18Și Zaharia i-a spus îngerului: „Prin ce voi ști aceasta? Fiindcă eu sunt bătrân și soția mea este mult înaintată în anii ei.” [simple_tooltip content=’5 A fost în zilele lui Irod, împăratul Iudeii, un anumit preot numit Zaharia, din rândul lui Abia; și soția lui era dintre fiicele lui Aaron, și numele ei era Elisabeta.

6 Și amândoi erau drepți înaintea lui Dumnezeu, umblând ireproșabil în toate poruncile și rânduielile Domnului.

7 Și ei nu aveau copil, pentru că Elisabeta era stearpă; și amândoi erau mult înaintați în vârstă.

8 Dar s-a întâmplat, pe când el împlinea serviciul de preot înaintea lui Dumnezeu, la rândul grupului său,

9 Conform obiceiului serviciului preoțesc, i-a venit rândul să ardă tămâie când intra în templul Domnului.

10 Și toată mulțimea poporului se ruga afară în timpul tămâierii.

11 Și i s-a arătat un înger al Domnului, stând în picioare la dreapta altarului tămâierii.

12 Și când Zaharia l-a văzut, s-a tulburat și frică a căzut peste el.

13 Dar îngerul i-a spus: „Nu te teme Zaharia; fiindcă rugăciunea ta este ascultată; și soția ta Elisabeta îți va naște un fiu și îi vei pune numele Ioan.

14 Și tu vei avea bucurie și veselie; și mulți se vor bucura la nașterea lui.

15 Fiindcă va fi mare înaintea Domnului și nicidecum nu va bea nici vin, nici băutură tare; și va fi umplut cu Duhul Sfânt, chiar din pântecele mamei sale.

16 Și pe mulți dintre copiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor.

17 Și el va merge înaintea lui, în duhul și puterea lui Ilie, să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la înțelepciunea celor drepți; să pregătească un popor înzestrat pentru Domnul.”

18 Și Zaharia i-a spus îngerului: „Prin ce voi ști aceasta? Fiindcă eu sunt bătrân și soția mea este mult înaintată în anii ei.”

19 Și îngerul, răspunzând, i-a zis: „Eu sunt Gabriel, care stau în picioare în prezența lui Dumnezeu; și sunt trimis să vorbesc cu tine și să îți anunț aceste vești îmbucurătoare.

20 Și iată, vei fi mut și nu vei fi în stare să vorbești, până în ziua când se vor face acestea, pentru că nu crezi cuvintele mele, care vor fi împlinite la timpul lor.”

21 Și poporul îl aștepta pe Zaharia și se mira că el întârzia atât în templu.

22 Și când a ieșit nu a putut să vorbească cu ei; și au priceput că văzuse o viziune în templu; fiindcă el le făcea semne și a rămas fără cuvinte.

23 Și s-a întâmplat că, imediat ce s-au împlinit zilele serviciului său, s-a dus acasă.

24 Iar după zilele acelea Elisabeta, soția lui, a rămas însărcinată și s-a ascuns cinci luni, spunând:

25 „Astfel s-a purtat cu mine Domnul în zilele în care s-a uitat spre mine, ca să îmi ia ocara dintre oameni.”’](Luca 1:5-25)[/simple_tooltip]

 

Zaharia și Elisabeta erau oameni drepți (v. 6) care s-au rugat pentru un copil de mai mulți ani. Ei au simțit aceleași dezamăgiri și frustrări pe care noi le-am simți, dar au continuat să creadă în Dumnezeu. Domnul a răspuns în cele din urmă la rugăciunile lor și a trimis îngerul Său să anunțe vestea bună.

Care a fost reacția lui Zaharia? El nu putea să creadă! I s-a dat exact ceea ce se rugase, și el se îndoia că este adevărat. În cazul lui Zaharia, el a primit oricum miracolul său. (Poate credința soției sale Elisabeta l-a tras!)

În același fel, este posibil să te rogi pentru lucrurile corecte. S-ar putea să fii sincer și plin de râvnă, dar ai fi șocat dacă aceste rugăciuni ar primi răspuns brusc astăzi? Ai făcut pregătirile pentru rugăciunile tale?

Înainte ca poporul Israel să fie izbăvit din Egipt, ei au mâncat masa de Paște prin credință. Bagajele lor erau făcute, și ei gata de plecare. Trebuie să anticipăm rugăciunile noastre ca primind răspuns, având aceeași atitudine ca și ei.

Chiar acum, imaginează-ți cum te-ai simți sau ce ai face dacă răspunsul la rugăciunea ta s-ar manifesta chiar în acest moment. Apoi, pe cât posibil, începe să gândești și să acționezi în acea direcție. Vei vedea că întreaga ta perspectivă asupra modului în care va decurge ziua se va schimba.