[simple_tooltip content=’1 Atunci a fost Iisus condus de Duhul sus în pustie, să fie ispitit de diavolul.

2 Și după ce a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți, la urmă a flămânzit.

3 Și când ispititorul a venit la El, I-a spus: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu poruncește ca aceste pietre să se facă pâini.”

4 Dar El a răspuns și a zis: „Este scris: ‘Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’”

5 Atunci diavolul L-a luat sus în sfânta cetate și L-a așezat pe un turn al templului.

6 Și I-a spus: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, fiindcă este scris: ‘El va porunci îngerilor Săi referitor la Tine; și Te vor purta pe mâini, ca nu cumva să Îți lovești piciorul de vreo piatră.

7 Iisus i-a spus: „Din nou este scris: ‘Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul Tău.’”

8 Din nou diavolul L-a luat sus pe un munte foarte înalt și I-a arătat toate împărățiile lumii și gloria lor;

9 Și i-a spus: „Toate acestea Ți le voi da, dacă Te prosterni și mi te închini.”

10 Atunci Iisus i-a spus: „Pleacă de aici Satan, fiindcă este scris: ‘Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai lui să Îi servești.’”

11 Atunci diavolul L-a lăsat; și iată, îngeri au venit și I-au servit.’]Matei 4:1-11[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’12 Și îndată Duhul L-a condus în pustie.

13 Și a fost acolo, în pustie, patruzeci de zile ispitit de Satan; și a fost cu fiarele sălbatice; și îngerii I-au servit.’]Marcu 1:12-13[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’1 Atunci a fost Iisus condus de Duhul sus în pustie, să fie ispitit de diavolul.

2 Și după ce a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți, la urmă a flămânzit.

3 Și când ispititorul a venit la El, I-a spus: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu poruncește ca aceste pietre să se facă pâini.”

4 Dar El a răspuns și a zis: „Este scris: ‘Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’”

5 Atunci diavolul L-a luat sus în sfânta cetate și L-a așezat pe un turn al templului.

6 Și I-a spus: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, fiindcă este scris: ‘El va porunci îngerilor Săi referitor la Tine; și Te vor purta pe mâini, ca nu cumva să Îți lovești piciorul de vreo piatră.

7 Iisus i-a spus: „Din nou este scris: ‘Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul Tău.’”

8 Din nou diavolul L-a luat sus pe un munte foarte înalt și I-a arătat toate împărățiile lumii și gloria lor;

9 Și i-a spus: „Toate acestea Ți le voi da, dacă Te prosterni și mi te închini.”

10 Atunci Iisus i-a spus: „Pleacă de aici Satan, fiindcă este scris: ‘Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai lui să Îi servești.’”

11 Atunci diavolul L-a lăsat; și iată, îngeri au venit și I-au servit.’]Luca 4:1-11[/simple_tooltip]

4Și Iisus i-a răspuns, zicând: „Este scris că omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu.” (Luca 4:4)

 

Când Duhul Sfânt L-a dus pe Iisus în pustiu, s-a întâmplat așa ca să fie ispitit de diavol. Cum a răspuns Iisus?  A răspuns fiecărei tentați cu, ”Este scris.” Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie a Duhului [simple_tooltip content=’Și luați coiful salvării și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu;’](Efeseni 6:17)[/simple_tooltip], și este singua armă spirituală pe care o avem. Iar Iisus ne-a arătat cum să o folosim.

Din moment ce Iisus este Cuvântul lui Dumnezeu [simple_tooltip content=’La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu.’](Ioan 1:1)[/simple_tooltip], orice ar fi vorbit ar fi fost Cuvântul. Când a fost ispitit, El ar fi putut spune: „Dispari!” și diavolul ar fi trebuit să plece. Cu toate acestea, a citat de fiecare dată Cuvântul scris al lui Dumnezeu, același Cuvânt pe care îl avem și noi astăzi.

Aceasta ne oferă o mare siguranță că acest Cuvânt scris al lui Dumnezeu, este suficient pentru noi. Iisus, în fața celor mai mari ispite pe care le putea oferi Satan, nu a fost nevoit să spună ceva ce nu a fost deja consemnat în Scriptură. Cuvântul L-a susținut și I-a împuternicit să învingă orice ispită către păcat. Este posibil ca atunci când El Se va întoarce pe acest pământ, El va rosti doar Cuvântul scris pentru a distruge dușmanii Săi. Nu este de mirare că Satan încearcă să ne împiedice să studiem și să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu!

Dumnezeu ți-a dat arma puternică a Cuvântului Său. Când rostești Cuvântul cu credință, iadul se agită. Satan și demonii lui au experimentat deja ceea ce poate face Cuvântul. Ei îi cunosc puterea. Acum trebuie să-l cunoști și tu, și să fii convins de el, de asemenea.