potrivit căreia se aduc daruri şi jertfe, neputând să desăvârşească, în ceea ce priveşte conştiinţa, pe cel care slujeşte.’]Evrei 9:1-9[/simple_tooltip] ne spune că perdeaua separa Sfânta Sfintelor, unde se afla Dumnezeu, de restul Templului, unde se aflau oamenii. Aceasta înseamnă că omenirea a fost separată de Dumnezeu prin păcat [simple_tooltip content=’1 Iată, mâna Domnului nu s-a scurtat, încât să nu poată salva, nici urechea Lui nu s-a îngreunat, încât să nu poată auzi;

2 ci nelegiuirile voastre au făcut o despărţire între voi şi Dumnezeul vostru şi păcatele voastre v-au ascuns faţa Lui, ca să nu audă.’](Isaia 59:1-2)[/simple_tooltip]. Doar marelui preot i-a fost permis să treacă dincolo de această perdea și doar o singură dată pe an [simple_tooltip content=’Şi să ungi pe Aaron şi pe fiii săi şi să-i sfinţeşti, ca să-Mi fie în slujba de preoţi.’](Exod 30:10[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’dar în al doilea intră numai marele preot, o dată pe an, nu fără sânge, pe care-l aduce pentru el însuşi şi pentru greşelile poporului:’]Evrei 9:7)[/simple_tooltip]. Acest lucru Îl simboliza pe Mesia, care va intra în prezența lui Dumnezeu pentru noi și va fi ispășirea pentru păcatul nostru.

În momentul în care Iisus Hristos a murit, perdeaua a fost ruptă în două, dezvăluind că sacrificiul a fost făcut și nu mai există o separare între Dumnezeu și tine. Iisus a sfâșiat perdeaua în două, adică trupul Său [simple_tooltip content=’pe calea cea nouă şi vie pe care a deschis-o pentru noi prin perdea, care este carnea Lui,’](Evrei 10:20)[/simple_tooltip], și a deschis calea către Tatăl prin El însuși – felul în care mergi în prezența Lui astăzi. Bucură-te și veselește-te în aceasta!