De aceea Iisus, când a văzut-o plângând, şi pe iudeii care veniseră cu ea plângând, a suspinat în duhul Lui şi S-a tulburat. (Ioan 11:33)

 

Cuvântul din greacă tradus suspinat exprimă faptul că Iisus a fost profund mișcat, dar nu neapărat cu întristare. A fost mai mult un suspin de  mânie la adresa lui Satan, care a provocat toată durerea pe care o vedea în jurul Lui. Iisus a venit „să-l distrugă pe cel care a avut puterea morții, adică diavolul” [simple_tooltip content=’Deci, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, şi El, în acelaşi fel, a luat parte la ele, ca prin moarte să-l desfiinţeze pe cel care are puterea morţii, adică pe diavolul,’](Evrei 2:14)[/simple_tooltip], și I-a fost întristare să vadă durerea cu care vrăjmașul său i-a afectat pe cei pe care Îi iubea.

Acesta este tipul de suspin pe care Îl face Duhul Sfânt pentru noi [simple_tooltip content=’Şi în acelaşi fel şi Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, pentru că noi nu ştim ce să cerem aşa cum ar trebui, dar Duhul Însuşi mijloceşte cu suspine de nespus.’](Romani 8:26)[/simple_tooltip]. Nu este doar că Duhul Sfânt empatizează cu noi, ci Duhul Sfânt face lupta pentru noi atunci când nu știm să ne rugăm. În acest caz, Duhul Sfânt L-a folosit pe Iisus pentru a lupta împotriva morții și a îndoielii celor prezenți, ceea l-ar fi ținut pe Lazăr în mormânt.

Toți cei care au Duhul Sfânt în ei au, sau vor avea, această experiență. Suspinul Duhului Sfânt nu este doar durere, ci mânie dreaptă și rezistență împotriva împotrivirilor lui Satan în viața noastră. De multe ori creștinii nu deosebesc acest lucru deoarece ei cred că sunt întristați doar de situația lor, dar Duhul Sfânt îi mișcă pentru a intra în mijlocire cu El, împotriva dușmanului lor.

Deși suspinul Duhului Sfânt din interiorul tău nu este rostit, poți reacționa la el cu suspine audibile sau cu mișcări fizice de vreun fel, cum ar fi cineva care se întristează. Nu este nimic în neregulă, cu condiția de a nu confunda reacția ta cu acțiunea Duhului Sfânt. Romani 8:26 spune: „Duhul Însuși mijlocește pentru noi cu suspine care nu pot fi rostite.” Duhul Sfânt nu rostește nimic; tu răspunzi la gemetele Lui tăcute din interiorul tău.

Suspinul autentic al Duhului nu are preț, și întotdeauna produce fructe bune în viața ta, așa că atunci când se întâmplă, lasă-te doar dus de Duhul Sfânt. Astăzi poți fi recunoscător că îl ai ca Mângâietor și Învățător în toate situațiile.