2Și iată, un lepros a venit și I S-a închinat, spunând: „Doamne, dacă voiești, mă poți curăți.” [simple_tooltip content=’1 Când a coborât El de pe munte, mari mulțimi L-au urmat.

2 Și iată, un lepros a venit și I S-a închinat, spunând: „Doamne, dacă voiești, mă poți curăți.”

3 Și Iisus întinzând mâna, l-a atins, spunând: „Voiesc; fii curățit.” Și îndată a fost curățită lepra lui.

4 Și Iisus i-a spus: „Vezi să nu spui nimănui; ci du-te, arată-te preotului și oferă darul pe care Moise l-a poruncit ca mărturie pentru ei.”’](Matei 8:1-4)[/simple_tooltip]

 

Acest lepros a crezut că Iisus avea capacitatea de a-l vindeca, dar nu era sigur că voia să-l vindece. Iisus i-a arătat bunăvoința Sa de a vindeca și, întrucât El nu este un părtinitor, a stabilit un precedent pentru noi [simple_tooltip content=’Deoarece la Dumnezeu nu este părtinire.’](Romani 2:11)[/simple_tooltip]. Acest lepros nu știa voia lui Dumnezeu în ceea ce privește vindecarea, dar nu este cazul la noi. Cuvântul lui Dumnezeu este voia lui Dumnezeu, iar Biblia dezvăluie că este întotdeauna voia lui Dumnezeu de a vindeca.

Când Isaia a scris: „Prin rănile Lui suntem vindecați,” în [simple_tooltip content=’Dar El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre, pedeapsa păcii noastre a fost asupra Lui; și prin rănile Lui suntem vindecați.’]Isaia 53:5[/simple_tooltip], el vorbea despre vindecarea fizică a trupurilor noastre. Iisus a oferit vindecarea fizică, precum și iertarea păcatelor. Multe scripturi menționează vindecarea trupurilor noastre în conjuncție cu iertarea păcatelor noastre. Vindecarea este la fel de mult o parte a mântuirii noastre, pe cât este iertarea păcatelor noastre.

Nu-L găsim nicăieri pe Iisus refuzând să vindece pe cineva. Având în vedere afirmația Lui că El nu poate face nimic de la El Însuși, ci doar ceea ce L-a văzut pe Tatăl făcând [simple_tooltip content=’Atunci Iisus a răspuns și le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun: ‘Fiul nu poate face nimic de la El Însuși, decât ce vede pe Tatăl făcând; fiindcă oricâte face El, pe acestea și Fiul le face la fel.’”’](Ioan 5:19[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’28 Atunci Iisus le-a spus: „Când veți fi ridicat pe Fiul omului, atunci veți ști că Eu sunt El și că nu fac nimic de la Mine Însumi, ci așa cum M-a învățat Tatăl Meu, acestea vorbesc.

29 Și Cel ce M-a trimis este cu Mine; Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna Eu fac cele plăcute Lui.”’]8:28-29)[/simple_tooltip], acțiunile Sale reprezină o dovadă suficientă că este întotdeauna voia lui Dumnezeu de a vindeca. Există anumite lucruri pe care Iisus le-a suferit ca noi să nu suferim. El a murit pentru păcatele noastre, așa că nu va trebui să plătim pentru ele [simple_tooltip content=’Fiindcă plata păcatului este moartea; dar darul lui Dumnezeu este viața eternă prin Iisus Dristos Domnul nostru.’](Romani 6:23)[/simple_tooltip]. El ne-a luat bolile și afecțiunile ca noi să putem umbla în sănătate [simple_tooltip content=’Ca să se împlinească ce fusese spus prin Isaia, profetul, care a zis: „El Însuși a luat neputințele noastre și a purtat bolile noastre.”’](Matei 8:17[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’El Însuși care a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin ale cărui răni ați fost vindecați.’]1 Petru 2:24)[/simple_tooltip]. El a devenit sărac  ca noi să putem fi bogați [simple_tooltip content=’Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, că deși era bogat, totuși pentru voi S-a făcut sărac, ca voi, prin sărăcia Lui, să fiți bogați.’](2 Corinteni 8:9)[/simple_tooltip].

Dacă Iisus a făcut toate acestea pentru tine, atunci ai o viață grozavă în fața  ta! El a făcut toate pregătirile ca tu să umbli astăzi în tot ceea ce ți-a oferit. Nu amâna nici un minut.