Duhul Sfânt a fost trimis de Iisus pentru a ne oferi tot ce avem nevoie ca să putem fi copii ai lui Dumnezeu învingători, de succes, plini de credință, și biruitori în această lume. Cu El de partea noastră, suntem echipați pentru fiecare situație din viață.

Puterea Duhului Sfânt este cheia vieții creștine împuternicită. Puterea Duhului Sfânt este cheia minunilor. Însă cheia puterii Duhului Sfânt este prezența Duhului Sfânt. Nu există nici o metodă omenească de a cauza puterea lui Dumnezeu să fie cultivată în viața noastră; pur și simplu este prezența Duhului Sfânt, care aduce puterea în viața noastră.

Cel mai mare exemplu este Însuși Iisus, care a permis puterii Duhului Sfânt să lucreze în El și în jurul Lui. El este exemplu nostru pe care vrem să-L imităm.

  • Isaia spune că Duhul Sfânt este Cel care Se va odihni peste El [simple_tooltip content=’1 Și va ieși un toiag din tulpina lui Isai și un Lăstar va crește din rădăcinile lui;2 Și duhul DOMNULUI se va odihni peste el, duhul înțelepciunii și al înțelegerii, duh de sfătuire și de putere, duhul cunoașterii și al temerii de DOMNUL;’](Isaia 11:1-2)[/simple_tooltip].
  • Duhul Sfânt S-a pogorât peste Iisus la începutul lucrării Sale [simple_tooltip content=’Și Iisus, după ce a fost botezat, a ieșit din apă îndată; și iată, cerurile I s-au deschis și a văzut Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și așezându-se ușor pe El.’](Matei 3:16)[/simple_tooltip].
  • Iisus a scos dracii prin puterea Duhului Sfânt [simple_tooltip content=’Dar dacă Eu scot draci prin Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi.’](Matei 12:28)[/simple_tooltip].
  • Iisus a vindecat bolnavii prin puterea Duhului Sfânt [simple_tooltip content=’Cum Dumnezeu a uns pe Iisus din Nazaret cu Duhul Sfânt și cu putere; El care umbla făcând bine și vindecând pe toți cei ce erau asupriți de diavolul, pentru că Dumnezeu era cu El.’](Fapte 10:38)[/simple_tooltip].
  • Iisus a fost înviat prin puterea Duhului Sfânt [simple_tooltip content=’Și făcut cunoscut ca Fiu al lui Dumnezeu cu putere, conform duhului sfințeniei, prin învierea dintre morți;’](Romani 1:4[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’Dar dacă Duhul Celui ce L-a înviat pe Iisus dintre morți locuiește în voi, Cel ce L-a înviat pe Hristos dintre morți, va da viață și trupurilor voastre muritoare prin Duhul Său care locuiește în voi.’]8:11[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’El, în zilele întrupării Sale, aducând cereri şi rugăciuni stăruitoare, cu strigăt puternic şi lacrimi, către Acela care putea să-L mântuiască din moarte (şi fiind ascultat, datorită temerii Lui evlavioase),’]Evrei 5:7)[/simple_tooltip].

 

Dacă Iisus S-a încrezut în Duhul Sfânt, cu cât mai mult ar trebui ca noi să o facem? Dacă Iisus a avut nevoie de Duhul Sfânt, cu cât mai mult avem noi nevoie de El? Este perfect biblic de a spune că, deoarece Iisus a ales să-Și lase deoparte puterea, și dacă nu ar fi fost puterea Duhului Sfânt prezentă, El nu ar fi fost capabil să facă nici o minune – să scoată măcar un demon, să vindece o boală sau să învie din morți… Totul a fost făcut prin puterea Duhului Sfânt.

 

Vindecați bolnavii, curățiți leproșii, înviați morții, scoateți draci; în dar ați primit, în dar să dați. (Matei 10:8)

18Și Iisus a venit și le-a vorbit, spunând: „Toată puterea îmi este dată în cer și pe pământ. 19De aceea duceți-vă și învățați toate națiunile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, 20Învățându-i să țină toate câte v-am poruncit; și iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii. Amin.” (Matei 28:18-20)

Vedem aici foarte clar că Iisus ne-a încredințat mandatul de a merge în toată lumea. Și când ne-a spus să mergem, El ne-a trimis cu puterea Duhului Sfânt – aceeași putere pe care El a folosit-o.

