11Iar parabola este aceasta: Sămânţa este Cuvântul lui Dumnezeu. [simple_tooltip content=’11 Iar parabola este aceasta: Sămânţa este Cuvântul lui Dumnezeu.

12 Iar cele de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul şi ia Cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să fie mântuiţi.

13 Iar cele de pe stâncă sunt cei care, când aud, primesc Cuvântul cu bucurie; şi aceştia nu au rădăcină: cei care cred pentru un timp şi, la vreme de încercare, se leapădă.

14 Iar ceea ce a căzut între spini, aceştia sunt cei care, auzind, merg mai departe şi sunt înăbuşiţi sub griji şi bogăţie şi plăceri ale vieţii, şi nu aduc rod la desăvârşire.

15 Iar ceea ce este în pământul bun, aceştia sunt cei care, auzind Cuvântul, îl păstrează într-o inimă curată şi bună şi rodesc în răbdare.’](Luca 8:11-15)[/simple_tooltip]

 

Tu ai plinătatea lui Hristos în tine, dar cum umbli în ea? Cum ajungi să o cunoști? Revelația și înțelegerea vin prin citirea Cuvântului lui Dumnezeu și iluminarea Duhului Sfânt.

Poate nu știi ce privilegiu este să ai Cuvântul lui Dumnezeu în propria ta limbă. În urmă cu șase sute de ani, nu exista nici o traducere în limba engleză a Bibliei, la dispoziția credincioșilor. Majoritatea manuscriselor erau în latină și numai clerul avea acces la ele. Cu toate acestea, datorită eforturilor lui John Wycliffe (1384) și William Tyndale (1523), astăzi suntem capabili să citim scrierile profeților și ale apostolilor (pentru) noi înșine. Acești oameni și-au dat viața pentru a aduce credincioșilor vorbitori de limba engleză Cuvântul lui Dumnezeu și ar trebui să vedem Biblia noastră ca fiind valoroasă și prețioasă.

Piesa armurii, cunoscută sub numele de „sabia Duhului,” este singura piesă care are capacitatea de a tăia, vătăma și răni inamicul nostru. Nu Biblia aflată pe măsuța ta de cafea face ca dușmanul să fugă, ci Cuvântul lui Dumnezeu ascuns în inima ta, activat de puterea Duhului Sfânt și rostit într-o situație adecvată. Este similar cu ceea ce spunea Iisus în Ioan 6:63, „Cuvintele pe care vi le spun sunt duh și sunt viață.” Cuvântul în sine nu ne face liberi. Cuvântul pe care îl cunoaștem și pe care îl rostim ne va elibera [simple_tooltip content=’şi veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va elibera.’](Ioan 8:32)[/simple_tooltip].

De ce este atât de eficient Cuvântul? Pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Său poartă autoritatea Sa suverană, care înlătură orice autoritate a bisericii, a rațiunii și intelectului uman și, cu siguranță, a Satanei și a puterii demonice. Când rostești Cuvântul lui Dumnezeu cu credință, Duhul Sfânt intră în acțiune pentru a-l îndeplini. Astăzi, trebuie să te folosești de Cuvântul lui Dumnezeu, așezându-l în inima ta, păzindu-l drept cea mai prețioasă și valoroasă posesiune pe care Ți-a dat-o, și trăind prin el. În acest fel, tu vei experimenta plinătatea lui Hristos.