16Atunci Irod, văzând că fusese batjocorit de magi, s-a înfuriat foarte tare și a trimis și a ucis pe toți copiii de la doi ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, conform timpului pe care îl aflase în amănunțime de la magi. [simple_tooltip content=’16 Atunci Irod, văzând că fusese batjocorit de magi, s-a înfuriat foarte tare și a trimis și a ucis pe toți copiii de la doi ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, conform timpului pe care îl aflase în amănunțime de la magi.

17 Atunci s-a împlinit ce fusese spus de către Ieremia, profetul, zicând:

18 „O voce s-a auzit în Rama, tânguire și plângere și jale mare: Rahela jelindu-și copiii și refuzând să fie mângâiată, pentru că nu mai erau.”

19 Dar după ce Irod a murit, iată, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt,

20 Spunând: „Ridică-te și ia copilul și pe mama Lui și du-te în țara lui Israel; fiindcă au murit cei ce căutau să ia viața copilului.”

21 Și s-a ridicat și a luat copilul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel.

22 Dar când a auzit că Arhelaus domnește în Iudeea în locul tatălui său, Irod, i-a fost teamă să se ducă acolo; totuși fiind avertizat de Dumnezeu în vis, s-a dus în părțile Galileii.

23 Și a venit și a locuit într-o cetate numită Nazaret; ca să se împlinească ce fusese spus prin profeți: „El Se va chema Nazarinean.”’](Matei 2:16-23)[/simple_tooltip]

 

Satan a fost adevăratul motivator al acțiunilor lui Irod. De când Dumnezeu a profețit pentru prima dată că  „sămânța” unei femei îi va zdrobi capul, Satan a căutat să găsească și să distrugă această „sămânță” [simple_tooltip content=’Și voi pune dușmănie între tine și femeie și între sămânța ta și sămânța ei; El îți va zdrobi capul, iar tu Îi vei zdrobi călcâiul.’](Geneza 3:15)[/simple_tooltip]. Acea „sămânță,” desigur, a fost Iisus, Domnul și Mântuitorul nostru.

Se pare că Satan este capabil să perceapă când Dumnezeu face o mișcare majoră pe pământ. În zilele când s-a născut Moise, Satan l-a mișcat pe Faraon pentru a ucide toți copiii de parte bărbătească ai sclavilor israeliți. După ce S-a născut Iisus, Satan l-a motivat pe Irod să ucidă toți copiii de parte bărbătească din Betleem. Fără îndoială că el căuta să elimine această „sămânță,” Cel care avea să-i zdrobească capul și să-L dezbrace de toată puterea și autoritatea.

Încă o dată, astăzi vedem copiii măcelăriți. De data aceasta este prin avort. Sămânța a venit deja și se înmulțește pe Sine în fiecare credincios nou-născut, așa că Satan încearcă să ucidă oamenii înainte să se poată naște și apoi să se nască din nou. De asemenea, el ne atacă tinerii în moduri fără precedent, prin violență și sinucidere. Este posibil să creadă că aceasta este generația care Îl va readuce pe Iisus? Încearcă el, în disperare, să-și oprească osânda prin distrugerea acestei generații?

Astăzi trebuie să avem suficientă percepție spirituală pentru a recunoaște că ceea ce li se întâmplă copiilor și tinerilor noaștri este un indiciu al unei lupte mari pe tărâmul spiritului. În timp ce ne rugăm: „Vino repede, Doamne Iisuse!” trebuie, de asemenea, să susținem și noi ceea ce este bine.