 

Adevărat, adevărat vă spun: „Cel ce crede în Mine, va face și el faptele pe care le fac Eu; și mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl Meu.” (Ioan 14:12)

Cum se face acest lucru? De ce contează că El Se duce la Tatăl?

 

Totuși Eu vă spun adevărul: „Vă este de folos să plec; căci dacă nu plec, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă plec, vi-L voi trimite.” (Ioan 16:7)

În esență, Iisus spunea: „Aceste lucrări mai mari veți fi capabili să le faceți, pentru că Mă duc la Tatăl Meu și trimit Duhul Sfânt.”

 

Și Eu Îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt Mângâietor, ca să rămână cu voi pentru totdeauna, (Ioan 14:16)

Există două cuvinte în limba greacă pentru cuvântul altul:

  • allos, care înseamnă „unul de același fel; același caracter; același în totul; aproape un duplicat.”
  • heteros, care înseamnă „unul de alt tip sau unul de alt fel.” De aici vine cuvântul heterosexual care, desigur, descrie pe cineva care are relații sexuale cu o persoană de sex opus.

Cuvântul grecesc folosit în acest verset este allos; și transmite un mesaj puternic despre Duhul Sfânt. Versetul ar putea fi tradus: „Mă voi ruga Tatălui, și El vă va trimite pe cineva care este la fel ca Mine în toate felurile. El va fi identic cu Mine în felul în care vorbesc, în modul în care cred, în modul în care operez; felul în care văd lucrurile și felul în care fac lucrurile. El va fi exact ca Mine în toate felurile. Dacă El este aici, va fi la fel ca și cum Eu aș fi aici; pentru că ne gândim, ne comportăm și funcționăm la fel.”

Lucrarea Duhului Sfânt nu a fost niciodată intenționată să se încheie cu Iisus. Orice lucru pentru care Duhul Sfânt L-a uns pe Iisus să-l facă în timp ce era pe pământ, Duhul Sfânt continuă să-l facă în și prin cei ce-L urmează. Aceasta este puterea Duhului Sfânt – aceeași putere care S-a odihnit peste Hristos Însuși.

 

12Și prin mâinile apostolilor s-au făcut multe semne și minuni în popor; (și toți erau cu un gând în porticul lui Solomon. 13Dar dintre ceilalți nu cuteza niciun om să li se alăture; dar poporul îi preamărea. 14Și tot mai mulți credincioși erau adăugați Domnului, mulțimi deopotrivă de bărbați și femei). 15Într-atât de mult încât duceau afară în străzi pe bolnavi și îi puneau pe paturi și pe saltele, ca măcar umbra lui Petru, trecând pe acolo, să îi poată învălui pe unii din ei. (Fapte 5:12-15)

Citind acest versetul 15, avem impresia că umbra lui Petru a vindecat acei oameni. În schimb, Biblia spune că oamenii s-au apropiat de Petru, sperând ca umbra lui să cadă peste ei. Cu alte cuvinte, oamenii au fost aceia care au venit cu această idee că umbra lui Petru putea să-i vindece. Oamenii au fost aceia care au inițiat această acțiune, de a înșira paturile oamenilor bolnavi de-a lungul drumului pe unde urma să treacă Petru.

Ce a cauzat ca oamenii să gândească că umbra lui Petru îi puteau vindeca? Ce a cauzat acest zvon să se răspândească și să fie crezut? Nu era că umbra lui Petru a vindecat; a fost că prezența Duhului Sfânt a fost atât de puternică, atât de acută peste Petru, astfel încât pe oriunde mergea el, oamenii erau vindecați.

Pe oriunde mergea, prezența Duhului Sfânt era cu el și schimba atmosfera într-o așa măsură că oamenii erau vindecați. Același lucru s-a întâmplat și cu Pavel [simple_tooltip content=’11 Şi Dumnezeu făcea lucrări de putere neobişnuite prin mâinile lui Pavel,

12 încât peste cei bolnavi erau aduse de la trupul lui chiar ştergare sau şorţuri, şi-i lăsau bolile şi ieşeau duhurile rele.’](Fapte 19:11-12)[/simple_tooltip].

