28 Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. 29 Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, pentru că Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30 Pentru că jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.” [simple_tooltip content=’20 Atunci a început să mustre cetăţile în care avuseseră loc cele mai multe din lucrările Lui de putere, pentru că nu se pocăiseră.

21 „Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaida! Pentru că, dacă în Tir şi în Sidon ar fi avut loc lucrările de putere care au avut loc în voi, de mult s-ar fi pocăit în sac şi cenuşă.

22 Dar vă spun că mai uşor va fi pentru Tir şi Sidon în ziua judecăţii, decât pentru voi.

23 Şi tu, Capernaume, care ai fost înălţat până la cer, vei fi coborât până la Locuinţa morţilor, pentru că, dacă lucrările de putere care au avut loc în tine ar fi avut loc în Sodoma, ar fi rămas până astăzi.

24 Dar vă spun că mai uşor va fi pentru pământul Sodomei în ziua judecăţii, decât pentru tine.”

25 În timpul acela, Iisus, răspunzând, a spus: „Te laud, Tată, Domn al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor.

26 Da, Tată, pentru că aşa a fost plăcut înaintea Ta.

27 Toate Mi-au fost date de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, în afară de Tatăl; nici pe Tatăl nu-L cunoaşte deplin cineva, în afară de Fiul şi de acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.

28 Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă.

29 Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, pentru că Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.

30 Pentru că jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.”’](Matei 11:20-30)[/simple_tooltip]

 

Jugurile erau din lemn, cu două secțiuni scobite pe porțiunea de jos. Jugul se sprijinea pe gâtul a doi boi, care erau prinși de un plug sau o căruță. Figurativ, un jug simboliza robia sau supunerea. Iisus ne-a sfătuit să ne supunem lui El, căci odihna adevărată vine din slujirea Lui – nu pe noi înșine.

Un bou era adesea dresat pentru arat sau pentru trasul unei căruțe, punându-l la jug cu un bou experimentat. Jugul împiedica boul tânăr să facă ceea ce vrea și imediat învăța să asculte de stăpânul său. În mod asemănător, trebuie să ne angajăm să fim puși în jug cu Iisus. „Nu ţine de omul care umblă să-şi îndrepte paşii săi.” [simple_tooltip content=’23 Doamne, ştiu că nu în om este calea sa; nu ţine de omul care umblă să-şi îndrepte paşii săi.’](Ierermia 10:23)[/simple_tooltip]. Trebuie să „purtăm un jug în tinereţea noastră,” [simple_tooltip content=’Este bine pentru om să poarte un jug în tinereţea lui,’](Plângerile 3:27)[/simple_tooltip] dacă vrem să devenim creștini maturi, dar comparația se încheie acolo. Spre deosebire de tratamentele uneori dure, pentru a supune, Iisus este „blând și smerit cu inima” și ne câștigă prin dragoste. Iisus trage mai mult decât partea Sa din sarcină; prin urmare, povara noastră este ușoară.

Cel mai iubitor tată din lume nu se poate compara cu dragostea pe care Tatăl nostru ceresc o are pentru noi. Cu toate acestea, de multe ori este mai ușor să credem în bunăvoința unui tată, a unei mame, sau a unui partener de a ne ajuta, decât să credem că Dumnezeu vrea să ne protejeze, să ne binecuvânteze și să ne aprovizioneze. Oarecum puțini oameni se îndoiesc cu adevărat de capacitatea lui Dumnezeu, dar se îndoiesc de dorința Lui de a folosi capacitatea Lui în numele lor. Îndoiala și necredința lor îi determină să se descurce fără.

În aceste versete, Iisus te asigură că dragostea Lui, și disponibilitatea Lui de a demonstra, este mult mai mare decât ai putea experimenta vreodată în orice relație umană. Nu numai că El vrea dragostea ta, dar El vrea ca tu să-L lași să te iubească astăzi.