38Cine crede în Mine, după cum a spus Scriptura, din inima lui vor curge râuri de apă vie. (Ioan 7:37-41)

 

Aceste „râuri de apă vie” se referă la Duhul Sfânt și la efectele pe care El le produce în viața unui credincios. Galateni 5:22-23 spune: „Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea.” Aceste calități ar trebui să curgă din noi ca o fântână arteziană. Nu trebuie să fie forțat. Ele vor curge pe măsură ce ne conformăm gândirea cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Iisus vorbește despre a da rod în Ioan 15 și declară, „Fără Mine nu puteți face nimic” (v. 5). Acest rod este produsul Duhului Sfânt, nu al eforturilor noastre. Totuși, întrucât „cel alipit de Domnul este un singur duh cu El.” (1 Corinteni 6:17), acest rod al Duhului este și ceea ce produc duhurile noastre născute din nou. Duhurile noastre au întotdeauna aceste atribute indiferent de ceea ce simțim în sufletele noastre.

Neînțelegerea acestui adevăr i-a determinat pe mulți creștini să creadă că ar fi ipocriți să își exprime bucuria atunci când se simt deprimați. Cu toate acestea, numai partea noastră sufletească este cea deprimată. Duhurile noastre poartă întotdeauna roada Duhului. O persoană care încearcă să umble în duh este ipocrită atunci când le permite emoțiilor sufletești să-i domine emoțiile spirituale. Cei care înțeleg acest lucru au posibilitatea de a-și lăsa sufletul să se deprime sau de a lăsa Duhul Sfânt, prin duhurile lor născute din nou, să elibereze bucuria și pacea.

Rodul tău nu este produs de tine, este produs de Duhul Sfânt din tine. Partea ta este să-I cedezi Lui și să arăți emoția Lui, nu a ta. Fă acest lucru astăzi, și vei trăi în uniune cu El, producând mult rod!