 

Dar dacă Duhul Celui ce L-a înviat pe Iisus dintre morți locuiește în voi, Cel ce L-a înviat pe Hristos dintre morți, va da viață și trupurilor voastre muritoare prin Duhul Său care locuiește în voi. (Romani 8:11)

Ca și credincios, aceeași putere Se odihnește peste tine. Acest verset descrie o realitate extraordinară despre faptul că Duhul Sfânt locuiește în noi, și spune că același Duh Sfânt, pe care Hristos L-a purtat în ființa Lui divină, același Duh Sfânt care a fost cu Iisus, locuiește în tine. Așa că, atunci când tu porți acest Duh în tine, tu faci o diferență. Atunci când porți acest Duh Sfânt în ființa ta, tu ai devenit o atmosferă.

Trebuie să conștientizăm că noi nu suntem oameni obișnuiți. Atunci când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te umple, tu devii supranatural. Când ființa ta, și duhul tău, devin una cu Duhul lui Dumnezeu, ceva începe să aibă loc care afectează din interior spre exterior. Și dacă tu te pui zilnic la dispoziția Lui, la vocea Lui, la directivele și la instrucțiunile Lui, fără întârziere și fără compromis, atunci fiecare zi va deveni mai puțin din tine și mai mult din El. Puterea lui Dumnezeu este tangibilă și se găsește în prezența Lui.

Așa cum i s-a întâmplat lui Ștefan [simple_tooltip content=’Și toți care ședeau în consiliu, uitându-se cu atenție la el, vedeau fața lui ca fața unui înger.’](Fapte 6:15)[/simple_tooltip], și lui Moise [simple_tooltip content=’34 Dar când Moise a intrat înaintea DOMNULUI ca să vorbească cu El, el a scos vălul, până când a ieșit. Și a ieșit și le-a spus copiilor lui Israel ceea ce i-a fost poruncit.

35 Și copiii lui Israel au văzut fața lui Moise, că pielea feței lui Moise strălucea; și Moise a pus vălul peste fața sa din nou, până când a intrat să vorbească cu El.’](Exod 34:34-35)[/simple_tooltip], există această strălucire care vine peste un credincios – această lumină de speranță care emană din ființa lui, atunci când Duhul care este în el acaparează ființa lui. El devine acea atmosferă; el devine stăpânirea lui Dumnezeu; el devine cel care face diferența.

Așa că noi, umblând prin lume, trebuie să ne purtăm în același fel ca Iisus, fiind plini de Duh Sfânt, plini de har. Noi suntem cerești; noi suntem reprezentanții lui Dumnezeu pe acest pământ; noi suntem o atmosferă a Duhului Sfânt.

Când ființa ta devine una cu ființa Lui, prezența ta devine echivalentă cu prezența Duhului Sfânt; și oriunde te duci influențezi spre schimbare.

 

Și, când au văzut cutezanța lui Petru și Ioan și au înțeles că erau oameni fără carte și needucați, s-au minunat; și i-au recunoscut că fuseseră cu Iisus. (Fapte 4:13)

Când tu ești cu Iisus – când tu porți, cultivi, ești conștient și răspunzi la această prezență din viața ta, – oamenii încep să observe. Va exista ceva diferit cu privire la tine; va fi ceva diferit peste tine. Va deveni mult mai normal ca lucruri supranaturale să aibă loc în jurul tău, pe măsură ce îngrijești această prezență; pe măsură ce umbli conștient în această prezență; pe măsură ce trăiești și gândești în această realitate.

Puterea vindecătoare a lui Dumnezeu este aceeași ca și prezența lui Dumnezeu; și ea nu poate fi fabricată. Ori porți acea prezență, ori nu o porți. Iar atunci când o porți, miracole se întâmplă. Când o faci, lucrurile se schimbă în jurul tău; tu devii o atmosferă.

