10Cel ce este credincios în puțin, este credincios și în mult; și cel ce este nedrept în puțin, este nedrept și în mult. [simple_tooltip content=’1 Și le-a spus și ucenicilor Săi: „Era un anumit om bogat, care avea un administrator; și acesta a fost acuzat înaintea lui că i-a risipit averile.

2 Și l-a chemat și i-a spus: «Cum de aud aceasta despre tine? Dă socoteală de administrarea ta, fiindcă nu mai poți fi administrator».

3 Atunci administratorul a spus în el însuși: «Ce să fac? Pentru că domnul meu ia administrația de la mine; nu sunt în stare să sap; să cerșesc îmi este rușine.

4 Am hotărât ce să fac, pentru ca, atunci când voi fi scos din administrație, să mă primească în casele lor».

5 Și a chemat pe fiecare dintre datornicii domnului său și a spus primului: «Cât datorezi domnului meu?»

6 Iar el a spus: «O sută de bați de untdelemn». Iar el i-a spus: «Ia înscrisul tău și șezi degrabă și scrie cincizeci».

7 Apoi a spus altuia: «Dar tu, cât datorezi?» Iar el a spus: «O sută de cori de grâu». Iar el i-a spus: «Ia înscrisul tău și scrie optzeci».

8 Și domnul a lăudat pe administratorul nedrept, pentru că lucrase cu înțelepciune, pentru că în generația lor copiii acestei lumi sunt mai înțelepți decât fiii luminii.

9 Și Eu vă spun: Faceți-vă prieteni din mamona nedreptății; pentru ca, atunci când eșuați, ei să vă primească în locuințe veșnice.

10 Cel ce este credincios în puțin, este credincios și în mult; și cel ce este nedrept în puțin, este nedrept și în mult.

11 De aceea dacă nu ați fost credincioși în nedreapta mamonă, cine va încredința adevăratele bogății încrederii voastre?

12 Și dacă nu ați fost credincioși în ceea ce este al altuia, cine vă va da ceea ce este al vostru?

13 Nici un servitor nu poate servi la doi stăpâni; fiindcă, ori pe unul îl va urî și pe celălalt îl va iubi; ori la unul va ține și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți servi lui Dumnezeu și lui mamona.’](Luca 16:1-13)[/simple_tooltip]

 

Aceasta a fost o declarație uimitoare din partea lui Iisus, și are multe aplicări. În context, însă, Iisus vorbea despre bani. Întreaga pildă despre ispravnicul nedrept vorbește despre necredința sa în ceea ce privesc banii. Iisus repetă acest adevăr în versetul următor și înlocuiește cuvintele nedreapta mamonă cu „în puțin.” Cuvântul lui Dumnezeu nu lasă nici o îndoială că banii reprezintă cel mai scăzut nivel de administrare.

Acest lucru aduce câteva întrebări serioase. Dacă banii reprezintă minimul și nu putem avea încredere în Dumnezeu cu finanțele noastre, cum putem avea încredere în El în lucruri mai mari, precum destinul nostru etern? Cum poate o persoană să spună, „O, da, știu că mă duc în cer, dar nu pot avea încredere în Dumnezeu pentru a da zeciuala bisericii mele.” Dacă nu avem suficientă credință de a ne încrede în Dumnezeu pentru a da, atunci cum poate această credință să ne ducă-n cer?

Iisus a folosit același raționament pentru a-i sluji tânărului bogat (Marcu 10). Acest om a avut un devotament superificial, și a mărturisit că a făcut totul corect. Dar Iisus i-a văzut inima și i-a spus să vândă tot ce avea și să dea săracilor. Iisus a putut spune prin răspunsul său cât de devotat îi era acest om lui Dumnezeu.

Știai că modul tău de a folosi banii spune multe despre credința ta în Dumnezeu? Nimeni nu poate mărturisi credința adevărată în Dumnezeu dacă nu este credincios față de El cu banii. Banii reprezintă nivelul începător al credinței. Gestionarea financiară este cea mai mică manifestare a credinței în Dumnezeu. Este ca treapta de jos a unei scări. Nu poți merge mai sus dacă nu faci acest prim pas. Fii credincioși cu dărnicia ta astăzi și Dumnezeu te va urca mâine pe scară spre lucruri mai mari.