14După acestea Iisus l-a găsit în templu și i-a spus: „Iată, ești făcut sănătos; nu mai păcătui, ca nu cumva să ți se întâmple ceva mai rău.” [simple_tooltip content=’1 După acestea a fost o sărbătoare a iudeilor; și Iisus s-a urcat la Ierusalim.

2 Și era în Ierusalim, lângă piața oilor, o scăldătoare, care se numește în evreiește Betesda, având cinci arcade.

3 În acestea zăcea o mulțime mare de neputincioși, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei.

4 Fiindcă un înger se cobora la un anumit timp în scăldătoare și tulbura apa; și cine intra primul după tulburarea apei era făcut sănătos de orice boală avea.

5 Și acolo era un anumit om care era în neputință de treizeci și opt de ani.

6 Iisus, când l-a văzut zăcând și știind că era așa de mult timp, i-a spus: „Voiești să fii făcut sănătos?”

7 Neputinciosul i-a răspuns: „Domnule, nu am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa; iar până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea.”

8 Iisus i-a spus: „Ridică-te, ia-ți patul și umblă.”

9 Și îndată omul s-a făcut sănătos și și-a luat patul și umbla; însă în ziua aceea era sabatul.

10 De aceea iudeii au spus celui ce fusese vindecat: „Este sabatul; nu îți este legiuit să îți iei patul.”

11 El le-a răspuns: „Cel ce m-a făcut sănătos, acela mi-a spus: ‘Ia-ți patul și umblă.’”

12 Atunci l-au întrebat: „Cine este omul care ți-a spus: ‘Ia-ți patul și umblă?’”

13 Dar cel vindecat nu știa cine era; fiindcă Iisus se retrăsese la o parte, fiind o mulțime în locul acela.

14 După acestea Iisus l-a găsit în templu și i-a spus: „Iată, ești făcut sănătos; nu mai păcătui, ca nu cumva să ți se întâmple ceva mai rău.”

15 Omul s-a dus și a spus iudeilor că era Iisus care l-a făcut sănătos.’](Ioan 5:1-15)[/simple_tooltip]

 

Iisus a spus că păcatul provoacă tragediile vieții noastre. El ne cere să trăim vieți sfinte pentru că, dacă cedăm păcatului, îi cedăm Satanei, autorul păcatului. Cedarea în fața păcatului înseamnă cedarea în fața unei persoane – Satan. Dumnezeu nu impută păcatele credincioșilor [simple_tooltip content=’Binecuvântat este omul căruia Domnul nu îi va imputa păcatul.’](Romani 4:8)[/simple_tooltip], dar diavolul o face. Prin urmare, acțiunile noastre fie eliberează puterea lui Satan, fie puterea lui Dumnezeu în noi.

Deși Dumnezeu nu ne impută păcatele, nu ne putem permite nebunia păcatului, deoarece îi permite lui Satan să aibă acces la noi. Când păcătuim, îi oferim diavolului o oportunitate de a produce moarte în viața noastră. Modul de a opri acest lucru este de a mărturisi păcatul. [simple_tooltip content=’Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curețe de toată nedreptatea.’]1 Ioan 1:9[/simple_tooltip] spune că Dumnezeu este credincios și drept pentru a ne oferi iertare și a șterge acel păcat din trupul noastru. Sângele lui Iisus îl îndepărtează continuu pe Satan și întăriturile sale din viața noastră.

Păcatele noastre nu ne fac mai păcătoși, așa cum nici faptele drepte ale necredincioșilor nu îi fac drepți în fața lui Dumnezeu. Păcatul este un lucru mortal pe care chiar și creștinii ar trebui să-l evite cu orice preț; dar dacă păcătuim sau nu, acest lucru nu ne determină poziția noastră cu Dumnezeu. Credincioșii născuți din nou sunt în Hristos. Ei nu sunt „în” fire, chiar dacă pot alege să umble „după” fire din când în când.

Care este motivul tău de a trăi o viață sfântă? Trăiești sfânt în mod supranatural pentru că natura ta a fost schimbată supranatural. Ți-a fost dată natura lui Dumnezeu. Astăzi, nu trăi sfânt pentru a obține relația cu Dumnezeu; trăiește sfânt din cauza relației pe care o ai deja cu El.