11Iar El, răspunzând, le-a spus: „Pentru că vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, dar lor nu le este dat.” [simple_tooltip content=’1 Şi, în ziua aceea, Iisus a ieşit din casă şi şedea lângă mare.

2 Şi s-au adunat la El mari mulţimi, încât El, intrând în corabie, S-a aşezat; şi toată mulţimea stătea pe ţărm.

3 Şi le-a vorbit multe în parabole, spunând: „Iată, semănătorul a ieşit să semene.

4 Şi, pe când semăna el, unele seminţe au căzut lângă drum; şi au venit păsările şi le-au mâncat.

5 Şi altele au căzut pe locurile stâncoase, unde nu aveau mult pământ; şi îndată au răsărit, pentru că nu aveau pământ adânc;

6 dar, când a răsărit soarele, au fost arse şi, pentru că nu aveau rădăcină, s-au uscat.

7 Şi altele au căzut între spini şi spinii au crescut şi le-au înăbuşit.

8 Şi altele au căzut pe pământul cel bun şi au dat rod: una o sută, alta şaizeci şi alta treizeci.

9 Cine are urechi să audă.”

10 Şi ucenicii s-au apropiat şi I-au spus: „De ce le vorbeşti în parabole?”

11 Iar El, răspunzând, le-a spus: „Pentru că vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, dar lor nu le este dat;

12 pentru că oricui are i se va da şi va avea din belşug; iar oricui nu are, şi ceea ce are i se va lua.

13 De aceea le vorbesc în parabole, pentru că, văzând, ei nu văd şi, auzind, nu aud, nici nu înţeleg.”’](Matei 13:1-13)[/simple_tooltip]

 

Adevărurile lui Dumnezeu sunt ascunse pentru copiii Săi, nu de ei. El ne-a dat misterele Sale, care sunt acele adevăruri ce nu pot fi înțelese decât de copiii Săi. Doar credincioșii născuți din nou pot primi revelația divină pentru a ști cum funcționează Împărăția lui Dumnezeu.

Dumnezeu vrea ca toți oamenii să intre și să se bucure de împărăția Sa. El a dat o invitație deschisă tuturor de a primi renașterea spirituală, care le dă dreptul la revelația acestor mistere ale Împărăției. Așa cum se spune în [simple_tooltip content=’Dar omul natural nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, fiindcă sunt nebunie pentru el; nici nu le poate cunoaște, pentru că ele sunt judecate spiritual.’]1 Corinteni 2:14[/simple_tooltip], un om natural nu poate primi lucrurile Duhului lui Dumnezeu pentru că sunt deosebite spiritual. Prin urmare, cine Îl respinge pe Iisus, respinge sursa întregii înțelepciuni și cunoașteri [simple_tooltip content=’În care sunt ascunse toate tezaurele înțelepciunii și cunoașterii.’](Coloseni 2:3)[/simple_tooltip].

Dumnezeu a păstrat înțelegerea profundă a vieții veșnice celor care Îl primesc pe Iisus. Putem apoi să ne bazăm pe înțelepciunea Sa, prin Duhul Sfânt din interiorul duhurilor noastre, pentru a primi revelație din Cuvântul Său și înțelepciune pentru a trăi această viață. De asemenea, în acest fel El protejează legile Sale, pe care este întemeiat universul, de la a fi folosite greșit de Satan și împărăția sa de demoni.

În acest pasaj al Scripturii din Matei 13, Iisus a vorbit despre cei care au revelația cunoașterii misterelor lui Dumnezeu. Ei vor primi și mai multă revelație și vor umbla în viața abundentă pe care El a oferit-o [simple_tooltip content=’Hoțul nu vine decât pentru a fura și a ucide și a nimici. Eu am venit ca ele să aibă viață și să o aibă din abundență.’](Ioan 10:10[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’Așa cum dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate lucrurile pentru viață și evlavie, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat la glorie și virtute,’]2 Petru 1:3)[/simple_tooltip]. Cei care nu continuă să crească în revelație vor pierde în cele din urmă orice adevăr au și vor ajunge în decepție. Dumnezeu ne descoperă adevărurile Sale în etape, nu toate odată [simple_tooltip content=’9 Pe cine să înveţe El cunoştinţa? Şi pe cine să facă El să înţeleagă ce s-a spus? Pe cei înţărcaţi de la lapte, luaţi de la sân?

10 Pentru că este poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, regulă peste regulă, regulă peste regulă, puţin aici, puţin acolo.’](Isaia 28:9-10)[/simple_tooltip], și trebuie să continuăm să-L căutăm!

Pe măsură ce pășești în revelația a ceea ce Domnul ți-a arătat deja, El îți va dezvălui mai multe adevăruri. Adevărurile lui Dumnezeu sunt misterioase doar pentru cei care nu-și înmoaie inima prin a-L căuta pe Dumnezeu cu toata inima lor. După cum spune în Ieremia 29:13: „Și Mă veți căuta și Mă veți găsi, când Mă veți căuta din toată inima voastră.”