Indiferent unde ești în umblarea ta cu Hristos, indiferent unde ești în găzduirea acestei prezențe, tu poți crește la nivele mai mari. Dacă dezvolți o prietenie cu Duhul Sfânt, Gloria se va odihni peste tine și vei fi capabil să manifești prezența și puterea lui Dumnezeu prin viața ta.

 

Un exemplu este John G. Lake, un mare misionar în Africa de Sud la începutul anilor 1900. În timp ce a asistat medicii trimiși din Marea Britanie cu ajutoare medicale, în timpul unui focar de ciumă bubonică din Africa de Sud, Lake a fost întrebat de ce nu a contractat boala, deoarece el nu folosea protecție. El a spus: „Cred că ‘legea Duhului vieții m-a eliberat de legea păcatului și a morții.’ (Rom 8:2). Atât timp cât pășesc în lumina acelei legi [a Duhului din viață], nici un germen nu se va atașa de mine.” Pentru a demonstra, i-a determinat să ia germeni de ciumă bubonică încă în viață din plămânii unei persoane moarte de curând și să îi pună în mâinile sale, apoi să examineze germenii la microscop. Germenii erau morți! Puterea și prezența lui Dumnezeu erau invizibile cu ochiul liber, dar s-a dovedit a fi o putere reală, existentă, care a ucis virusul.

El a mai spus:

„Atunci când biserica creștină își dă seama că ea este trupul tangibil, viu, care pulsează, al lui Isus Hristos, și că Dumnezeu vrea ca să Se manifeste prin fiecare, în fiecare minut și caută să împlinească marea Sa voie pentru lume prin ei, nu prin alt trup, atunci slujirea și responsabilitatea creștină vor fi înțelese. Iisus Hristos operează prin tine, prin puterea Duhului Sfânt. El nu operează independent de tine, El operează prin tine. Omul și Dumnezeu devin uniți. Acesta este secretul divin al unei vieți creștine reale. Este adevărata uniune, adevărata unire conștientă a omului și a lui Dumnezeu. Nu există nici un înlocuitor pentru relația respectivă.”

 

Vreau ca tu să știi că Dumnezeu vrea să te folosească în același fel. Nu există doar o elită spirituală care poate umbla în acest fel. Într-adevăr, sunt nivele de spiritualitate; oameni care sunt mai maturi decât tine; oameni care știu mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu, au revelații mai mari, și-au exercitat darurile lor mai mult… dar atunci când spun că nu există o elită spirituală, mă refer că oricine poate ajunge la aceste nivele în Hristos. Trebuie să fim smeriți, și să fim gata de a învăța.

Duhul Sfânt a fost trimis să ne aducă viața lui Iisus Hristos. Așa cum Iisus i-a spus lui Filip: „Dacă M-ai văzut, L-ai văzut pe Tatăl,” acum El ne spune: „Mă voi ruga la Tatăl și El vă va da un alt Ajutor care este la fel ca Mine în toate felurile posibile. Dacă Îl ai pe El, va fi la fel ca și cum M-ai avea pe Mine.”

Trebuie să ne deschidem inimile către Duhul Sfânt și să-I permitem să ne aducă viața lui Iisus astăzi. El a făcut-o pentru credincioșii din cartea Faptele Apostolilor, și poți vedea marea putere pe care o aveau. Absența fizică a lui Iisus nu a împiedicat Biserica Primară să facă minuni, să învie morții, să alunge demoni, să vindece pe bolnavi sau să aducă pe mulți la o cunoaștere mântuitoare a lui Iisus Hristos. Deoarece Duhul Sfânt era cu ei, slujirea lui Iisus a continuat să fie și cu ei. Duhul Sfânt L-a reprezentat perfect pe Iisus în Biserica Primară, în toate felurile.

Duhul Sfânt și misiunea Sa nu s-au schimbat niciodată. Noi suntem cei care s-au schimbat. L-am limitat cu necredința și lipsa noastră de înțelegere. Să fie astăzi ziua în care începem să-I permitem Duhului Sfânt să facă ceea ce a fost trimis să facă: să ne aducă viața lui Iisus Hristos în dimensiunea sa cea mai deplină.