De aceea, după ce Isus a luat oţetul, a spus: S-a sfârşit; şi, plecându-şi capul, şia dat duhul (Ioan 19:30)

Imaginează-ți că te uiți la faimoasa pictură Mona Lisa a lui Leonardo da Vinci în muzeul Louvre din Paris. Te-ai gândi să adaugi ceva la ea? Desigur că nu! Ea a fost făcută de un maestru, astfel încât ce ai putea adăuga la acea pictură pentru a o îmbunătăți?

În același fel, acesta este modul în care noi ne uităm la lucrarea lui Iisus de la cruce. El a strigat cu voce tare, „S-a terminat!” Tu nu poți termina o lucrare terminată. Tu nu poți încheia o lucrare încheiată. Salvarea noastră este câștigată. Păcatele noastre sunt iertate. Noi am fost făcuți veșnic neprihăniți prin sângele Lui. Hristos a plătit complet și perfect pentru iertarea noastră totală, neprihănirea noastră și orice binecuvântare!

Tetelestai este declarația din greacă tradusă cu „S-a terminat.” De fapt, aceste cuvinte, „S-a terminat,” vin dintr-un cuvânt din limba greacă teleo. Acest cuvânt înseamnă, „Este terminat, stă terminat și va fi întotdeauna terminat!” Este proclamarea victorioasă pe care Iisus a făcut-o de pe cruce anunțând faptul că întreaga lucrare de răscumpărare a fost realizată, îndeplinită, desăvârșită. El a încheiat lucrarea de a Se oferi pe Sine pentru păcatele omenirii; scopul pentru care Dumnezeu L-a trimis în lume. Este o declarație că planul de salvare stă terminat și va fi terminat pentru totdeauna.

Termenul tetelestai poartă patru aplicații istorice majore în intensitatea sa.

  • Când este folosit în sens comercial vorbește despre o plată care a fost făcută în totalitate și chiar plătită în plus. Chitanțele antice pentru taxe au fost găsite pe foi de papirus, fiind scris de-a curmezișul acest cuvânt grecesc care înseamnă „plătit în totalitate.” De asemenea, a fost folosit atunci când un produs era cumpărat cu monede din metale prețioase. Monezile erau cântărite pentru a determina valoarea lor. Atunci când valoarea depășea costul, afirmația „tetelestai” era făcută pentru a indica că plata depășește costul.
  • În contextul religios, poartă în ea ideea că cel în cauză și-a îndeplinit lucrarea și obligațiile religioase (Ioan 17:4). Moartea lui Hristos de pe cruce a împlinit pe deplin fiecare obligație pe care Dumnezeu o cerea de la om prin cerințele drepte ale legii. El a plătit datoriile noastre în întregime!
  • De asemenea, cuvântul a fost aplicat și militar de soldații Imperiului Roman. Era un termen care însemna o victorie finală într-o bătălie decisivă care precede sfârșitul unui război. Sfârșitul războiului era anunțat prin proclamarea tetelestai. Când centurionul roman L-a auzit pe Iisus făcând această a afirmație într-un moment ce părea unul de înfrângere, el a dedus că stă în prezența Fiului lui Dumnezeu. El a fost martor la acțiuni eroice în bătălii ca și soldat roman, dar niciodată nu a asistat la o astfel de atitudine de triumf în fața morții (Evrei 2:14).
  • În escatologie, tetelestai se referă la împlinirea sigură a profeției. Fiecare rostire profetică făcută în Vechiul Testament care purta cu el un element profetic de a spune dinainte a fost întâlnit în cele patru Evanghelii, în lucrarea pământească a lui Iisus, prin expresia „și s-a întâmplat.” Nimic nu a fost lăsat pe dinafară. Tot ceea ce au prezis proorocii a fost realizat (Luca 24:25-27).

Astăzi, nu faptele noastre sunt cele care ne aduc binecuvântările. Este lucrarea încheiată a lui Hristos. Trăirea creștină nu este despre a face, ci de a crede în lucrarea Lui încheiată. Sub lege, noi trebuie să facem. Sub har, este făcut!

Lucrarea este încheiată. Victoria este câștigată. Vrăjmașii noștri au fost făcuți așternut la picioarele Lui. Binecuvântările noastre au fost cumpărate de sângele Său! Trăiește viața știind că nu mai există nimic ca tu să faci – crede doar! Este terminat!