14Şi, luând cuvântul, a zis: „Nimeni să nu mai mănânce rod din tine niciodată!” Şi ucenicii Săi au auzit.  [simple_tooltip content=’13 şi, văzând de departe un smochin care avea frunze, a mers să vadă dacă va găsi ceva în el; şi, ajungând la el, n-a găsit nimic decât frunze, pentru că nu era timpul smochinelor.

14 Şi, luând cuvântul, a zis: „Nimeni să nu mai mănânce rod din tine niciodată!” Şi ucenicii Săi au auzit.

15 Şi ei au venit la Ierusalim; şi El, intrând în templu, a început să-i scoată afară pe cei care vindeau şi cumpărau în templu; şi a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor care vindeau porumbei;

16 şi nu permitea nimănui să poarte vreun vas prin templu.

17 Şi îi învăţa, spunându-le: „Nu este scris: «Casa Mea va fi numită casă de rugăciune pentru toate naţiunile»? Dar voi aţi făcut din ea «peşteră de tâlhari».”

18 Şi preoţii de seamă şi cărturarii au auzit şi căutau cum să-L omoare; pentru că se temeau de El, deoarece toată mulţimea era uimită de învăţătura Lui.

19 Şi, când se făcea seară, El ieşea afară din cetate.

20 Şi dis-de-dimineaţă, pe când treceau, au văzut smochinul uscat din rădăcini.

21 Şi Petru, amintindu-şi ce se întâmplase, I-a spus: „Rabi, iată, smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat.”

22 Şi Isus, răspunzând, le-a spus: „Aveţi credinţă în Dumnezeu.

23 Adevărat vă spun că oricine va zice muntelui acestuia: «Ridică-te şi aruncă-te în mare», şi nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se face, va avea orice va spune.

24 De aceea vă spun: Tot ce veţi cere rugându-vă, credeţi că aţi primit, şi veţi avea.”’](Marcu 11:13-24)[/simple_tooltip]

 

Lui Iisus Îi era foame și văzuse un smochin care avea deja frunze, ceea ce L-a determinat să creadă că are smochine. Dar nu a fost așa. Nu existau smochine. Drept răspuns, Iisus a blestemat smochinul cu cuvintele Lui, spunând: „Nimeni nu mănâncă roade din tine pentru totdeauna.”

Iisus a vorbit smochinului. Acest verset spune: „Iisus a răspuns și i-a spus.” Aceasta înseamnă că smochinul îi vorbise. Unii oameni cred că acest lucru este ciudat, dar lucrurile ne vorbesc tot timpul. Carnetul de cecuri îți spune că nu ai destui bani pentru a face cutare lucru. Trupul tău îți spune că ești bolnav. Situațiile ne vorbesc lucruri negative fără a spune un cuvânt. Cei mai mulți dintre noi luăm aceste comentarii negative și le rostim chiar cu gura noastră, oferindu-le astfel putere asupra vieții noastre.

Iisus a făcut lucrul corect. El a folosit cuvintele Lui pentru a amuți ipocrizia acestui smochin. Smochinul declara că are fructe prin faptul că avea frunze, dar nu le-a avut. Îi spusese ceva ce nu putea să-I dea. Iisus a spus că nu va da niciodată roade nimănui vreodată – și nu a dat! I-au murit rădăcinile, iar moartea sa a fost vizibilă a doua zi. [simple_tooltip content=’Şi dis-de-dimineaţă, pe când treceau, au văzut smochinul uscat din rădăcini.’](Marcu 11:20)[/simple_tooltip]

Ucenicii lui Iisus au fost copleșiți de această minune și L-au luat la întrebări despre aceasta. El a spus că aceasta este puterea cuvintelor. Oricine vorbește cu credință, fără să se îndoiască în inima lui, va avea tot ce spune. Acest lucru funcționează pozitiv sau negativ.

Ori de câte ori o circumstanță negativă începe să-ți vorbească astăzi, vorbește-i înapoi în credință, și urmărește schimbarea situației.